Så här spelar du chansspel: Allt om återbetalningsprocent och varians

Vill du inte läsa? Se vår video och lär dig hur casinospel fungerar!

De principer som beskrivs i den här artikeln gäller för i stort sett alla chansspel där spelaren spelar mot huset. Med andra ord, alla spel där ett casino tar emot insatser och betalar ut potentiella vinster. De mest kända chansspelen är: spelautomater, roulette, blackjack och baccarat. Som de flesta nog redan vet och förstår, ger den här typen av spel alltid casinot en viss långsiktig fördel. I annat fall skulle ägarna bakom casinot förlora pengar på att erbjuda dessa spel.

Casinots fördel i enskilda spel avgörs av det aktuella spelets regler och principerna för utbetalning av vinster. Om dessa regler tillämpas över många, många omgångar (ibland hundratusentals), kan casinoägarna vara relativt säkra på att summan av alla insatser kommer att överskrida summan av alla utbetalade vinster. Statistiken verkar således till fördel för casinot över tid.

Även om statistiken på längre sikt arbetar emot dig, är det ganska vanligt att spelare besöker ett casino, spelar, vinner och tar sin vinster och går. Det här beror givetvis på att ditt besök på ett casino endast innehåller ett begränsat antal spelrundor. Dina resultat hinner helt enkelt inte närma sig den statistiska sannolikheten. Utfallet av ditt casinobesök blir därför i större utsträckning mer avhängigt av slumpen (eller din tur om du så vill). Det är just det här som hjälper tursamma spelare att vinna och utmana casinots statistiska övertag. Om du vill förbättra dina chanser att vinna över statistiken, är det väldigt viktigt att känna till två grundläggande faktorer för varje spel: återbetalningsprocent (RTP) och varians.

Chansspel och återbetalningsprocent (RTP)

Återbetalningsprocenten (äv. utbetalningsprocent, RTP – återbetalning till spelare) i ett chansspel är de sammanlagda vinstbeloppen över tid dividerat med de totala insatserna. Motsatsen till återbetalningsprocent är husets fördel. Husets fördel beräknas som 100 % minus återbetalningsprocenten. Om återbetalningsprocenten är 95 %, är husets fördel alltså 100 % - 95 % = 5 %.

Återbetalningsprocent i roulette

I europeisk roulette är sannolikheten att vinna vid en satsning på svart, summan av 18 svarta nummer dividerat med de totala antalet nummer som finns på hjulet, d.v.s. 37 (glöm inte att räkna in nollan). Återbetalningen är 2 gånger insatsen. Återbetalningsprocenten är således 2 * 18 / 37 = 0.973 = 97,3 %. Husets fördel är 100 % - 97,3 % = 2,7 %. Roulettespelet är upplagt så att du får samma RTP oavsett vad du väljer att satsa på (färg, nummer etc.).

Återbetalningsprocent i blackjack

Reglerna i blackjack kan variera från ett casino till ett annat, det påverkar givetvis även den förväntade återbetalningen. Om du spelar blackjack och använder den , kan du dock förvänta dig en återbetalningsprocent på omkring 99,5 %. I live-blackjack på nätet förändras den förväntade återbetalningsprocenten i takt med att dealern delar ut nya kort. Beroende på vilka kort som delas ut ligger återbetalningsprocenten vanligtvis mellan 95 % och 102 %. Det här är ett faktum som utnyttjas av korträknare – spelare med förmåga att uppskatta den faktiska återbetalningsprocenten och lägga stora insatser om återbetalningsprocenten överstiger 100 %, för att gå med vinst på lång sikt. Å andra sidan har casinon metoder för att upptäcka korträknare och hindra dessa från att spela vidare.

Återbetalningsprocent för spelautomater

Återbetalningsprocenten för spelautomater ligger vanligtvis på mellan 92 % och 99 %. Återbetalningsprocenten för spelautomater avgörs av symbolerna på de virtuella hjulen, av vinsttabellen och av andra specifika regler i de enskilda spelen.

Återbetalningsprocent i ett spel och återbetalningsprocenten i ett spelsystem

Det är väldigt viktigt att förstå att återbetalningsprocenten är ett uttryck för den förväntade återbetalningen vid en enskild spelomgång. Vi antar att du satsar 100 kr på roulette och vinner 1 200 kr. Du fortsätter spela och satsar 12 gånger 100 kr = 1 200 kr. Återbetalningsprocenten ska beräknas separat för varje spelomgång. Casinots förväntade statistiska vinst blir därför:

(100 kr + 1 200 kr) * (100 % - 97,3 %) = 1 300 kr * 2,7 % = 35,1 kr.

Observera att 97,3 % är återbetalningsprocenten i roulette. Om du spelar vidare med dina vinster, kan du således räkna med att förlora mer än vad husets fördel gör gällande. De flesta spelare fortsätter att spela med sina vinster och lägger nya spel om och om igen.

Om du vill spela klokt, är du tvungen att skilja mellan spelets RTP (som endast gäller för en enskild spelomgång ) och återbetalningsprocenten för ditt spelsystem. Ditt spelsystem avgörs av hur du spelar under hela din vistelse på casinot. Det här innefattar vilket spel du väljer och spelvariant/inställningar, regler för insatsstorlek och när du väljer att sluta spela. Vi definierar spelsystemets RTP som: Förhållandet mellan vinstöverskottet för de vinnande spelarna och nettoförluster för övriga, mindre tursamma spelare.

Observera dock att en del webbplatser byter plats på dessa två definitioner. Deras definition av RTP kan ge ett falskt intryck av att spelare statistiskt sett endast förlorar en liten andel av sina pengar (jämförbar med husets fördel i spelet). Och att resten av pengarna därefter fördelas mellan vinnarna. I själva verket kommer spelare som satsar sina vinster att förlora mer. Återbetalningsprocenten för ett dåligt spelsystem kan falla långt under 50 %. Det här gäller även för blackjack – ett spel med en RTP på 99,5 %. Återbetalningsprocenten för de allra sämsta spelsystemen kan faktiskt ligga på nära 0 %.

Det optimala spelsystemet är ett system som har samma RTP som det aktuella spelet. Om du vill uppnå det måste du helt undvika att spela för dina vinster. Teoretiskt sett är det enklaste sättet att göra det på att satsa hela din spelbudget på en och samma spelomgång. Därefter fortsätter du att satsa allt till du antingen förlorar eller vinner ett tillfredsställande belopp. Roulette är ett väldigt bra spel för detta system eftersom du kan välja oddsen för din insats. Vi antar att du har 100 kr att spela för och att du skulle nöja dig med 900 kr på ditt spelsaldo när spelet är slut. I det här scenariot är den optimala strategin nästan att satsa 100 kr på en "square" (4 nummer). Du kommer antingen att lämna casinot med en bra slant på fickan, eller gå därifrån utan dina 100 kr, men dina chanser är relativt goda. Den största nackdelen med den här strategin är att din spelsession blir väldigt kortvarig.

Varians i chansspel

Kortfattat kan man säga att variansen i ett spel avgör hur snabbt ditt spelsaldo (även kallat bankrulle) förändras när du spelar spelet. När du spelar ett spel med låg varians, vinner du småvinster ganska ofta. Ditt spelsaldo förändras ganska jämt (dessvärre vanligtvis i nedåtgående riktning). Om du spelar spel med hög varians, förlorar du i merparten av alla spelomgångar, men när du väl vinner, vinner du stort. Det gradvisa fallet på ditt spelsaldo kompenseras då och då av en stor vinst.

Ett spels varians kan också beskrivas genom den statistiska fördelningen av vinstbelopp. Eftersom en vinst vanligtvis står i proportion till insatsen, talar vi om fördelning av vinster uttryckt som en multiplikation av insatsen. När du exempelvis spelar på en färg i roulette, betalas alla vinster ut till dubbla insatsen. När du spelar på ett nummer på roulettehjulet, betalas alla vinster ut till 36 gånger insatsen.

Variansen för spelautomater är lite mer komplicerad. Du kan vinna med en lång räcka olika vinstkombinationer som i sin tur betalar ut olika multiplikationer av din insats. På grund av det här är det inte så enkelt att beskriva variansen för spelautomater med en siffra, spelleverantörerna själva använder endast ganska vaga beskrivningar som "låg", "mellan" och "hög". Vår uppfattning är att variansen för spelautomater borde beskrivas tydligare och bättre. Ämnet är dock komplicerat, vi har därför skrivit en separat artikel om det – varians hos spelautomater.

Variansen för ett spel har stor betydelse för dina chanser att lämna casinot som en vinnare. En tumregel är: "Ju högre varians, desto bättre". Först och främst är det lättare att vinna ett tillfredsställande belopp på en och samma runda i ett spel med hög varians. I ett spel med hög varians är det också fler spelomgångar som slutar med en förlust, d.v.s. du spelar inte i lika stor utsträckning för dina vinster (vilket ju påverkar återbetalningsprocenten för ditt spelsystem negativt). Med andra ord: du förlorar dina pengar snabbare. Det är dessutom så att du kan satsa mindre för att vinna samma belopp, eftersom du vinner en högre multiplikation av din insats. Detta minskar återigen dina sammanlagda insatser och därför även dina förluster på längre sikt.

Vi kan illustrera detta med ett spel helt utan varians och en återbetalningsprocent på 99 %. I det här spelet skulle en satsning på 1 kr, ge en utdelning på 0,99 kr. Utfallet för varje spelomgång skulle vara samma, och det skulle vara omöjligt att uppnå ett överskott. Det här spelet lär aldrig bli särskilt populärt.

Vi är genuint intresserade av hur underskattad variansen är i jämförelse med ett spels RTP. Många så kallade experter värderar uteslutande spel baserat på återbetalningsprocent – roulette är t.ex. sämre än blackjack ur det perspektivet. Den ingången är uppåt väggarna fel. I själva verket är roulette, med de 36:1 du kan vinna, ett mycket bättre spel än blackjack (utan korträkning). Högre varians slår alltid bättre RTP. Det här är något som alla spelare borde ta till sig och lära sig att utnyttja till sin fördel.

Hur spelets varians påverkar spelsystemets RTP

I det här avsnittet ger vi dig ett exempel på ett förhållandevis enkelt spelsystem. Observera hur spelets varians påverkar spelsystemets RTP. Föreställ dig två spelare, som var och en tagit med sig 100 kr till casinot. Spelare X satsar 10 kr på ett nummer på rouletten. Spelare Y satsar på en färg. Både X och Y har bestämt att de ska lämna casinot om de vinner 500 kr eller om de förlorar alla sina pengar. Vi har simulerat båda spelarna en miljon gånger (via en enkel mjukvarurutin med en slumptalsgenerator).

Spelare X lämnade casinot som vinnare i 14,8 % av sina försök. Han spelade i genomsnitt 16 spelomgångar och lämnade casinot med i genomsnitt 648 kr. Återbetalningsprocenten för hans spelsystem var därför 95,19 %.

Observera: spelsystemets RTP beräknas som förhållandet mellan nettovinst och nettoförlust. Nettovinsten är 14,8 % * (648 kr - 100 kr). Nettoförlusten är 100 kr * (100 % - 14,8 %). Detta ger ((648 kr - 100 kr) * 14.8 %) / (100 kr * (100 % - 14,8 %)) = 95.19 %.

Spelare Y lyckades endast vinna i 5,15 % av sina försök. Hans system gav en genomsnittlig vinst på 500 kr, och hans sammanlagda RTP slutar därför på 21,42 %. Spelare Y kunde å andra sidan spela under en mycket längre tid – i genomsnitt 274 omgångar.

Det här exemplet visar med all tydlighet att variansen spelar en helt avgörande roll för dina chanser att lämna casinot som en vinnare. Spelare X spelsystem gav en 4,4 gånger större RTP än det system som användes av spelare Y.

Hur storleken på insatsen påverkar ett spelsystems RTP

Beräkningen av vinstbelopp i chansspel utgår som regel från insatsens storlek. Den övergripande återbetalningsprocenten för ditt spelsystem är därför också avhängig storleken på dina insatser. Tumregeln är enkel: Ju högre insats, desto högre (för det mesta) RTP för ditt spelsystem. Vi antar att alla andra regler för ditt spelsystem förblir desamma.

Vi använder återigen roulette för att visa vilken effekt insatsens storlek får på spelsystemets resultat. Vi använder spelarna X och Y på nytt. De har 100 kr var att spela med och tänker spela tills de antingen förlorar allt eller överskrider en vinst på 500 kr. Spelare X satsar 20 kr och spelare Y satsar 5 kr. Båda spelar på färg.

Efter att ha simulerat en miljon X-spelare kunde vi konstatera att 10,9 % av dem lyckades spela ihop 500 kr. Det här ger en RTP på 48,68 % och ett genomsnitt på 84 omgångar. När det gäller miljonen Y-spelare, så var det bara 0,88 % av dem som lyckades vinna (ett genomsnitt på 706 rundor, RTP på 3,55 %). Om spelare Y vill lämna casinot med 500 kr, måste han vinna 80 gånger fler rundor än han förlorar. Den typen av vinstsviter hör inte till vanligheterna i roulette.

I det här fallet talar statistiken sitt tydliga språk. När du spelar med låga insatser på spel med låg varians, är det fullt möjligt att du får spela längre, men dina odds att vinna en tillfredsställande vinst ökar drastiskt.

Den absoluta motsatsen är en kombination av höga insatser på ett spel med hög varians. Här kommer spelare Z in på casinot, även han med 100 kr i näven. Till skillnad från X och Y ovan har spelare Z bestämt sig för att satsa allt på ett nummer på rouletten. Simuleringen av en miljon Z-spelare visar att endast 2,71 % lyckas vinna. I gengäld lämnade dessa vinnare casinot med 3 600 kr (RTP 97,4 %). Samtliga Z-spelare spelade exakt en omgång.

Det rekommenderade spelsystemet för roulette

Ett bra spelsystem handlar om att hitta den rätta balansen mellan oddsen för en tillfredsställande vinst, vinstens storlek och varaktigheten för din vistelse på casinot. Vilket spelsystem ska du då välja om du vill spela under en rimlig tidsperiod och samtidigt ha goda chanser att vinna? I följande tabell kan du se resultaten av våra simuleringar. Variablerna är insatsens storlek samt typ av satsning (färg/nummer). Varje spelare börjar med 100 kr och lämnar casinot med 500 kr eller mer.

Tabellen visar andelen vinnande spelare, deras genomsnittliga vinst, spelsystemets RTP och det genomsnittliga antalet spelade omgångar.

Table1 EN

 

Table2 EN

Som du kan se, garanterar en långt högre varians vid spel på nummer en högre återbetalningsprocent än om du spelar för 10 gånger mer på färg. Dessutom blir din vistelse på casinot mycket längre. Lägg också märke till att dina chanser att nå 500 kr närmar sig 0 när du spelar 2 kr på färg. Inget av de en miljon försök vi genomförde slutade framgångsrikt.

Om du både vill ha det kul och ha goda chanser att vinna, rekommenderar vi att du väljer ett spel med högsta möjliga varians och spelar det med tillräckligt små insatser.

Spelar du t.ex. roulette och har 100 kr i spelbudget, kan ett av de bättre alternativen vara att satsa mellan 2–4 kr på ditt turnummer.

Slutsatser

  • Återbetalningsprocent (RTP) gäller endast för enskilda spelomgångar. Din reella återbetalningsprocent kommer att vara lägre eftersom du satsar tidigare vinster.
  • Statistiskt sett förlorar du varje gång du lägger ett spel. Ju färre spel du lägger, desto lägre blir den statistiska vinsten för casinot.
  • Återbetalningsprocenten för ditt spelsystem är avhängigt spelets RTP, variansen, storleken på dina insatser, samt regler för när du ska fortsätta eller sluta spela.
  • Spelets varians avgörs av storleken på de potentiella vinsterna (som multiplikationer av insatsen). Ju mer du kan vinna på din insats, desto högre varians har spelet.
  • Spel med hög varians är som utgångspunkt mer gynnsamma för spelaren. Fördelen med en betydligt högre varians uppväger med råge fördelen med en något högre RTP.
  • Ju högre varians ett spel har, desto större chans har du också att förvandla mindre belopp till större.
  • Ju högre insats per omgång, desto högre blir ditt spelsystems RTP.
  • Om du spelar på skoj, får du ut absolut mest av att lägga små insatser i spel med hög varians. Det kan räcka med några få vinster för att du ska nå ditt du vill, eller så förlorar du allt. Tänk på att det alltid är en avvägning mellan hur länge du kan spela och återbetalningsprocenten för ditt spelsystem.

Tillbaka till början

Skulle några av dina vänner tycka att det här är användbart?

Dela den här artikeln och låt dem veta.

flash-message-news
Nyheter från Casino Guru – Följ dagliga nyheter från spelbranschen
Följ oss på sociala medier – Dagliga inlägg, insättningsfria bonusar, nya spelautomater och mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för det senaste om insättningsfria bonusar, nya spelautomater och andra nyheter