Konstant proportionell roulette-strategi

Den konstant proportionella strategin går ut på att satsa en viss andel av din bankrulle i varje rouletteomgång. Detta innebär att insatsstorleken kommer ändras, men samtidigt att storleken på insatserna i förhållande till din aktuella bankrulle förblir konstant. Det är därför jag har gett strategin det här namnet.

Jag ska genom mina noggrant testade simuleringar visa hur denna strategi fungerar med olika typer av insatser och insatsstorlekar, så att du får en bild av hur dessa faktorer kan påverka dina chanser att vinna på roulette.

Fortsätt läsa denna artikel och lär dig följande:

 • Vilka är de bästa typerna av insatser?
 • Vilken insatsstorlek bör du använda för att maximera dina chanser att vinna?
 • Vad är chansen att vinna stort genom att satsa samma procentandel av din aktuella bankrulle om och om igen?
 1. Hur den konstant proportionella strategin fungerar
 2. Simuleringar av den konstant proportionella strategin
 3. Slutsats och rekommendationer

Observera: Denna artikel fokuserar endast på den konstant proportionella strategin. Notera att jag skriver om andra strategier som kan vara bättre för dig i huvudartikeln om roulette-strategier. Huvudartikeln innehåller även viktig information om hur du går till väga för att förstå denna strategi, så det är definitivt en bra idé att läsa igenom den innan du fördjupar dig i den konstant proportionella strategin.

Hur den konstant proportionella strategin fungerar

Den konstant proportionella strategin är väldigt lik den konstanta insatsstrategin, men med ytterligare en beståndsdel. Vid användning av den konstanta insatsstrategin förblir insatserna lika stora oavsett om det går bra för spelaren eller inte. Den konstant proportionella strategin använder sig istället av varierande insatsstorlekar som förändras beroende på tidigare resultat.

Om det går bra och en spelare vinner, kommer hans eller hennes insatsstorlek således fortsätta öka och möjliggöra ännu fler vinster. Om det istället är så att spelaren förlorar pengar kommer insatsstorleken sakta minska, vilket i sin tur medför att potentiella förluster inte blir lika omfattande som vid användning av den konstanta insatsstrategin. Denna självreglerande mekanism är vad som gör den konstant proportionella strategin lite mer avancerad än den konstanta insatsstrategin.

EXEMPEL

För att allting ska vara glasklart följer här ett exempel på hur den konstant proportionella strategin används. Om vi antar att spelaren vill satsa 10 % av sin bankrulle på rött eller svart. Han börjar med 1 000 kr och placerar en insats om 100 kr på rött. Om han vinner kommer han nu att ha 1 100 kr, följt av en satsning på 110 kr i nästa omgång. Vid förlust kommer spelaren att falla ner till 900 kr och istället placera en insats om 90 kr under nästa omgång. Spelaren fortsätter att göra så här tills han antingen förlorar sin bankrulle eller beslutar sig för att sluta spela.

Precis som med den konstanta insatsstrategin, handlar den konstant proportionella strategin om att hitta en balans mellan:

 • Hög varians – potentiellt stora vinster men även en hög risk att förlora allt snabbt.
 • Låg varians – lägre chans att vinna men även en lägre (eller obefintlig) risk att förlora allting snabbt.

Hög varians kräver mer volatila insatstyper och större insatser. Låg varians kräver insatstyper som är mindre volatila samt generellt lägre insatser. Du skulle kunna satsa hela din bankrulle på ett enskilt nummer och sannolikt förlora allting under en omgång, eller så kan du satsa 1 % av din bankrulle på rött eller svart, vilket medför att din initiala bankrulle varierar, men även medför en högre chans att avsluta med en större bankrulle än du började med.

Logiskt sett är det bästa möjliga scenariot någonstans i mitten och jag kommer använda mina simuleringar för att ta reda på exakt varför det är så.

Avrundning och lägsta insatsgränser

Det finns två potentiella problem som måste beaktas. Vid insatser med en fast andel av din aktuella bankrulle, kommer storleken på din insats inte alltid att vara "fin" och jämn. Om du inte kan satsa exakt det belopp dina beräkningar pekar mot, kan du avrunda dina insatser uppåt eller nedåt till närmsta siffra.

Om du har otur och din beräknade insatsstorlek är lägre än minimiinsatsen för roulettespelet, satsa då minimiinsatsen istället. Jag använde denna metod i mina simuleringar.

Simuleringar av den konstant proportionella strategin

Omfattande simuleringar är det bästa sättet att se hur strategin fungerar, och hur små förändringar i spelstil kan ge stor effekt på förväntade resultat. Jag har använt mig av ett antal simuleringar för att testa flera olika insatstyper för den konstant proportionella strategin, och tagit reda på den optimala procentandelen av din bankrulle som du bör satsa i var och en av dem.

Metodik och använda variabler

Alla simuleringar gjordes i min egna noggrant utformade mjukvara, inklusive regler, sannolikheter och utbetalningar för roulette med en nolla, utan några speciella regler (såsom En Prison eller La Partage). Om du spelar klassisk europeisk roulette bör dina resultat ligga i linje med resultaten från mina simuleringar.

Spelare hade en initial bankrulle på 1 000 kr och spelade enligt följande:

 • De placerade en insats av samma typ (färg, fyra nummer, ett nummer) om och om igen, men med olika stora insatser.
 • Insatsstorleken beräknades som en fast andel av deras aktuella bankrulle, avrundat till närmsta 10 kr.
 • Minsta insats var satt till 10 kr. Om den beräknade insatsen var lägre än 10 kr, placerades en insats om 10 kr istället.
 • Spelarna fortsatte tills de antingen hade förlorat hela sin bankrulle eller tills de hade spelat totalt 100 omgångar roulette.

Vad gäller insatstyperna som användes tog jag hänsyn till alla alternativ och valde att använda följande i mina simuleringar:

 • Färg – Rött eller svart (chans att vinna: 18/37, utbetalning: 2x)
 • Fyra nummer – Fyra nummer som tillhör samma hörn (chans att vinna: 4/37, utbetalning: 9x)
 • Ett nummer – Ett enskilt nummer (chans att vinna: 1/37, utbetalning: 36x)

Jag testade olika stora andelar av bankrullar, från 1 % upp till 50 % i insats per runda, för var och en av insatstyperna nämnda ovan.

Som vi nämnde tidigare är den initiala bankrullen 1 000 kr, andra startsummor bör dock ge liknande resultat, om än inte helt identiska. Detta eftersom den minsta insatsen var begränsad till 10 kr i våra simuleringar. Större bankrullar kommer att påverkas mindre av denna strategi, medan mindre bankrullar påverkas mer. Om minimiinsatsen inte fanns så skulle alla bankrullar statistiskt sett ge identiska resultat.

Vi använde oss av en miljon testspelare i alla våra simuleringar. Mängden testspelare bör säkerställa att resultaten är statistiskt pålitliga, samtidigt kan ett visst antal statistiska avvikelser inte uteslutas. Det bör dock inte ha någon väsentlig inverkan på resultaten.

Analys av insatsstorlek och simuleringar 1: Färg (rött eller svart)

Vi börjar med att analysera resultaten från simuleringarna genom att titta på de spelare som satsat sina pengar på en färg (rött eller svart). Detta är det minst volatila alternativet, vilket borde vara uppenbart i jämförelse med andra typer av insatser. Låt oss ta en titt.

Du kan direkt se att insatser på 50 % av din aktuella bankrulle i varje runda är alldeles för riskabelt, eftersom knappt någon av spelarna lyckas slutföra samtliga 100 snurr. De förlorar i genomsnitt 900 kr av sina 1 000 kr, vilket innebär att insatsstorleken är riktigt ogynnsam för spelaren. Endast 0,137 % av spelarna lyckas avsluta med mer pengar än de började med.

Spelare som satsar 20 % i varje spelomgång hade en betydligt högre sannolikhet att nå 100 spelomgångar. Nästan 75 % av dem lyckades faktiskt ta sig till 100 snurr. Chansen att vinna stort är ganska hög, men på grund av den genomsnittliga kostnaden på 420 kr ligger risken lite i överkant.

På motsatta sidan av det hela ser vi att spelare som satsar 1 % till 4 % av sin aktuella bankrulle har en chans på 100 % att spela alla 100 spelomgångar, men med en alldeles för låg chans att vinna stort. Denna strategi är något bättre med en proportionell insats om 5 %, men den är ändå ganska tråkig med tanke på den låga chansen att vinna stort.

Bästa insatsstorleken

Strategin att satsa 10 % av din aktuella bankrulle i varje omgång är den mest intressanta för denna specifika strategi. Spelare förlorade i genomsnitt 238 kr av bankrullen på 1 000 kr, men hade en ganska hög chans att vinna summor upp till 5 000 kr, och även en liten chans att vinna över 10 000 kr, eller till och med 50 000 kr.

De hade en bra chans att vinna stort, samtidigt som de i stort sett var garanterade sina 100 snurr eftersom bara 0,6 % av spelarna förlorade allt innan de nådde 100 snurr. Sammantaget avslutade 22 % av spelarna simuleringarna med mindre pengar än de började med, medan över 77 % av spelarna hade mindre kvar än deras initiala bankrulle (dock mer än 0 kr) efter 100 rundor.

Analys av insatsstorlek och simuleringar 2: Hörnsatsning (fyra nummer)

Hörnsatsningen ligger någonstans mellan den minst volatila och den mest volatila typen av insatser i roulette, vilket gör den mer balanserad. Detta bör även vara märkbart genom att titta på resultaten från våra simuleringar nedan.

Insatserna om 20 % och 50 % av den aktuella bankrullen är enligt oss alldeles för volatila. Samtliga spelare som satsade 50 % av bankrullen förlorade allt innan de nådde 100 snurr. Resultatet är något bättre för spelare som satsade 20 %, men det är fortfarande för riskabelt.

Något som är intressant är det faktum att medelkostnaden för spelare som satsade 20 % av sin bankrulle var lägre än när de satsade på färg (tidigare simulering), samtidigt som andelen vinnare också var lägre. Detta innebär att färre spelare slutar med en förtjänst, men att de som faktiskt vinner avslutar med betydligt mer pengar. Oavsett så är det för riskabelt.

Insatserna om 10 % av den aktuella bankrullen verkar intressanta, men det känns fortfarande för riskabelt. Endast 48 % av spelarna lyckades ta sig till slutet (100 snurr) med en medelkostnad på 255 kr, vilket är högre än den genomsnittliga kostnaden för proportionellt sett lika stora insatser vid spel på rött och svart (se ovan).

Å andra sidan medför insatser om 1 %, 2 % och 3 % av den aktuella bankrullen en väldigt låg chans att vinna stort. Du är nästan garanterad att nå 100 snurr, men du offrar chansen att vinna över 5 000 kr eller 10 000 kr (även om en liten chans kvarstår).

Bästa insatsstorleken

Enligt oss är det denna strategi som överlag ger de bästa resultaten med insatser om 4 % eller 5 % av den aktuella bankrullen i varje spelomgång. Resultaten från dessa två proportionella insatser är ganska lika, men det är ändå viktigt att poängtera skillnaderna.

Den genomsnittliga kostnaden är något högre för 5 %-insatsen, vilket är ganska givet med tanke på att spelarna totalt sett satsar mer pengar. Andelen vinnare är också lägre (20,2 %) för insatser på 5 % av bankrullen, i jämförelse med 25,7 % för insatser om 4 %. Spelare som satsar 5 % av sin bankrulle under varje omgång har dock givetvis en större chans att vinna stort.

I slutändan handlar det om vad du föredrar. Om du vill använda en strategi med bättre RTP och en rimlig chans att kamma hem en rejäl vinst, välj då insatsen om 4 %. Om du däremot vill öka dina chanser att vinna stort (över 10 000 kr, eller till och med över 50 000 kr), är insatsen om 5 % bättre lämpad för dig.

Analys av insatsstorlek och simuleringar 3: Ett nummer

Låt oss ta en titt på den mest volatila typen av roulettespel, och hur den satsningen fungerar tillsammans med den konstant proportionella strategin.

Ännu en gång är det ganska tydligt att insatserna om 50 % och 20 % är för volatila, så för denna strategi vill vi även lägga till insatser om 10 %. Endast 9 % av spelarna som satsade 10 % av bankrullen under varje omgång lyckades ta sig till 100 snurr, vilket är en alldeles för låg siffra.

Spelare som satsade 1 % eller 2 % av sin aktuella bankrulle hade en riktigt bra chans att avsluta med mer pengar än de började med (48,8 % respektive 25,9 %), men deras chanser att vinna stort är samtidigt väldigt låga, vilket är anledningen till att vi föredrar något högre insatser i detta scenario.

Bästa insatsstorleken

Den optimala insatsen för denna specifika strategi ligger någonstans mellan 3 % och 5 % . Efter att ha tagit en närmare titt på resultaten från spelare som satsade 4 % och 5 % av sin aktuella bankrulle i varje runda, är det uppenbart att insatserna om 5 % är sämre insatserna om 4 %.

Spelare som satsar 5 % har en lägre chans att vinna i nästan alla kategorier i tabellen ovan, bortsett från chansen att avsluta med mellan 5 000 kr och 10 000 kr, vilken endast är 0,01 % högre för insatserna om 5 %. Insatserna om 4 % var bättre i alla andra kategorier.

För denna specifika strategi vill vi rekommendera insatser om antingen 3 % eller 4 %, där jämförelsen mellan dem inte är lika ensidig. Spelare som satsar 3 % av sin bankrulle förlorar i genomsnitt mindre och har en större chans att klara sig genom 100 snurr, men de har även en lägre chans att ta sig därifrån med mer än 10 000 kr.

Om du vill ha en större chans att kamma hem några fler nollor, bör du således välja 4 %. Om du inte "behöver" vinna så mycket och bara vill spela roulette under en längre tid (i genomsnitt), använd då gärna insatserna om 3 %.

Slutsats och rekommendationer

Resultaten i simuleringarna ovan hjälper till att demonstrera konceptet om hur högre volatilitet är bättre på lång sikt, precis som vi har diskuterat i artikeln om roulettestrategier. Vid insatser på färg måste insatserna vara tillräckligt höga för att ge en realistisk chans att vinna stort, vilket dock medför att spelare totalt sett satsar mer pengar och därför i genomsnitt också förlorar mer pengar.

Detta är anledningen till att vi aldrig skulle satsa på färg. Enligt vår uppfattning bör du hålla dig till insatser om 10 % av din bankrulle om du verkligen gillar att satsa på rött eller svart, men du skulle troligen tjäna på att istället satsa dina pengar på hörn eller enskilda nummer.

För spelare som börjar med 1 000 kr och vill spela högst 100 rundor, är följande alternativ de bästa enligt oss:

 • Hörn – 4 % eller 5 % av din aktuella bankrulle
 • Ett nummer – 3 % eller 4 % av din aktuella bankrulle

Den konstant proportionella strategin är bara en av många strategier som presenteras i vår huvudartikel om olika roulette-strategier. Det finns även andra bra strategier du kan använda dig av och som kanske passar dig bättre. Ta gärna en titt på dem innan du väljer hur du vill spela roulette, eller om du vill spela överhuvudtaget.

Skulle några av dina vänner tycka att det här är användbart?

Dela den här artikeln och låt dem veta.

flash-message-news
Nyheter från Casino Guru – Följ dagliga nyheter från spelbranschen
Följ oss på sociala medier – Dagliga inlägg, insättningsfria bonusar, nya spelautomater och mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för det senaste om insättningsfria bonusar, nya spelautomater och andra nyheter