Konstant satsningsstrategi för roulette

Den konstanta satsningsstrategin har en speciell plats bland de strategier jag nämnt i den stora artikeln om roulettestrategier. Den används oavsiktligt av många roulettespelare som bara vill ha lite kul och inte funderar så mycket på hur de bör spela spelet för att maximera sina chanser att lämna casinot med mer pengar än de hade från början.

Den konstanta satsningsstrategin går ut på att placera samma insats om och om igen. Det är en till synes enkel strategi, men det är också viktigt att välja den bästa typen av satsning och den optimala insatsstorleken för att maximera vinstchanserna. Läs vidare för att ta reda på vilken satsning respektive insatsstorlek som är bäst att använda på grundval av ett stort antal datorsimuleringar.

Fortsätt läsa den här artikeln och lär dig följande:

 • Vilken typ av satsning är bäst?
 • Vilken insatsstorlek bör du använda för att maximera dina chanser att vinna?
 • Vilka chanser har du att vinna stort genom att upprepa en och samma satsning?
 1. Hur den konstanta satsningsstrategin fungerar
 2. Simuleringar av den konstanta satsningsstrategin
 3. Slutsats och rekommendationer

Observera: Den här artikeln fokuserar på den konstanta satsningsstrategin, vilken bara är en av de strategier jag berör i huvudartikeln. För att förstå precis allting, är det bäst att läsa artikeln om roulettestrategier och därefter fokusera på de enskilda strategierna. Om du inte har läst huvudartikeln än, rekommenderar jag starkt att du går tillbaka och gör det innan du fördjupar dig i specifika strategier.

Hur den konstanta satsningsstrategin fungerar

Jag tvekade först om jag skulle kalla den konstanta satsningsstrategin för en "strategi", eftersom det bara är ett av de vanligaste sätten att spela roulette på. Jag bestämde mig dock för att inkludera den här "strategin" i min analys, då den kan användas som ett referensvärde vid jämförelser med alla andra strategier.

Dessutom varierar de förväntade resultaten enormt mycket trots att den konstanta satsningsstrategin i grunden är väldigt enkel, beroende på vilken typ av satsningar du gör och vilken procentandel av din ursprungliga bankrulle du satsar under varje omgång. Till syvende och sist handlar den konstanta satsningsstrategin om att hitta en kompromiss mellan två "diametralt" olika alternativ:

 • Låg varians och låga chans att vinna stort, men med en möjlighet att spela roulette under en längre tid.
 • Hög varians och chansen att vinna stort, men med en hög sannolikhet att förlora allt väldigt snabbt.

För att uppnå hög eller låg varians under en spelsession (eller något däremellan) kan du justera två faktorer som påverkar hur du spelar spelet, såväl som dina förväntade resultat:

 • Typen av insats du placerar
 • Storleken på dina insatser

Jag ska illustrera detta med två exempel:

EXEMPEL 1

En spelare går in på ett casino med 100 $, slår sig ned vid ett roulettebord och börjar satsa 1 $ på rött eller svart (detta kanske inte är möjligt på fysiska casinon på grund av insatsgränser, men vi struntar i det tills vidare). Den här spelaren kan stanna vid bordet och spela i timmar eller till och med dagar, men chansen att vinna ett större belopp är praktiskt taget noll.

EXEMPEL 2

En spelare går in på ett casino med 100 $, slår sig ned vid ett roulettebord och börjar satsa 50 $ på ett specifikt nummer. Den här spelaren har med stor sannolikhet förlorat allt efter sina första två omgångar, men det finns också en chans, om än liten, att han eller hon lämnar casinot med en riktigt stor vinst.

Vilket tillvägagångssätt är bäst? Tja, den optimala tillämpningen av den konstanta satsningsstrategin ligger givetvis någonstans mittemellan, men det är helt omöjligt att bena ut exakt var gränsen går genom att bara tänka på det. Det är just därför jag använde min egen programvara för simuleringar medan jag testspelade med den konstanta satsningsstrategin.

Simuleringar av den konstanta satsningsstrategin

Nu kommer vi in på de mest intressanta sakerna. Jag har kört simuleringar i syfte att ta reda på den optimala kombinationen av satsningstyper och insatsstorlekar för att uppnå de bästa totala resultaten för ett givet scenario.

Metodik och använda variabler

Jag tycker att det är viktigt att redogöra för alla detaljer i varje simulering, så att du själv kan tolka resultaten korrekt och få en tydlig bild av både för- och nackdelar med den här strategin, såväl som en förståelse för alla kombinationer av satsningstyper och insatsstorlekar.

Alla simuleringar utfördes i min egen simuleringsmjukvara, inklusive sannolikheter och utbetalningar för roulette med en nolla, utan tillämpning av några specialregler.

Det första som är viktigt att nämna är beteendet hos spelarna under varje simulering. Spelarna började med en bankrulle på 100 $ och följde den konstanta satsningsstrategin tills:

 • De förlorade sina bankrullar.
 • De lyckades "överleva" 100 omgångar, varefter de reste sig från bordet och lämnade casinot, oavsett hur mycket pengar de förlorat eller vunnit.

Observera: Jag valde 100 omgångar, inte bara för att det är ett trevligt nummer, utan för att det även kan motsvara en genomsnittlig spelsession vid ett roulettebord. Enligt mina observationer och beräkningar, motsvarar 100 omgångar ungefär 3 timmar vid ett roulettebord på ett fysiskt casino, eller ett roulettebord på nätet med en riktig dealer.

Vad gäller satsningstyper, tog jag hänsyn till alla alternativ och valde att använda följande i mina simuleringar:

 • Färg – Rött eller svart (chans att vinna: 18/37. Utbetalning: 2x)
 • Hörn – Fyra nummer som tillhör samma hörn (chans att vinna: 4/37. Utbetalning: 9x)
 • Ett nummer – Ett specifikt nummer (chans att vinna: 1/37. Utbetalning: 36x)

När det gäller storleken på enskilda satsningar, tog jag beslutet att sprida ut beloppen i ett intervall om 1 $ till 50 $, vilket enligt min åsikt täckte alla intressanta scenarier.

Observera: Jag använde en bankrulle på 100 $ och insatser från 1 $ till 50 $. Det som verkligen har betydelse, är emellertid den procentuella andel av bankrullen som satsas under varje omgång. En insats på 1 $ med en bankrulle på 100 $ motsvarar en insats på 10 $ med en bankrulle på 1 000 $. Så länge förhållandet mellan insatsstorlekar och den ursprungliga bankrullen förblir lika, bör även resultaten vara lika. Jag väger dock inte in insatsgränser för denna strategi, då dessa generellt inte bör utgöra något problem till följd av de konstanta insatserna.

Antalet spelare som simulerades i varje simulering var 1 000 000, i syfte att säkerställa korrekta resultat. Statistiska avvikelser förekommer, men dessa kommer inte att ha någon väsentlig inverkan på resultaten eller ändra det totala utfallen av simuleringarna.

Analys av satsningstyper

Innan vi tar oss an de specifika simuleringarna och olika insatsstorlekar, ska vi närstudera hur den konstanta satsningsstrategin fungerar med en fast insats på 4 $ och olika satsningstyper. Detta gör vi för att tydligare se hur olika typer av satsningar kan förändra de förväntade resultaten.

Som framgår ovan får nästan samtliga spelare som satsar på färg slutföra sina 100 omgångar. De har dock i praktiken ingen chans att ta hem en större vinst, eftersom deras saldon tenderar att stanna nära den ursprungliga bankrullen. Nästan alla spelare som lyckas göra en vinst lämnar casinot med mindre än dubbla bankrullen, med några få sällsynta undantag. Spelare förlorar i genomsnitt 10,8 $ av sin ursprungliga bankrulle, vilket är det mesta från någon av de olika satsningstyper som används i dessa simuleringar.

Möjligheten att spela igenom samtliga 100 omgångar och ta hem en betydande vinst ökar när satsningarna har högre varians, men samtidigt ökar också chansen att förlora allting väldigt snabbt. Över 50 % av spelarna som satsade 4 $ på ett enskilt nummer (en s.k. "straight up"-satsning) förlorade allt innan de fick uppleva en enda vinnande omgång, eftersom dessa spelare förlorade 25 omgångar i rad. Vid ett roulettebord på ett fysiskt casino motsvarar detta en speltid på cirka 45 minuter.

Observera: Procentandelen deltagande spelare som förlorar inom 30 till 50 omgångar vid spel på ett enskilt nummer, är exakt densamma som i detta scenario, nämligen 50,4 %. Detta beror på att det i princip inte går att få slut på pengar mellan den 30:e och 50:e omgången. Antingen förlorar du allt under de första 25 omgångarna eller vinner åtminstone en omgång, vilket gör att du får spela minst 61 omgångar. Det här är en direkt konsekvens av de specifika värden jag har valt för dessa simuleringar.

Analys av insatsstorlek och simuleringar 1: Färg (rött eller svart)

Den första insatstypen vi ska kika närmare på är en satsning på rött eller svart. Jag kommer att använda en tabellayout som är väldigt snarlik den som använts tidigare, men istället för att innehålla olika satsningstyper, kommer det nu att vara olika insatsstorlekar på enskilda rader i tabellerna.

Nu tar vi en titt på resultaten. Inte helt oväntat kommer spelare som satsar 1 $ eller 2 $ på rött eller svart definitivt att få spela klart sina 100 omgångar, men samtidigt ha väldigt låga chanser att ens dubbla sina bankrullar.

Det här förändras en aning när vi når 5 $, där möjligheten att befinna sig på grön kvist efter 100 omgångar i stort sett är densamma som när vi satsar 1–2 $, men där det också finns en chans på 1,5 % att vinna mer än 100 $. Det här innebär emellertid att 4,3 % av alla spelare inte får spela samtliga 100 omgångar.

Det föreligger dock stora skillnader mellan spelare som satsar 5 $ respektive 10 $ per omgång. Samtidigt som andelen vinnare endast sjunker något, tiodubblas andelen spelare som inte "överlever" 100 omgångar till 40,5 %. Detta beror på att antalet spelare som "överlevde" sina 100 omgångar med mindre än startsumman på 100 $ är mycket lägre vid satsningar om 10 $.

Den här trenden fortsätter hela vägen till den allra sista raden i tabellen. Chansen att vinna ett större belopp ökar gradvis, men samtidigt ökar också andelen spelare som förlorar allt inom 30, 50, 75 och 100 omgångar eftersom insatsen blir högre. När det gäller den högsta insatsen vi testade, d.v.s. 50 $, klarade sig endast 25,2 % av alla spelare igenom de första 30 omgångarna, vilket är förståeligt då de från början bara hade tillräckligt med pengar för att täcka två satsningar.

Som du kan se i tabellerna ökar medelkostnaden för denna strategi i takt med att insatserna blir större. Det är logiskt eftersom spelare rent statistiskt förlorar en procent av bankrullen för varje satsning. Det totala satsade beloppet blir högre med större insatser, vilket även ökar medelkostnaden totalt sett.

Bästa insatsstorleken att använda

Den ideala insatsstorleken att använda med den här strategin är enligt min åsikt 20 $ (eller 20 % av din ursprungliga bankrulle). Den bästa insatsstorleken för just dig kan vara en annan, men jag tror att satsningar på 20 % av din ursprungliga bankrulle på rött eller svart medför en fin balans mellan chansen att vinna stort och sannolikheten att du får njuta av roulette under en längre tid.

Genom att satsa 20 $ har du en chans på 24,3 % att gå med vinst efter 100 omgångar, med en liten chans (1,4 %) att vinna fem till tio gånger din bankrulle. Du har en chans på 54,6 % att "överleva" minst 50 omgångar, och det genomsnittliga antalet omgångar du får spela ligger på runt 45, vilket motsvarar en speltid på ungefär 80–90 minuter för live-roulette.

Analys av insatsstorlek och simuleringar 2: Hörnsatsning (fyra nummer)

Nu är det dags att ta en titt på resultaten av mina simuleringar för spelare som använder den konstanta satsningsstrategin och satsar sina pengar på hörn.

Skillnaderna är tydliga redan från början. En spelare som satsar 1 $ har nu chansen att dubbla sin ursprungliga bankrulle, om än en väldigt liten (0,035 %). Dessutom ökar andelen vinnare med omkring 10 % i jämförelse med spelare som satsar 1 $ på svart/rött.

Spelare som satsar 2 $ per omgång har en bättre chans att avsluta med minst 200 $ efter 100 omgångar, eller mer specifikt en chans på 4 %. 6,3 % av spelarna tog sig dock aldrig igenom samtliga 100 omgångar – en direkt konsekvens av den sammantaget högre varians som följer av mer riskabla satsningar.

När vi kikar på den nedre delen av tabellen med satsningar på 20 $ och 50 $ så framgår det tydligt att dessa är en aning för riskabla för spelare som är ute efter en realistisk chans att tillbringa mer än bara några minuter vid roulettebordet. Endast 25,6 % respektive 9,2 % av alla spelare klarar sig igenom 30 omgångar, och massor av spelare förlorar allting utan att få uppleva en enda vinnande spelomgång.

Satsningar om 10 $ är givetvis lite mindre riskabla än satsningar om 20 $ och 50 $, men fortfarande ganska riskabla då över 50 % av spelarna fick slut på pengar inom de första 30 omgångarna.

Bästa insatsstorleken att använda

Av de skäl som nämndes ovan, ligger den bästa insatsstorleken för just den här strategin på mellan 3 $ och 5 $. En spelare som satsar 3 $ under en omgång har ganska goda chanser att mer än dubbla sin ursprungliga bankrulle (11,95 %), men bara en ytterst liten chans att avsluta med över 500 $ (0,0011 %). Spelaren är garanterad att få spela minst 33 spelomgångar och har en väldigt hög chans att få spela igenom samtliga 100 omgångar (76 %).

Om vi tar steget upp till 4 $ per satsning ökar visserligen chansen att uppnå en större totalvinst, men chansen att avsluta sessionen med över 500 $ är fortfarande oerhört låg (0,04 %). Sannolikheten är hög för att dessa spelare ska ta sig förbi 30 omgångar eftersom det räcker med en vinst för att klara det. Spelare som satsar 4 $ får spela ungefär 82 omgångar i snitt, vilket ger en hyfsat lång session vid bordet. Dessvärre "överlever" inte 40 % av dessa spelare hela vägen fram till 100 omgångar.

Spelare som satsar 5 $ under varje omgång tar en ännu större risk. Över hälften av dem (51 %) får inte ens spela samtliga 100 omgångar. Med detta sagt ökar chansen för dem att ta hem över 500 $ väsentligt i jämförelse med föregående två grupper, även om den bara är 0,47 %.

Om jag själv skulle välja en av de insatsstorlekar jag experimenterat med i mina simuleringar, skulle jag troligen ta 4 $ då den satsningen erbjuder det bästa förhållandet mellan risk och vinst. Det ska dock påpekas att du skulle klara dig lika bra med satsningar på 3 $ eller 5 $ per omgång.

Analys av insatsstorlek och simuleringar 3: Ett nummer

Vi ska avslutningsvis ta en titt på insatsstorlekar för den mest volatila tillämpningen av den konstanta satsningsstrategin och den mest riskabla rouletteinsatsen rent generellt – satsningen på ett av roulettehjulets totalt 37 nummer.

Notera en märklig detalj precis i början av tabellen. Chansen att avsluta med mer pengar än du började med ligger på över 50 %. I mina simuleringar avslutade 50,9 % av spelarna som satsade 1 $ med mer pengar än de började med. Detta kunde ske på grund av de särskilda villkoren i mina simuleringar och, mer specifikt, på grund av att antalet omgångar var låst till 100.

För att ligga på plus efter 100 omgångar, behövde spelarna bara vinna tre eller fler av sina omgångar. En stor andel av spelarna uppnådde detta resultat, och tog hem en vinst på 8 $. För att sammanfatta det hela, massor av spelare lyckades vinna ett mindre belopp, och pressade därför upp antalet totalvinnare över 50 %. Strategins RTP är dock givetvis fortfarande lägre än 100 %.

De högre insatserna (10 $, 20 $ och 50 $) framstår alla som lite för riskabla. Självklart är det lite för riskabelt att satsa 50 $ på ett enskilt nummer med en bankrulle på bara 100 $, men 0,62 % av spelarna som gjorde det lyckades vinna över 5 000 $. Samtidigt förlorade 94,7 % av dem precis allt under de inledande två omgångarna. Det ser ungefär likadant ut för spelare som satsar 20 $ och 10 $. Dessa vinner i genomsnitt lite mindre, men lyckas tillskansa sig något mer speltid.

Satsningar om 5 $ är ganska intressanta, men jag anser ändå att de är lite för riskabla för spelare som vill tillbringa en längre tid vid bordet. Med denna insatsstorlek måste du vinna minst en av dina första 20 omgångar, annars tar dina pengar slut. Om du lyckas vinna en av dina första 20 omgångar har du riktigt goda chanser att klara dig igenom samtliga 100 omgångar, men detta händer bara i ungefär 42 % av fallen.

Bästa insatsstorleken att använda

Den optimala insatsstorleken för just den här strategin ligger enligt oss på mellan 2 $ och 4 $. Det här insatsintervallet medför en bra balans mellan förväntad speltid och chansen att vinna stort.

Om du vill ha en bra chans att spela igenom samtliga 100 omgångar, och om du nöjer dig med lägre vinster, kan en insats på 2 $ vara det bästa alternativet. Du har en chans på 61,4 % att överleva dina 100 omgångar, och en chans på 13,16 % att avsluta spelsessionen med över 200 $ efter 100 omgångar.

Om du vill ha en hygglig chans att vinna mer, är insatser på 3 $ eller 4 $ ett bättre alternativ. Du har en chans på 1,8 % respektive 4,6 % att avsluta med mer än 500 $ efter 100 omgångar. Det finns även en chans att du kommer att öka din ursprungliga bankrulle med en faktor på 10 eller högre (0,002 % för insatser om 3 $ och 0,037 % för insatser om 4 $). Det här innebär också att du i genomsnitt kommer att spela färre spelomgångar och att dina chanser att ta dig igenom 100 omgångar är betydligt lägre.

Slutsats och rekommendationer

Sammantaget kan den konstanta satsningsstrategin vara intressant för spelare som vill spela roulette under en hyfsat lång tid samtidigt som de har en rimlig chans att vinna en större summa pengar. När det gäller RTP finns det bättre strategier, detsamma gäller om du vill vinna större summor pengar, men strategier som är lika enkla att använda som den här är väldigt svåra att hitta.

Jag rekommenderar starkt att du läser om andra strategier i artikeln om roulettestrategier, då det finns strategier som kan ge dig bättre resultat.

Om du bestämmer dig för att använda den konstanta satsningsstrategin, skadar det inte om du också väljer en bra kombination av satsning och insatsstorlek. För spelare som börjar med 100 $ och vill spela högst 100 rundor, är följande alternativ de bästa enligt oss:

 • Satsning på rött/svart - 20 $ i insats per omgång (20 % av den ursprungliga bankrullen)
 • Satsning på hörn - 3–5 $ i insats per omgång (3–5 % av en ursprunglig bankrulle på 100 $)
 • Satsning på ett nummer - 2–4 $ i insats per omgång (2–4 % av en ursprunglig bankrulle på 100 $)

Den bästa kombinationen kan se annorlunda ut beroende på dina personliga preferenser, men dessa är de vi föredrar. Tänk på att dessa alternativ är de bästa kombinationerna för just den konstanta satsningsstrategin. Du kan uppnå bättre resultat genom att använda andra strategier, vilket också är anledningen till att jag rekommenderar att du går tillbaka till huvudartikeln och kikar på dem allihop.

Skulle några av dina vänner tycka att det här är användbart?

Dela den här artikeln och låt dem veta.

flash-message-news
Nyheter från Casino Guru – Följ dagliga nyheter från spelbranschen
Forum_alt
Gå med i diskussionerna på vårt forum och träffa casinospelare från hela världen
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för det senaste om insättningsfria bonusar, nya spelautomater och andra nyheter