Progressiv satsningsstrategi för roulette

Den omvända Martingale-strategin för roulette är på många sätt fantastisk. Den har ett bra förväntat värde, vilket innebär att strategin är bra om din högsta prioritet är att maximera effektiviteten vid bordet. Men den är inte perfekt, så jag bestämde mig för att modifiera den en aning och istället skapa den strategi jag refererar till som den progressiva satsningsstrategin. Det är en strategi som kan vara bättre lämpad för vissa spelare.

Denna strategi är härledd från den omvända Martingale-strategin, som går ut på att satsa hela det vunna beloppet efter en vinst, tills ett förutbestämt målvärde uppnås. I den progressiva satsningsstrategin ökar insatserna också efter varje vinst, men inte med lika mycket. Spelare satsar inte hela det belopp de vunnit under föregående omgång, utan bara en del av beloppet.

Fortsätt läsa den här artikeln och lär dig mer om det här:

 • varför denna strategi kan vara bättre för vissa spelare än den omvända Martingale-strategin;
 • hur strategin fungerar i praktiken (på grundval av simuleringar);
 • de bästa faktorerna (typ av insats, insatsstorlek och multipliceringsfaktor) för att maximera dina chanser att vinna stort;
 • möjligheten att förvandla 100 $ till mer än 5 000 $ med användning av denna strategi.

Innehåll:

 1. Hur den omvända Martingale-strategin fungerar
 2. Simuleringar
 3. Förklaring av simuleringsresultaten samt rekommendationer
 4. Slutsats

Observera: Denna strategi är bara en av flera strategier som presenteras i huvudartikeln som rör de bästa sätten att spela roulette på. Den är bra i många avseenden, men den är inte perfekt, så jag rekommenderar starkt att du läser igenom den stora artikeln också och kikar på övriga roulettestrategier. Det är inte omöjligt att du tycker bättre om någon av de strategierna än den här.

Så här fungerar den progressiva satsningsstrategin

Den här strategin är lite mer komplicerad än övriga strategier jag gått igenom i denna artikelserie, men den är ändå relativt hanterbar även för mindre erfarna spelare ... i alla fall efter en kortare stunds studier. Du bör kunna använda den här strategin utan problem efter att ha läst artikeln, om du nu väljer att använda den.

Låt oss gå igenom hur den fungerar. Spelare börjar alltid med en förutbestämd bankrulle, och måste därefter göra tre val. Här är parametrarna som spelaren måste välja mellan:

 1. Typ av insats att placera;
 2. Andelen av den ursprungliga bankrullen som ska användas som grundinsats;
 3. Andelen av det nyss vunna beloppet som ska satsas under nästa omgång efter en vinst.

När en spelare vinner kan han eller hon sedan beräkna storleken på nästföljande insats och placera den. Vid förlust återgår spelaren till att placera en grundinsats och fortsätta därifrån. Ta en titt på exemplet nedan för att få en tydligare bild av hur den progressiva satsningsstrategin fungerar i praktiken.

EXEMPEL

Föreställ dig en spelare som startar med en bankrulle på 100 $ och satsar 4 $ på ett hörn under varje omgång. Det här är spelarens grundinsats. Om spelaren vinner på en av sina hörnsatsningar med 4 $, får han eller hon tillbaka 36 $ från dealern (inklusive grundinsatsen på 4 $). Under följande spelomgång satsar spelaren 18 $ på ett hörn (hälften av 36 $). Om det slutar med vinst även denna gång, får spelaren 162 $ tillbaka från dealern och satsar 81 $ på ett hörn osv. När spelaren förlorar återgår han eller hon till den inledande s.k. grundinsatsen på 4 $.

I ovanstående scenario använde spelaren följande parametrar:

 1. Insatstyp: Hörn
 2. Grundinsats: 4 $
 3. Multipliceringsfaktor (andelen av vinsten som satsas under omgången som följer en vinst): 50 % (eller 1/2)

Spelet skulle rent statistiskt kunna få väldigt annorlunda utfall om spelaren t.ex. bestämmer sig för att spela med olika insatsstorlekar. Det är anledningen till att jag använt mig av simuleringar för att visa hur de förväntade resultaten varierar beroende på de tre parametrarna ovan.

Lägga till ett målvärde

När jag tog fram den här strategin övervägde jag från början att lägga till ett målvärde (eller en önskad vinst), som kunde framstå som ett tillfredsställande belopp för spelaren. Efter att ha nått detta belopp skulle spelaren välja att antingen sluta öka insatsstorleken eller avbryta sin spelsession helt. Låt mig kort förklara varför jag valde att inte använda denna metod i min strategi.

Ett målvärde eller ett "insatstak" skulle definitivt vara meningsfullt för den progressiva satsningsstrategin. Om spelaren vinner ett par omgångar i rad, riskerar den uppräknade insatsen för nästa omgång att bli för stor. Ett målvärde löser detta problem väldigt effektivt.

Samtidigt skulle dock ett målvärde göra en strategi som redan är ganska komplicerad att greppa ännu mer komplicerad. Det är skälet till att jag beslutade mig för att inte använda ett målvärde i dessa simuleringar. Det skulle kräva tester av så många fler alternativ jämfört med det upplägg jag valt.

Observera: Om du känner att det här är ett bättre sätt att spela på, kan du självklart alltid välja ett målvärde och sedan besluta dig för vad du ska göra när du når det. Du kanske väljer att sluta öka dina insatser, återgå till din grundinsats eller sluta spela helt. Det är upp till dig, men dina resultat kan komma att variera en aning i jämförelse med mina simuleringar. Variationerna beror på hur högt eller lågt du placerar ditt "insatstak".

Simuleringar av den progressiva satsningsstrategin

Spelare som redan har kikat på mina andra strategier kommer även här att se hur mina simuleringar visar hur spelsystem fungerar när de används i praktiken. Tack vare dessa simuleringar har jag haft möjlighet att experimentera med olika värden gällande tidigare nämnda parametrar och subjektivt kunnat upptäcka den bästa tillämpningen av denna strategi på ett casino.

Observera: Jag använde ordet "subjektivt" ovan eftersom det inte finns ett enda sätt att använda denna strategi på som alla kan anse vara det bästa sättet. Alla spelare har olika preferenser, vilket givetvis påverkar deras val. Med detta sagt kommer jag definitivt att peka ut vilket eller vilka alternativ jag själv tycker är bäst.

Metodik och använda variabler

Jag anser att det är viktigt att beskriva hur simuleringarna utfördes, så att allting är helt glasklart, inbegripet det bästa sättet att tolka resultaten.

Simuleringarna skapades med användning av min egen programvara för simuleringar i spel på roulette med enkel nolla, men utan specialregler som La Partage eller En Prison. Odds och sannolikheter är identiska med en vanlig omgång europeisk roulette.

Det finns som redan nämnts tre parametrar som påverkar hur denna strategi används. Här är de värden som används i mina simuleringar:

 1. Insatstyp: Kolumn (12 nummer), dubbelrad (6 nummer), hörn (4 nummer)
 2. Grundinsats: 2 %, 4 % eller 8 % av den ursprungliga bankrullen (2 $, 4 $ eller 8 $ i mina simuleringar)
 3. Multipliceringsfaktor: 1/3, 1/2 eller 2/3

Samtliga simulerade spelare började med 100 $ och följde strategin tills de antingen förlorade allting eller nådde milstolpen på 100 spelomgångar. Detta gjorde det möjligt för varje spelare att delta i maximalt 100 spelomgångar, varefter spelsessionen avslutades och resultaten utvärderades.

Detta upplägg skapade 27 möjliga kombinationer. För var och en av dessa kombinationer har jag simulerat totalt 1 000 000 omgångar. Detta urval bör säkerställa att resultaten är statistiskt pålitliga, samtidigt som det kan förekomma en del statistiska avvikelser. Med detta sagt bör resultaten av mina simuleringar vara tillförlitliga nog för att ge dig en bra idé om hur parametrarna påverkar de förväntade utfallen.

Simuleringar av kolumnsatsningar

Vi börjar med det minst volatila satsningsalternativet av de tre som valts ut för dessa simuleringar, d.v.s. kolumnsatsningar, som täcker 12 enskilda nummer på roulettebordet och ger spelaren 3 gånger det satsade beloppet vid vinst. Här är resultaten från simuleringarna.

Tabellerna ovan visar tydligt hur denna strategi fungerar när den används i praktiken. Först och främst ska vi kika på medelkostnaden. Med högre grundinsatser och högre multipliceringsfaktorer, satsar spelare helt enkelt mer pengar under sina 100 (eller färre) omgångar. I roulette förlorar spelare statistiskt en viss andel av sina satsningar, vilket motsvarar husfördelen (uppskattningsvis 2,7 % i europeisk roulette). Den stigande medelkostnaden är därför förståelig.

Situationer med en multipliceringsfaktor på 1/3 är egentligen inte meningsfulla i detta exempel eftersom insatserna aldrig blir större än grundinsatsen. Kolumnsatsningen betalar som bekant ut tre gånger grundinsatsen, så att multiplicera det med en faktor på 1/3 innebär att spelaren de facto aldrig satsar mer än grundinsatsen. Det är för övrigt också därför som resultaten är väldigt lika de resultat som uppnås med den konstanta satsningsstrategin. Jag bestämde mig ändå för att inkludera dessa situationer då jag ville att grundinsatserna och multipliceringsfaktorerna skulle vara lika för alla simuleringar.

Låt oss inledningsvis fokusera på grundinsatsens storlek. Högre grundinsatser ökar givetvis medelkostnaden, som nämnts ovan. Högre insatser gör också att andelen vinnare minskar. Spelare som placerar högre insatser löper större risk att få slut på pengar, vilket ökar sannolikheten att de slutar med mindre pengar än de hade från början. Å andra sidan innebär högre insatser också att spelare har större chans att vinna stort.

Vi ska även kika på varje enskild grundinsats och deras olika multipliceringsfaktorer. Som redan berörts ovan, är en multipliceringsfaktor på 1/3 inte meningsfull vid kolumnsatsningar, så fokus kommer endast att ligga på 1/2 och 2/3. Vid en jämförelse av dessa satsningar framgår det tydligt att en högre multipliceringsfaktor kan kopplas till en högre medelkostnad och en lägre chans att avsluta med en vinst, men också att en högre faktor ökar sannolikheten att vinna stort.

Den bästa grundinsatsen samt multipliceringsfaktorn att använda

Den här strategin ger inte bara ett alternativ som passar för alla, men här är min åsikt om vilka parametrar som är bäst att tillämpa när du satsar på kolumner. Den viktigaste parametern att väga in är multipliceringsfaktorn. Om du vill maximera dina chanser att vinna stort, är en multipliceringsfaktor på 2/3 ett bättre val för dig. Chansen att vinna är lägre i jämförelse med en multipliceringsfaktor på 1/2, men samtidigt har du chansen att vinna över 1 000 $ eller till och med 5 000 $. Chansen att vinna dessa summor är ganska liten, men ändå mycket högre än med 1/2.

Om du är ute efter att gå med vinst snarare än att vinna stort, så håll dig till en multipliceringsfaktor på 1/2. Du har då en större chans att gå med vinst totalt sett, lägre risk att förlora allt samt en lägre medelkostnad. Tänk dock på att du offrar dina möjligheter att vinna stort.

När det kommer till storleken på grundinsatsen tycker jag att alternativen med 2 $ är ganska tråkiga, så dessa går definitivt bort. Både alternativen med 4 $ och 8 $ är intressanta, men det är din inställning till risk som fäller avgörandet. Tänk på att andelen spelare som förlorar allting innan de når 100 spelade omgångar är ganska hög vid användning av alternativen med 8 $, även om deras chanser att vinna stort är ganska hyggliga.

Simuleringar av satsningar på dubbelrader (sex nummer)

Satsningar på dubbelrader är ett mer volatilt val i jämförelse med kolumnsatsningar. Detta inbegriper att satsa på sex olika nummer positionerade på två angränsande rader på roulettebordet. Vi kan förvänta oss flera större vinster på grund av den högre volatiliteten, men också att fler spelare förlorar allt ganska snabbt. Nu kikar vi på resultaten för att kontrollera om det här stämmer eller inte.

En sak syns tydligt redan från början: Medelkostnaderna är väldigt lika medelkostnaderna i de tidigare simuleringarna av kolumnsatsningar. Detta hänger ihop med att medelkostnaden är avhängig det totala satsade beloppet, vilket inte påverkas särskilt mycket av insatstypen.

Grundinsatserna har samma andel i varje enskild kombination av grundinsats och multipliceringsfaktor, så deras respektive bidrag till medelkostnaden är densamma, oavsett insatstyp. Storleken på de ökade insatserna (efter vinster) har ett högre värde för dubbelradssatsningar, men sannolikheten för att spelaren ska nå sådana värden är lägre i jämförelse med kolumnsatsningar. Dessa två faktorer kvittar ut varandra, och medelkostnaden förändras inte heller så mycket i relation till insatstypen.

Den ökade volatiliteten för satsningar på dubbelrader blir märkbar direkt – titta bara på andelen spelare som förlorar allt innan de hunnit slutföra 30, 50, 75 och 100 omgångar. En betydligt högre andel spelare tar sig inte hela vägen fram till 100 spelade omgångar, vilket beror på att denna satsningstyp är mer volatil och således mer riskfylld. Samtidigt är chansen att vinna stort också högre, vilket gör det här alternativet lämpligare för spelare som inte avskräcks av ökade risker i utbyte mot en större potential att vinna stort.

Den bästa grundinsatsen samt multipliceringsfaktorn att använda

Precis som i det första exemplet finns det inte heller här bara ett alternativ som är bäst för alla. Alternativet med en grundinsats på 4 $ och en multipliceringsfaktor på 1/3 är ganska intressant. Det här alternativet har en av de högsta andelarna av vinnare (endast slagen av kombinationen med 2 $ och 1/3, som jag anser är lite för tråkig), samtidigt som det erbjuder en hyfsad chans att vinna stort. Med detta sagt, avslutar det stora flertalet vinnare inte simuleringarna med särskilt stora vinster.

En variant där vi tillämpar en något högre multipliceringsfaktor (4 $, 1/2) har en lägre andel totala vinnare, men chansen att vinna över fem gånger den ursprungliga bankrullen är mycket högre.

Alternativet med 8 $ och 1/3 liknar i stora drag alternativet med 4 $ och 1/2, med i stort sett samma andel vinnare och medelkostnad. Skillnaden mellan de två ligger i att det första alternativet leder till fler vinster i medelintervallet (spelare avslutar med 2–10 gånger bankrullen), medan det andra alternativet har fler vinnare i intervallet 1–2 samt 10+.

Jag rekommenderar spelare att välja ett av de tre alternativ som nämnts ovan, beroende på preferenser och vilken av kombinationerna av grundinsatser och multipliceringsfaktorer de känner passar dem bäst.

Simuleringar av hörnsatsningar

Hörnsatsningen täcker fyra individuella nummer på roulettebordet som delar ett och samma hörn. Det här är det mest volatila alternativ som används för att testa denna strategi, med en chans på 4/37 att vinna varje omgång och vinster på 9 gånger det satsade beloppet. Nu tar vi en titt på resultaten.

Precis som när vi testade de två föregående insatstyperna, resulterade även simuleringarna av hörnsatsningar i en väldigt likartad medelkostnad. Medelkostnaderna ligger väldigt nära motsvarande kostnader för kolumn- och dubbelradssatsningar, vilket bidrar till att styrka tidigare nämnda faktum.

Den högre volatiliteten för hörnsatsningar tog sig också tydligt uttryck i simuleringsresultaten. Rent generellt kan man säga att vinster tenderar att vara större men inträffa mer sällan, med en högre andel spelare som förlorar allt innan de når 100 omgångar. Dessa effekter är en direkt konsekvens av högre volatilitet och ligger helt i linje med förväntningarna.

Om du föredrar större vinster och inte har något emot den förhöjda risken att förlora allt, kan den här satsningstypen vara den bästa för dig av de vi har testat.

Den bästa grundinsatsen samt multipliceringsfaktorn att använda

Det tål att sägas igen: Det finns ingen objektiv eller allmängiltig metod för att välja den bästa grundinsatsen och multipliceringsfaktorn, eftersom detta hänger ihop med varje enskild spelares preferenser. Grundinsatsalternativen med 4 $ och 8 $ parat med den högsta multipliceringsfaktorn (2/3) är lite för volatila. Dessa alternativ har dessutom de två högsta medelkostnaderna. De erbjuder visserligen hyggliga chanser att vinna riktigt stort, men för egen del tycker jag inte att det är värt den höga risken att relativt snabbt förlora allting.

Alternativet med 2 $ och 2/3 ser väldigt intressant ut. Spelaren får spela minst 50 omgångar även om ingen av omgångarna resulterar i en vinst, samtidigt som chanserna att vinna stort är ganska goda. Detta alternativ erbjuder den näst högsta chansen att vinna över 50 gånger den ursprungliga bankrullen, bara slaget av alternativet med 8 $ och 2/3 som jag tidigare uteslutit på grund av den höga risken.

Alternativet med 4 $ och 1/2 är också ganska volatilt, men har en högre andel vinnare och bara en något högre medelkostnad jämfört med alternativet i föregående stycke. Spelare som använder den här specifika strategin har en bättre chans att gå med vinst, men löper även en högre risk att förlora allt snabbt till följd av den högre grundinsatsen.

Om du inte är ute efter några megavinster utan kanske nöjer dig med mindre vinster, kan en grundinsats på 4 $ och en multipliceringsfaktor på 1/3 vara det bästa för dig. Detta alternativ har en väldigt hög andel vinnare (över 30 %) och är spännande att använda sig av, samtidigt som dina chanser att bärga en storvinst åtminstone lever.

Förklaring av simuleringsresultaten samt rekommendationer

Jag har gjort mitt bästa för att så utförligt som möjligt förklara resultaten av varje simulering ovan, samt valt ut de alternativ jag betraktar som mest intressanta. Jag har sammanställt alla dessa resultat i en tabell för att jämföra de individuella "mästarna" och slutligen välja den allra bästa.

Här är de.

Uteslutna alternativ

Efter noggranna undersökningar bestämde jag mig för att utesluta följande alternativ:

 • Kolumn, 4 $, 1/2 - Andelen vinnare är visserligen högst, men vinsterna är för små för att det här alternativet ska gå att rekommendera. Dubbelradsalternativet med 4 $ och 1/3 är betydligt bättre enligt mig. Det har en något lägre andel vinnare, men spelare har åtminstone chansen att ta hem hyfsade vinster. Dessutom är medelkostnaden lägre.
 • Kolumn, 4 $, 2/3 - Det här alternativet är på tok för slätstruket och utmärker sig inte på något område. Du kan troligen, beroende på dina preferenser, hitta ett bättre alternativ.
 • Kolumn, 8 $, 1/2 - Vinsterna är ganska små i det här alternativet, men det största skälet till att inte rekommendera det är den relativt höga medelkostnaden. Dessutom är risken hög att du får slut på pengar innan du hunnit spela igenom 100 omgångar.
 • Kolumn, 8 $, 2/3 - Allt som angavs för föregående alternativ gäller även här, men de negativa faktorerna (kostnad, risken att förlora allting snabbt) är ännu mer påtagliga.
 • Dubbelrad, 8 $, 1/3 - Andelen vinnare som förlorar allt innan det når 30, 50, 75 eller 100 omgångar är på tok för hög.

Observera: Jag har uteslutit dessa alternativ, men det betyder inte nödvändigtvis att de inte kan fungera för dig. Du kanske inte alls delar mina preferenser, så tveka inte att använda ett eller flera av alternativen ovan om du personligen föredrar dem.

Mina bästa val för denna strategi

Jag har uteslutit alla kolumnsatsningar och ett av alternativen med dubbelradssatsningar. Det återstår således fem möjliga kombinationer, men vilka av dessa rekommenderar jag? Jag anser att de bästa parametrarna att använda för denna strategi (av de jag testat i mina simuleringar) är följande:

 • Dubbelrad, 4 $, 1/3 - Det här är enligt mig det bästa alternativet för mer riskundvikande spelare. Chansen att gå med vinst är 35,7 %, och det finns även en liten chans att vinna över tio gånger den ursprungliga bankrullen. 39,4 % av alla spelare överlever inte 100 omgångar, vilket kan tyckas mycket, men det är faktiskt den näst lägsta andelen av de nio utvalda alternativen i tabellen ovan.
 • Hörn, 2 $, 2/3 - Om du är en risktagare och villig att prova lyckan för att kanske ta hem en storvinst, är den här strategin det bästa alternativet. Endast 13,8 % av spelarna avslutar med mer pengar än de hade från början, men det finns en chans på 1,01 % att vinna över tio gånger den ursprungliga bankrullen, och till och med en chans på 0,11 % att ta hem över 50 gånger bankrullen. Det innebär att det finns en hygglig chans att vinna riktigt stort, med en medelkostnad på bara 12 % av den ursprungliga bankrullen. Det här alternativet är bra rent matematisk för spelare som är ute efter hög risk och en någorlunda tillförlitlig speltid, men kan samtidigt vara lite för tråkigt för en del spelare på grund av den låga grundinsatsen. Om du också känner så här, rekommenderar jag att du kollar in hörnalternativet med 4 $, 1/2 som beskrivs nedan.

Andra alternativ att överväga

Förutsatt att du har gått igenom alla alternativ noggrant, kanske du har lagt märke till att jag utelämnat dessa tre alternativ:

 • Dubbelrad, 4 $, 1/2 - Det här alternativet har en rimlig andel vinnare och dessutom en ganska hög chans att vinna över tio gånger den ursprungliga bankrullen. Alternativet utmärker sig emellertid inte i något avseende, därför har jag inte inkluderat det i mina rekommendationer.
 • Hörn, 4 $, 1/3 - Det här alternativet har den lägsta medelkostnaden och en hög chans att gå med vinst, men vinsterna tenderar att bli ganska små. Det skulle vara en bra strategi för riskundvikande spelare, men risken att pengarna tar slut innan man når 100 omgångar är dock en smula för hög för den här gruppen spelare.
 • Hörn, 4 $, 1/2 - Det här alternativet är en bra variant av det tidigare hörnalternativet med 2 $ och 2/3 som nämndes tidigare tack vare dess högre andel vinnare, men med en lägre chans att vinna riktigt stort. Matematiskt sett är det något sämre, men kan ändå vara att föredra för spelare som är ute efter lite mer spänning och är villiga att tillämpa en något underlägsen strategi för att ha det roligare vid bordet.

Dessa alternativ är inte dåliga på något sätt, men de är inte lika bra som de två ovannämnda alternativen, åtminstone inte om du frågar mig. De hamnar någonstans mittemellan de två bästa kombinationerna av parametrar att använda sig av. Beroende på dina preferenser, kanske du hellre väljer något av dessa alternativ framför de två jag valde ut tidigare, så se till att kolla in allihop.

Om du är ute efter ännu högre volatilitet, kan du kolla in den omvända Martingale-strategin, i vilken du satsar allt du vunnit under föregående omgång på ett bräde. Det är en "allt eller inget"-strategi, men också bra rent matematiskt, och kan vara det bästa alternativet för dig.

Slutsats

Som du kan se från resultaten som har genererats av de valda alternativen kan den progressiva satsningsstrategin ge en del väldigt intressanta utfall. Om du letar efter en strategi med en bra balans mellan risk och chansen att vinna stort, så överväg att använda denna strategi som en "go-to"-metod för att spela roulette.

Den progressiva satsningsstrategin är bara en av flera olika strategier som beskrivs i den stora artikeln om roulettestrategier. Det finns andra bra strategier som kanske är bättre anpassade för dina preferenser och din spelstil. Ingen av dessa strategier gör att du på något magiskt sätt kan slå roulette, men det är bra att känna till alternativen innan du fattar ett välgrundat beslut.

Jag skulle vilja betona att samtliga utvalda alternativ och rekommendationer i den här artikeln baseras på mina egna personliga preferenser. Du kanske föredrar något helt annat. Jag tenderar att gå för bäst prestation och offra en del av spänningen, men jag vet att det finns många spelare som föredrar motsatsen.

Jag hoppas att den här strategiguiden för roulette har varit användbar och att den har hjälpt dig hitta det sätt du föredrar att spela det här spelet på.

Skulle några av dina vänner tycka att det här är användbart?

Dela den här artikeln och låt dem veta.

flash-message-news
Nyheter från Casino Guru – Följ dagliga nyheter från spelbranschen
Forum_alt
Gå med i diskussionerna på vårt forum och träffa casinospelare från hela världen
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för det senaste om insättningsfria bonusar, nya spelautomater och andra nyheter