Läs om hur vi granskar och betygsätter casinon | Casino Guru

Recensioner av onlinecasinon är en central del av webbplatsen Casino Guru. Vi strävar efter att ge spelare på onlinecasinon bästa möjliga information så att de kan fatta välgrundade beslut kring nätspelande, och vi anser att valet av ett bra casino att spela på är ett av de viktigaste besluten varje spelare fattar.

I den här artikeln går vi igenom och förklarar vår granskningsprocess utförligt, så att du kan förstå den bättre och se skälen till varför omdömen för olika casinon skiljer sig åt.

Vi inleder med en kort sammanfattning och ger dig därefter en mer ingående förklaring och beskrivning av vår granskningsprocess för casinon. Den kortfattade översikten bör vara tillräcklig för att du ska förstå grunderna, men läs gärna mer om våra recensioner om du vill veta exakt hur vi granskar och betygsätter casinon.

Innehållsförteckning:

 1. Våra recensioner – en kortfattad översikt
 2. Vår granskningsprocess i detalj

Våra casinorecensioner – en kortfattad översikt

I det här avsnittet går vi igenom våra casinorecensioner utan att gå in på specifika detaljer, så att du kan få en översikt utan att fördjupa dig i de mer komplicerade aspekterna nedan. Vi ska fokusera på vad som gör våra recensioner speciella, faktorer vi beaktar, såväl som personerna som ligger bakom dem – vårt oberoende casinogranskningsteam.

Varför skiljer sig våra recensioner från andra som du kan hitta på internet

Våra casinorecensioner är lite annorlunda än de flesta andra som finns på nätet. Vi fokuserar inte på webbplatsers användarvänlighet, spelutbud och andra subjektiva faktorer när vi sätter ett betyg. Istället baseras våra betyg på vad vi anser är det viktigaste – casinots omdöme. Det är därför vår globala casinorating kallas för "omdömesbetyg".

Vårt omdömesbetyg beskriver i princip hur casinon behandlar sina spelare och hur troligt det är att spelare kan ta ut sina vinster utan att stöta på problem, vilket är ganska vanligt på ohederliga casinon (som tillämpar orättvisa regler, hittar på anledningar för att inte betala ut pengar till spelare o.s.v.). Casinon med en hederlig inställning till spelande erhåller i allmänhet högre omdömesbetyg från vårt granskningsteam, medan casinon med dåliga avsikter får dåliga betyg.

Obs! En annan väldigt viktig indikator på ett casinos kvalitet, vid sidan av omdömesbetyget, är casinots placering i vår lista över de bästa onlinecasinona. Placeringen baseras på omdömesbetyget, men väger även in andra faktorer som stöd för lokala betalningsmetoder, kundtjänstspråk och andra inslag som är viktiga för varje enskilt land. Casinon som vi anser passar bäst för spelare från ett visst land visas sedan högst upp på listan för besökare från det landet.

Även om vissa spelare kanske inte är medvetna om det, finns det faktiskt väldigt många casinon som inte värdesätter rättvisa och hederlighet. Vi ser det med egna ögon varje dag när vi hanterar klagomål från spelare. Det är därför vi fokuserar på dessa faktorer i våra granskningar och det är också skälet till att vi skapat vår kodex för rättvist spelande. Vi vill att spelare ska kunna spela säkert, och att hjälpa dem välja ett hederligt casino är helt avgörande för att de ska kunna göra det.

Faktorer vi beaktar i våra casinorecensioner

Vår granskningsprocess tar hänsyn till en enorm mängd information om varje casino, vilken inhämtas av medlemmar i vårt granskningsteam. Den här informationen kan delas in i fem huvudkategorier:

 1. Casinots storlek
 2. Klagomål från spelare
 3. Avdrag för begränsande eller orättvisa metoder
 4. Poäng adderade för positiva attribut
 5. Relaterade casinon

Casinots storlek är viktigt för en trygg och säker spelupplevelse eftersom mindre casinon riskerar att stöta på problem om en av deras spelare lyckas landa en riktigt stor vinst. Mindre casinon har inte stora intäkter och en betydande vinst kan innebära ett existentiellt hot mot deras verksamhet. Om en spelare vinner mer än casinot realistiskt har råd att betala ut, är det troligt att casinot går i konkurs om de inte hittar ett sätt att INTE betala ut vinstpengarna. Och det är ett problem.

Å andra sidan kan ett större casino med tusentals spelare förlita sig på sitt statistiska övertag och kommer att kunna betala ut storvinster tack vare andra spelares förluster. Det är därför som storleken på varje enskilt casino är en av de två viktigaste faktorerna som påverkar omdömesbetyget.

Obs! Dessutom är mindre casinon ofta relativt nya, vilket innebär att de inte haft tillräckligt lång tid på sig att visa prov på sina kvaliteter. Och eftersom det är bättre att ta det säkra före det osäkra i det här avseendet, väljer vi att ge dem ett lägre omdömesbetyg tills de växt till sig, och/eller deras positiva attribut framträder tydligare.

Den andra grundpelaren i vår betygsättning är klagomål från spelare. Klagomålen ger oss en bild av hur varje casino behandlar sina spelare. Om det finns många berättigade klagomål på ett casino, är det en tydlig indikation på att det finns vissa problem som gör spelare missnöjda.

Obs! Enbart förekomsten av klagomål innebär inte att ett casino är dåligt. Ibland är klagomålen omotiverade, vilket betyder att casinot egentligen inte alls har gjort sig skyldig till några orättvisor gentemot spelaren. Det är därför vi beaktar varje klagomål som vi hittar på nätet eller får in via vårt center för klagomålslösning separat och beslutar hur mycket det ska påverka (eller inte påverka) vår betygsättning baserat på en helhetsbedömning av fallet.

Baserat på casinots storlek och klagomål från spelare (antal klagomål, omtvistade belopp och huruvida de är berättigade eller inte), får vi grunden för vårt omdömesbetyg. Dessa faktorer beaktas i relation till varandra eftersom det förväntas att större casinon, till följd av en större spelarbas, kommer att ha fler klagomål än mindre casinon. Detta betyder att ett större casino kan ha ett bättre omdöme än ett mindre (dock inte per automatik), även om spelare klagar mer på det.

Därefter tar vi grunden för omdömet och börjar dra av eller lägga till poäng för en rad olika faktorer. Merparten av dem är negativa och resulterar i ett lägre omdömesbetyg (låga uttags- eller vinstgränser, svartlistningar, orättvisa villkor o.s.v.), men det finns även några positiva faktorer som kan öka betyget.

Om ett casino slutligen ingår i en grupp av relaterade casinosajter, påverkas omdömet även av andra medlemmar i gruppen. Vi kommer att förklara varför och hur vi gör det här längre ned i artikeln.

Vårt oberoende granskningsteam

All information om onlinecasinon inhämtas och förs in i vårt system av medlemmar i vårt oberoende granskningsteam, vilket för närvarande utgörs av 15 medlemmar och snart växer ytterligare.

Obs! Du kan hitta alla medlemmar i vårt granskningsteam på sidan "Om oss".

Medlemmarna i granskningsteamet fokuserade tidigare uteslutande på att inhämta information om onlinecasinon, men många av dem hjälper nu också spelare att lösa sina klagomål direkt i vårt center för klagomålslösning.

Innan vi öppnade centret för klagomålslösning var de redan väldigt insatta i det här ämnet eftersom de jobbat med klagomål från spelare under granskningsprocessen, i vilken just klagomål är en av de viktigaste faktorerna. Och de var redan experter på att utvärdera klagomål från spelare för att bedöma vem som har rätten på sin sida, såväl som experter på casinons villkor och hur de ofta används mot spelare. Det är anledningen till att det är de som hjälper spelare att lösa konflikter med casinon på vår webbplats.

Utöver granskningar av onlinecasinon och att hjälpa spelare med deras klagomål, gör medlemmarna i det här teamet inget annat. Detta gör det möjligt för dem att fokusera på sitt uppdrag fullt ut och vara oberoende. Deras enda uppdrag är att hitta och inhämta korrekt information om onlinecasinon (vilken sedan redovisas i recensionerna och används för att beräkna omdömena), och att hjälpa spelare och casinon att lösa konflikter utan att behöva beakta andra aspekter av att driva webbplatsen Casino Guru.

En närmare titt på vår granskningsprocess

Vi har redan gått igenom grunderna, men fortsätt gärna läsa om du vill veta exakt hur vi granskar och bedömer onlinecasinon.

En närmare titt på faktorer vi beaktar och hur de påverkar våra omdömen

Nu ska vi ta en mycket närmare titt på huvudfaktorerna som beaktas i våra casinorecensioner för att se mer exakt hur de påverkar omdömet för varje enskilt casino:

 1. Casinots storlek
 2. Klagomål från spelare
 3. Avdrag för begränsande eller orättvisa metoder
 4. Poäng adderade för positiva attribut
 5. Relaterade casinon

1. Storleken på casinot (intäkter och spelarbas)

En av huvudfaktorerna som påverkar vårt omdömesbetyg för ett casino är dess storlek, vilken vi bedömer utifrån dess intäkter. Tanken bakom den här faktorn är att stora casinon i allmänhet är säkrare för spelare eftersom deras större intäkter gör det möjligt för dem att betala ut även väldigt stora vinster utan några problem.

Samtidigt finns det många mindre onlinecasinon på marknaden som kanske inte är det bästa valet för alla, särskilt inte för spelare som satsar högre belopp. Även om mindre casinon (dvs. casinon med lägre intäkter) kan ha goda avsikter, kanske deras kassaflöde och intäkterna som genereras av andra spelare, inte räcker för att täcka större vinster, eftersom intäkterna inte är lika höga som de är för större spelsajter. För att uttrycka det enkelt så finns risken att mindre casinon inte kan betala ut större vinster, vilket också ofta är anledningen till att de får lägre omdömesbetyg från oss.

Nu är det dags att prata om hur vi inhämtar information om casinons intäkter. För en del casinon är det enkelt eftersom deras finansiella information är offentlig. För de allra flesta casinon är den här information emellertid inte tillgänglig. För dessa casinon använder vi vår finjusterade interna beräkningsmodell för att uppskatta intäkterna med användning av antalet besökare och platserna från vilka dessa besökare kommer (eftersom spelare från olika länder har olika spenderings- och satsningsvanor). Detta gör det möjligt för oss att ta fram en uppskattning av ett casinos intäkter, vilken inte är exakt, men bör vara tillräckligt bra för att skapa en ganska bra bild av casinots finansiella ställning.

Vi beräknar de uppskattade intäkterna under de senaste fyra åren för varje casino, vilket ger en fördel till etablerade varumärken som funnits ett tag framför nyare casinon. Vi har designat det på det här sättet eftersom vi tror att etablerade casinon i allmänhet är säkrare för spelare än nyare casinon, och vi vill att vårt omdöme tar med det i beräkningen. Nyöppnade casinon får också ett omdöme som återspeglar att de är nya, eftersom det helt enkelt är för tidigt att avgöra hur de behandlar sina spelare.

Obs! En del sportbettingsajter på nätet driver även onlinecasinon. Dessa kan också hittas på Casino Guru, men vi beräknar deras intäkter på ett annat sätt. För merparten av dessa sajter är vadslagning huvudverksamhet medan casinospel bara är en tilläggsprodukt. Av den anledningen beaktar vi bara en del av de sammanlagda intäkterna i vårt omdöme eftersom vi vill att omdömet ska reflektera casinots storlek och inte webbplatsen i sin helhet.

2. Klagomål från spelare

Vi vill att vårt omdömesbetyg ska vara en bra indikator på hur varje casino behandlar sina spelare och hur sannolikt det är att de ska få sina vinster utbetalda utan några problem. Av den anledningen är klagomål från spelare en annan viktigt faktor i algoritmen vi använder för att beräkna omdömesbetyget.

Vårt granskningsteam söker igenom internet för att hitta alla relevanta klagomål, vilket ger oss en bra bild av hur casinon behandlar sina spelare. Vi matar in alla klagomål i vår databas och tilldelar dem en klassificering baserat på vår uppfattning av klagomålet (huruvida vi anser att casinot har gjort något fel eller inte) och andra faktorer (som t. ex. huruvida spelare spelade med riktiga pengar eller bonuspengar o.s.v.). När vi beaktar det omtvistade beloppet i varje klagomål och den tidigare nämnda klassificeringen, får vi ett antal svarta poäng för varje klagomål, vilka sedan används i beräkningen av omdömesbetyget.

Med detta sagt finns det även några andra faktorer som påverkar det slutliga antalet svarta poäng:

 • Casinots licens. Vi behandlar vissa klagomål annorlunda beroende på casinots licens och tillsynsmyndighet. Om ett klagomål är otydligt, får casinon med en bra licens färre svarta poäng till följd av klagomålet. Logiken bakom det är att en bra tillsynsmyndighet ökar chansen att lösa en tvist framgångsrikt om casinot inte bemöter klagomål direkt eller via ett system för klagomålslösning som det vi har på Casino Guru.
 • Klagomålets ålder. Klagomål "åldras" med tiden och deras inverkan på casinots omdömesbetyg försvagas. Vi förutsätter att casinon kan utvecklas och bli bättre över tid, så vi vill inte vara för strikta med väldigt gamla klagomål. Ett nytt, relevant och motiverat klagomål är ett tydligt tecken på att casinot inte hanterar vissa problem på ett bra sätt, medan ett flera år gammalt klagomål kan härröra från en tid när samma casino till exempel drevs i annan regi.

Genom att ta hänsyn till ett casinos intäkter och det totala antalet svarta poäng vi får genom att utvärdera vart och ett av casinots klagomål enskilt, får vi ett så kallat "grundomdöme" vilket enkom påverkas av dessa två faktorer (intäkter och klagomål). Vi utvärderar intäkter och klagomål i förhållande till varandra, eftersom det kan förväntas att stora casinon har fler klagomål på grund av den större spelarbasen.

Omdömet vi får från intäkter och klagomål är emellertid inte slutgiltigt. Det slutgiltiga omdömesbetyget beräknas genom att addera och subtrahera poäng för olika positiva och negativa faktorer som vi vet påverkar spelares säkerhet, övergripande kundnöjdhet, rättvist spelande och andra viktiga attribut.

3. Avdrag för begränsande eller orättvisa metoder

Eftersom det finns casinon som använder orättvisa, dolda, bedrägliga eller begränsande metoder, tar vi en närmare titt på varje casino och minskar omdömesbetyget för saker som riskerar att skada spelare eller som kan påverka deras användarupplevelse negativt. Det här inkluderar:

 • Låga uttagsgränser. En del casinon har extremt låga uttagsgränser, vilka kan leda till att spelare blir tvungna att vänta i månader eller till och med år innan de får ut vinsterna i sin helhet. Vi sänker casinots omdömesbetyg om det använder uttagsgränser som är lägre än vad vi anser är rättvist.
 • Låga vinstgränser. Alla vinstgränser är orättvisa gentemot spelare, men vi är villiga att tolerera gränserna om de är tillräckligt höga för att inte vara begränsande för en majoritet av spelare och inte tillämpas på vinster av progressiva jackpottar, eller om gränserna grundar sig på krav från en tillsynsmyndighet. Om gränserna är för låga och inte grundar sig på krav från en tillsynsmyndighet, sänker vi casinots omdömesbetyg.
 • Svartlistningar. Det finns ett antal webbplatser som publicerar svarta listor över casinon. Om ett casino förekommer på en svart lista tar vi en närmare titt och utvärderar dess relevans. Seriositeten och relevansen för varje svart lista blir avgörande för om vi drar av poäng från vårt omdömesbetyg och hur många poäng vi drar av. Hur gammal en svart lista är påverkar också hur mycket vi sänker vårt omdöme. Äldre svarta listor resulterar i mindre avdrag.
 • Orättvisa regler. Samtliga regler som anges i villkoren för varje casino bör ligga i linje med rättvist spelande. Om så inte är fallet och vi upptäcker orättvisa regler, varnar vi våra besökare för reglerna och sänker omdömesbetyg för casinot som använder dem.
 • Dolda regler. Därutöver bör alla regler anges i de allmänna villkoren eller i villkoren för varje bonus. Om casinot tillämpar regler som inte är listade i villkoren, är det helt uppenbart orättvist gentemot spelare och vi sänker omdömesbetyget till följd av det. Vi tar upp både orättvisa och dolda regler i vår kodex för rättvist spelande.
 • Dålig kundtjänst. Kundtjänst är en viktig faktor som påverkar både kundnöjdhet och den övergripande användarupplevelsen. Vi förväntar oss inte att den ska fungera perfekt på varje casino, men om ett casinos kundtjänst är extremt dålig så sänker vi casinots omdömesbetyg.
 • Falska spel. Hederliga casinon erbjuder originalspel från etablerade leverantörer av casinospel. Vissa casinon erbjuder emellertid också falska kopior av kända spel, som kan ändras för att betala ut mindre än originalen de baseras på. Detta är ytterst orättvist mot spelare och vi sänker omdömesbetyget för casinon som erbjuder falska spel.
 • Falsk licens eller ingen licens alls. Licenser är viktiga i spelbranschen på nätet. De låter spelare veta att de kan lita på ett casino och att det finns ett regelverk på plats. Om ett casino saknar en licens eller har en falsk licens (vilket förmodligen är ännu värre), sänker vi casinots omdömesbetyg.

Det här är de vanligaste skälen till att vi sänker omdömesbetyg, men de är inte de enda skälen. Ibland stöter vi på orättvisa metoder som skiljer sig från de vi nämnt ovan. Ohederliga casinon är kreativa med olika sätt att bluffa spelare på, vilket också är anledningen till att vi tittar väldigt noga på varje enskilt casino, dess webbplats och villkor för att säkerställa att vi inte missar något som kan användas mot spelare.

Det är också viktigt att observera att varje fall bedöms separat. Ibland har casinot ett godtagbart skäl för att göra något vi vanligen betraktar som orättvist (till exempel tillämpar vinstgränser p.g.a. lagstiftning, drivs utan licens eftersom det är anonymt o.s.v.). I dessa fall för vi en dialog med casinot för att kontrollera att vi är rättvisa, inte bara mot spelare, utan även mot casinon.

4. Addering av poäng för positiva attribut

Förutom att dra av poäng lägger vi ibland också till bonuspoäng för casinon som gör något bra eller som har kvaliteter som är bra för spelare och deras användarupplevelse. Detta är inget som hör till vanligheterna, men det händer då och då.

Här följer två exempel på bonuspoäng som vi lägger till för något positivt:

 • Generösa casinon. När vi hanterar klagomål från spelare händer det ibland att vi får ett ärende där casinot väljer att betala ut pengar till spelaren fastän det inte behöver göra det. Det kan exempelvis röra sig om att en spelare av misstag brutit mot reglerna. Casinot är då i sin fulla rätt att konfiskera spelarens vinster (förutsatt att regeln ligger i linje med rättvist spelande). Om ett casino beslutar att betala ut vinsterna trots det, är det ett tydligt tecken på att de inte har för avsikt att lura spelare som i övrigt har rent mjöl i påsen. I dessa fall ökar vi casinots omdöme en aning.
 • Kedja med fysiska kontor. Om ett casino är ett välkänt varumärke som driver en kedja av fysiska försäljningsställen, ökar vi dess omdöme. Närvaron av lokala försäljningsställen är en obestridlig fördel vad gäller användarupplevelsen, vilket kan hjälpa lokala varumärken att få ett något bättre omdöme från oss. Detta gäller dock endast för casinon som har fått ett tvivelaktigt eller sämre omdömesbetyg från oss, eftersom dessa bonuspoäng bara är till för att hjälpa lokala casinon som inte klarar sig något vidare utan dem.

Dessa ökningar av omdömesbetyg är inte särskilt vanliga, men vi vill ändå informera dig om dem så att du har en fullständig bild av våra omdömen för casinon.

5. Beaktande av relaterade casinon

En del casinon drivs självständigt, men många spelsajter på nätet är relaterade till varandra på något av flera möjliga sätt. Här är några exempel på de allra vanligaste relationerna mellan två eller fler casinon:

 • Samma ägare
 • Samma ledning
 • Samma affiliate-program

För casinon som drivs som en del av en större grupp tar vår betygsättning inte bara hänsyn till kvaliteterna hos casinot vi granskar, utan även till alla casinon inom samma grupp. De viktigaste faktorerna som delas av relaterade casinon är:

 • Intäkter. Vi beaktar intäkter i våra omdömen eftersom höga intäkter kan användas för att betala ut stora engångsvinster. Och casinon med samma ägare kan exempelvis använda intäkter från ett casino för att betala ut en stor vinst på ett annat. Detta gör det möjligt för ett förhållandevis litet casino (ensamt) att erhålla ett bättre omdöme tack vare att det ingår i en större grupp.
 • Klagomål. Relaterade casinon kan också sänka casinots omdöme eftersom även klagomål delas. Resonemanget här liknar det ovan. Om vi ser att ett casino behandlar sina spelare orättvist, är det i allmänhet rimligt att anta att andra casinon med samma ägare eller ledning kommer att agera på samma sätt, även om det inte hunnit manifestera sig än.

Alla relationer mellan casinon är givetvis inte exakt likadana. De överförda attributen (både positiva och negativa) viktas baserat på relationerna mellan casinon. Detta innebär att två casinon som har samma ägare kommer att påverka varandras omdömen mer än två casinon som bara delar exempelvis ett affiliate-program.

EXEMPEL

Vi antar att det finns två casinon – casino A och casino B – som delar samma ledning, vilket är det starkaste förhållandet i vår metod. För detta exempel kan vi anta att dessa casinon delar på 40 % av sina intäkter och svarta poäng. (Den verkliga procentandelen kan vara annorlunda, låt oss kalla det vår "företagshemlighet".)

Detta innebär att om casino A har årliga intäkter på 10 miljoner USD och 1 000 svarta poäng, och casino B har årliga intäkter på 5 miljoner USD och 3 000 svarta poäng, beräknar vi omdömesbetyget för casino A som om det hade intäkter på 12 miljoner USD (10 miljoner USD plus 40 % av 5 miljoner USD) och 2 200 svarta poäng (1 000 plus 40 % av 3 000). På samma sätt bedöms casino B som om det hade intäkter på 9 miljoner USD och 3 400 svarta poäng.

Relaterade casinon kan ge en både positiv och negativ effekt. Starka och rättvisa casinon kan öka omdömesbetyget för relaterade casinon, medan orättvisa casinon med massor av klagomål kan leda till en sänkning av omdömesbetyget för andra casinon inom samma grupp.

Hur vi samlar in data om casinon och håller våra recensioner aktuella

Vår granskningsprocess är väldigt inriktad på data. Granskningsteamets medlemmar arbetar i huvudsak med att samla in information om casinon och mata in den i vår databas. Därefter tar en finjusterad algoritm denna data och räknar fram ett rättvist casino-omdöme. Vi har utformat processen på det här sättet för att säkerställa att våra recensioner inte är partiska; detta innebär emellertid också att granskarna behöver samla in mycket data. Så här går det till:

 • Data om intäkter tillhandahålls antingen av casinona själva, tas från årsredovisningar eller baseras ungefärligt på en uppskattning av antalet besökare på respektive webbplats, vilket har beskrivits närmare tidigare i artikeln.
 • Klagomål samlas in från andra webbplatser för klagomålslösning, forum och vårt eget center för klagomålslösning där spelare lämnar in sina klagomål direkt till oss.
 • Information om svartlistningar samlas in från betrodda svarta listor över casinon.
 • Information om vinstgränser, uttagsgränser, huruvida villkoren är rättvisa, licenser, spelens äkthet, kvaliteten på kundtjänst och ett antal andra faktorer samlas in direkt från respektive casinos webbplats och genom att kontakta kundtjänst.
 • Sist men inte minst, hjälper våra testare från hela världen oss att säkerställa att informationen vi presenterar är sanningsenlig och relevant för besökare från enskilda länder samt prioriterar länder där casinon förekommer på höga positioner i vår casinolista.

Periodiska uppdateringar av casinorecensioner

När vi samlar in data om ett casino kan vi givetvis inte bara anta att den kommer att förbli relevant och korrekt för all framtid. Vi måste regelbundet återvända till granskade casinon och i princip göra om hela processen igen för att säkerställa att våra recensioner är aktuella. Det här gör vi för att se till att vår databas över onlinecasinon förblir den bästa och mest korrekta, som vi hävdar på vår hemsida.

På tal om vår databas … Det är ingen enkel uppgift att hålla detaljerad information om tusentals casinon uppdaterad. Och vi kan definitivt inte kontrollera varje enskilt casino varje dag eller ens varje vecka. Lyckligtvis är inte alla casinon lika viktiga:

 • En del av dem är väldigt bra och innehar topplaceringar på vår lista över de bästa casinona. Eftersom dessa casinon är mest synliga och vi rekommenderar dem till våra besökare, måste vi hålla informationen om dem så uppdaterad som möjligt. Vi granskar dessa casinon oftast.
 • Andra casinon är verkligen avskyvärda och har extremt låga omdömen på Casino Guru. Vi behöver inte uppdatera dessa lika ofta. De förekommer aldrig på våra listor över rekommenderade casinon eftersom vi aldrig rekommenderar dåliga casinosajter. Dessutom är det mycket osannolikt att ett casino som har fått ett väldigt lågt omdöme från oss plötsligt blir bra. Vi återvänder till dessa casinon och granskar dem igen mer sällan.
 • Och slutligen ligger många casinon någonstans mellan de två första grupperna. Även om ett casino inte är perfekt kan det fortfarande vara en bra matchning för vissa spelare, vilket är anledningen till att vi vill hålla recensionen av det aktuell. De här recensionerna behöver dock inte uppdateras lika regelbundet som för de allra bästa casinona, så frekvensen för våra granskningar ligger någonstans mellan de första två grupperna.

Informationen ovan hänvisar till de vanliga uppdateringar vi utför baserat på omdömen för enskilda casinon. Det är dock inte den enda formen av uppdateringar. Lyckligtvis vill casinon också att informationen på Casino Guru är aktuell. Det är därför de meddelar oss när något viktigt förändras, och vi införlivar dessa förändringar i våra recensioner så snart vi hör talas om dem (givetvis efter att vi kontrollerat att informationen stämmer).

Dessutom informerar våra besökare oss ibland om att något på vår webbplats borde ändras. Det här hjälper oss också att hålla vår databas så aktuell som möjligt. Med andra ord hjälper våra besökare också till att göra Casino Guru bättre.

Skulle några av dina vänner tycka att det här är användbart?

Dela den här artikeln och låt dem veta.

flash-message-news
Nyheter från Casino Guru – Följ dagliga nyheter från spelbranschen
Följ oss på sociala medier – Dagliga inlägg, insättningsfria bonusar, nya spelautomater och mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för det senaste om insättningsfria bonusar, nya spelautomater och andra nyheter