Den omvända Martingale-strategin för roulette

Innan vi sätter igång vill jag betona att det här, enligt mig, är den bästa roulettestrategin som finns just nu. Den utmärker sig på grund av den förutsebara tid du får spela, den höga återbetalningen till spelare och den potentiella chansen att ta hem riktigt stora vinster. Jag kommer att ta upp allt det här senare.

Den omvända Martingale-strategin lånar sitt namn från den ökända Martingale-strategin, vilken går ut på att öka storleken på din satsning efter varje förlust. Den omvända Martingale-strategin fungerar tvärtom. Istället för att öka insatsen efter varje förlust, ökar du den efter varje vinst i syfte att förvandla en kortare serie vinstomgångar till en enorm vinst.

Fortsätt läsa den här artikeln och få reda på:

 • varför jag anser att det här den bästa och mest balanserade roulettestrategin som finns;
 • hur strategin fungerar i praktiken (på grundval av simuleringar);
 • hur du kan använda hög varians till din fördel med denna strategi,
 • hur stor möjligheten är att förvandla 10 $ till mer än 4 500 $ med användning av denna strategi.

Observera: Denna artikel är en del av min artikelserie om de bästa roulettestrategierna, där den omvända Martingale-strategin är den med bäst resultat, och den jag upplever som mest intressant. Om du inte redan har gjort det, rekommenderar jag att du läser huvudartikeln om roulettestrategier innan du fördjupar dig i specifika strategier.

Innehåll:

 1. Hur den omvända Martingale-strategin fungerar
 2. Simuleringar
 3. Förklaring av simuleringsresultaten samt rekommendationer
 4. Slutsats

Hur den omvända Martingale-strategin fungerar

Den omvända Martingale-strategin är relativt enkel att använda. Jag ska försöka sammanfatta den i några få steg.

 1. Du väljer din bankrulle att starta med och vilket belopp du vill lämna casinot med – målbeloppet.
 2. Du börjar med att satsa en liten del av din bankrulle varje omgång. Det här blir din "grundinsats". Valet av insatstyp är helt upp till dig, men några satsningar är bättre än andra, vilket jag demonstrerar i mina simuleringar nedan.
 3. Varje gång du vinner satsar du hela beloppet du just vunnit igen (inklusive din ursprungliga satsning). Varje gång du förlorar, återgår du till din grundinsats.
 4. Du upprepar denna process tills du förlorar hela din bankrulle eller når ditt målbelopp.
EXEMPEL

För att göra denna strategi lite tydligare följer här ett exempel på hur den omvända Martingale-strategin kan se ut i praktiken. Låt oss säga att en spelare börjar med 100 $ och placerar en grundinsats om 1 $ på ett slumpmässigt nummer (en s.k. straight up-satsning). Denna spelare skulle vilja ta hem minst 1 000 $. Han förlorar sina första 27 omgångar, men lyckas därefter vinna en omgång som ger 36 $ (inklusive den ursprungliga insatsen). Spelaren placerar dessa 36 $ på ett enskilt nummer och förlorar. Han återgår då till att placera sin grundinsats på 1 $ tills han förlorar allting eller vinner två omgångar i rad, vilket tar bankrullen över målbeloppet (1 $ * 36 $ * 36 $ = 1 296 $).

Som du kanske redan har lagt märke till, erbjuder den här strategin bara två möjliga utfall. Antingen förlorar du hela bankrullen, eller så lyckas du vinna ett tillfredsställande belopp. Den omvända Martingale-strategin påminner väldigt mycket om all-in-strategin för roulette ur detta perspektiv. Den omvända Martingale-strategin kan ses som all-in-strategin på många sätt, med omgångar som spelas en efter en, men med en mycket mindre spelbudget i varje enskilt fall.

Innan du använder den omvända Martingale-strategin för roulette, måste du först bestämma:

 • hur mycket pengar du är villig att (och har råd att) förlora under en spelsession – din bankrulle;
 • hur stor din grundinsats ska vara;
 • vilka typer av insatser du ska placera;
 • hur mycket du skulle vilja vinna – ditt målbelopp.

Dina chanser att lyckas (d.v.s. nå ditt målbelopp) beror på dessa faktorer. I simuleringarna som beskrivs utförligt senare i denna artikel, testas ett flertal olika kombinationer i syfte att beräkna sannolikheten att vinna, inbegripet den långsiktiga återbetalningen till spelaren för varje enskild kombination.

Inte satsa hela vinsten på en gång

Idén om att satsa hela vinsten från föregående omgång, på bara en omgång, kan tyckas alltför riskabel för en del spelare även om det rent statistiskt är det bästa alternativet. Det finns också ett alternativ att satsa endast en del av vinsten efter varje vinst istället för att satsa hela det tidigare vunna beloppet.

Istället för att placera grundinsatsen på 1 $ och sedan direkt satsa 36 $ efter en vinst, kan du till exempel placera en insats på 18 $, eller bara 12 $. Enkelt uttryckt: Du väljer den procentuella andel av varje vinst som du vill satsa igen, och håller dig sedan till den. Vi antar att du väljer att satsa 50 % av varje vinst. Efter att du vunnit första omgången, bestämmer du dig således för att satsa 18 $. Den potentiella vinsten från den omgången är 648 $, vilket innebär att din nästa insats i ordningen blir 324 $.

Denna version av den omvända Martingale-strategin kan upplevas som mer attraktiv av vissa spelare eftersom de inte omedelbart behöver placera hela sin vinst under nästföljande omgång. Den är dock underlägsen den "klassiska" versionen av den omvända Martingale-strategin vad gäller förväntat värde.

Observera: I mina simuleringar och i resten av denna artikel arbetar jag med den klassiska versionen av den omvända Martingale-strategin, i vilken spelaren satsar hela sin vinst från föregående omgång på ett bräde. Jag vill bara visa för er att det finns andra alternativ.

Idén att inte satsa hela vinsten på en gång har faktiskt gjorts till en separat strategi, som också är väldigt intressant, och kanske är bättre lämpad för en del spelare jämfört med den omvända Martingale-strategin. Vi har beslutat att kalla den för den progressiva satsningsstrategin. Kolla in den och bestäm själv vilket alternativ du tycker är mest intressant.

Fördelar med den omvända Martingale-strategin

I början av den här artikeln skrev jag att den här strategin, enligt mig, är den bästa roulettestrategin som finns. Det är ett starkt påstående och därför känns det viktigt att visa hur jag kommit fram till det.

Som jag berörde i huvudartikeln om roulettestrategier, baseras mina strategier på att hitta en balans mellan fyra faktorer. Den omvända Martingale-strategin är fantastisk eftersom den klarar sig bra gällande alla dessa faktorer:

 • RTP (återbetalning till spelare) – Den omvända Martingale-strategin har en bra förväntad återbetalning, vilket gör det möjligt för dig att spela igenom din bankrulle genom att placera grundinsatser, och bara placera högre satsningar i ett begränsat antal fall. Det lägre satsade totalbeloppet resulterar i en betydligt bättre genomsnittlig återbetalning.
 • Chans att vinna stort – Med den omvända Martingale-strategin har du en riktigt hyfsad chans att landa en storvinst, beroende på det målbelopp du vill vinna. Kom dock ihåg att ju högre målbelopp du har, desto lägre är dina chanser att faktiskt uppnå det.
 • Speltid – Till följd av den här strategins uppbyggnad är den förväntade speltiden i hög grad möjlig att förutsäga. Detta kommer att beröras närmare nedan.
 • Spänning – Spänningsfaktorn är också riktigt hög för den omvända Martingale-strategin. Merparten av tiden placerar du låga grundinsatser, men då och då (om du satsar på enskilda nummer) eller ganska ofta (om du satsar på färg), kommer du att få placera högre insatser med potentialen att vinna stort.

Alla mina strategier klarar sig bra gällande åtminstone några av dessa faktorer. Den konstanta satsningsstrategin och den konstant proportionella strategin klarar sig bra när det gäller speltid, men chanserna att vinna stort är väldigt små och deras respektive RTP tenderar att bli ganska låg i takt med att insatserna ökar, dessutom är spänningsfaktorn ganska låg.

All-in-strategin har fantastisk RTP, en bra chans att vinna stort och riktigt hög spänningsfaktor (... för hög för de flesta av oss), men du får för det mesta bara spela en eller två omgångar. Speltiden är således begränsad, vilket inte är så kul om du tänkt spela ett tag.

Det är just balansen mellan dessa fyra faktorer som enligt mig gör den omvända Martingale-strategin till den bästa. Jag säger inte att den här strategin är optimal för alla, men jag är ganska säker på att den totalt sett är det bästa alternativet, och en strategi som du definitivt bör överväga att använda om du är ute efter ett effektivt och roligt sätt att spela roulette på.

Möjliga problem med insatsgränser

När du använder den omvända Martingale-strategin kan du stöta på problem med insatsgränser. Detta gäller både på fysiska casinon och online. Precis som med all-in-strategin, ökar insatserna ganska fort när du vinner, vilket innebär att insatsgränserna kan bli ett problem om du inte tar hänsyn till dem i förväg.

I min artikel om all-in-strategin för roulette betonade jag vikten av att kontrollera bordsgränserna innan du börjar spela så att du väljer en insatstyp och ett målbelopp som faktiskt går att uppnå. Om du upptäcker att insatsgränserna skulle kunna hindra dig från att nå ditt målbelopp, bör du ompröva din strategi och ändra ditt målbelopp.

Jag är medveten om att de flesta som läser den här artikeln i huvudsak spelar casinospel på nätet, så jag har grundligt kontrollerat insatsgränser för onlineroulette och ansträngt mig för att hitta exempel där du kan satsa mer än 500 $ på ett enskilt nummer eller 20 000 $ på en färg. Det finns onlinecasinon med högre insatsgränser, men åtkomsten till dem kan begränsas av din VIP-status eller ditt aktuella saldo. Med detta i åtanke har jag försökt begränsa de belopp som används i mina simuleringar till nivåer som "vanliga spelare" kan uppnå, och som sedan kan användas i verkligheten.

Observera: All-in-strategin dras med ännu större problem gällande insatsgränser, men jag bestämde mig för att inte fördjupa mig så mycket i det här. I den här artikeln lyfter jag fram den omvända Martingale-strategin som det bästa alternativet, så jag vill se till att allting är tydligt, realistiskt och användbart.

Uppnåeliga belopp

Den omvända Martingale-strategin handlar om att försöka multiplicera grundinsatsen så många gånger som krävs för att nå ett förutbestämt målbelopp. Genom att målmedvetet skapa en sekvens av olika satsningstyper, är det möjligt att komma nära en bra multipel av din ursprungliga bankrulle. Detta demonstreras i tabellen nedan.

Observera: Även om det går att nå olika belopp genom att kombinera olika insatstyper i en sekvens, bestämde jag mig för att endast använda en insatstyp för varje simulering. Det här gör det tydligt vilken insatstyp som är bäst rent statistiskt, samtidigt som simuleringarna blir enklare att skapa och förstå.

Förväntad speltid

En av fördelarna med den omvända Martingale-strategin är den förväntade speltiden, som är ytterst lätt att förutsäga och inte förändras så mycket. Till följd av sin uppbyggnad går den här strategin att beräkna med en hög grad av precision.

Vid beräkning av den förväntade speltiden, är det nödvändigt att beakta två typer av omgångar som du får spela:

 • Antalet omgångar under vilka du får placera dina grundinsatser är fast, och beror enkom på förhållandet mellan din grundinsats och din bankrulle. Om du börjar spela med 100 $ på fickan och placerar grundinsatser om 1 $, får du spela 100 omgångar.
 • Antalet omgångar under vilka du får placera högre insatser, är avhängigt de typer av satsningar du väljer att spela med. Om du satsar på ett nummer, kommer du bara att få placera en högre insats än 1 $ under en av de 37 omgångarna (enligt statistiken). Om ditt mål är att vinna mer än två satsningar i rad, måste du beräkna chansen att nå de högre insatserna, vilka hela tiden minskar, men likafullt måste inkluderas i dina beräkningar.

Vi ska nu kika närmare på den specifika speltiden för spelare som använder den omvända Martingale-strategin och placerar sina insatser på färg:

 • Satsningen den första omgången ligger på 1 $. Sannolikheten för det är 100 %. Det är enkelt.
 • Huruvida spelaren därefter får placera den andra insatsen (2 $) beror på utfallet av den första omgången. Denna satsning aktualiseras bara om spelaren vinner den första omgången, och sannolikheten för det är 18/37 (cirka 48,65 %).
 • För att få spela den tredje omgången med en insats på 4 $, måste spelaren vinna de första två omgångarna. Sannolikheten för det är bara (18/37)^2 (cirka 23,67 %).
 • Sannolikheten för att spelaren tar sig till den fjärde omgången är (18/37)^3 (cirka 11,5 %).
 • Och så vidare.

Denna stegvisa utveckling är känd som en geometrisk sekvens i vilken summan kan beräknas exakt beroende på spelarens val av insatstyp. Tabellen nedan visar det förväntade totala antalet omgångar för olika insatstyper.

Beräkningen av det förväntade antalet omgångar i tabellen ovan utgår från en oändlig serie, vilket betyder att resultaten du får kan (och sannolikt kommer att) vara delvis annorlunda. Antalet omgångar du får spela kan skilja sig åt, men skillnaderna bör vara relativt små, särskilt efter att du spelat ett stort antal spelomgångar.

Siffrorna från simuleringarna bör motsvara siffrorna från beräkningarna. Låt oss kika på simuleringarna för att se efter om siffrorna verkligen stämmer överens.

Simuleringar av den omvända Martingale-strategin

Simuleringar är det bästa sättet att testa strategins effektivitet och ändamålsenlighet i praktiken. Verkliga tester är emellertid ett problem då det är praktiskt taget omöjligt att producera ett urval som är tillräckligt stort för att uppnå en rimlig nivå av statistisk signifikans. Låt oss kika på simuleringarna för att se vilken typ av resultat den omvända Martingale-strategin medför.

Metodik och använda variabler

Innan vi analyserar resultaten, och för att allt ska vara helt klart, är det viktigt att förklara hur simuleringarna genomfördes.

Först och främst skapades simuleringarna med min egen mjukvara för simuleringar, med användning av regler och odds för roulette med enkel nolla, utan tillämpning av några specialregler som En Prison eller La Partage. Roulette med enkel nolla bör alltid användas eftersom oddsen för spelaren är mycket mer fördelaktiga, vilket ger en högre RTP för strategin.

Här är alla detaljerna för mina simuleringar:

 • Grundinsatsen är alltid 0,1 $, och alla spelare börjar med en bankrulle på 10 $ (d.v.s. 100 omgångar med grundinsatsen) eller 100 $ (1 000 omgångar med grundinsatsen).
 • Spelarna får alltid spela igenom samtliga omgångar med användning av aktuell grundinsats (100 eller 1 000, beroende på bankrulle) oavsett resultat. Om de uppnår målvärdet, lägger de bara det åt sidan och återgår till sin grundinsats och provar lyckan igen. Detta betyder att spelarna kan nå sina målvärden flera gånger.
 • Målvärdena skiljer sig åt för varje insatstyp och det finns en väldigt bra anledning till det. Om jag valt samma målvärde för alla simuleringar (som 100 $, 1 000 $ osv.), skulle resultaten bli snedvridna till följd av de specifika vinstbeloppen för varje enskild insatstyp.

Precis som för alla mina andra simuleringar av roulettestrategier, inkluderade jag följande tre insatstyper:

 • Färg – Rött eller svart (vinstodds: 18/37 - utbetalning: 2x)
 • Hörn – Fyra nummer som delar ett hörn (vinstodds: 4/37 - utbetalning: 9x)
 • Ett nummer – Ett specifikt nummer (vinstodds: 1/37 - utbetalning: 36x)

Observera: Eftersom denna strategi lyfts fram som den bästa att använda, måste jag säkerställa att ingenting håller den tillbaka, och att de specifika sekvenserna som används i mina simuleringar faktiskt är gångbara. Av den anledningen bestämde jag mig för att sänka grundinsatsen från det ursprungligen avsedda beloppet om 1 $, till bara 0,1 $ i mina simuleringar, så att målbeloppet faktiskt kan nås med avseende på de insatsgränser som ofta används på onlinecasinon.

Kom ihåg att du kan öka beloppet så länge förhållandet mellan grundinsats och bankrulle förblir oförändrat. En simulering med en grundinsats på 0,1 $, en bankrulle på 10 $ och ett målbelopp på 102,4 $ skulle exempelvis ha samma resultat som en simulering med en grundinsats på 1 $, en bankrulle på 100 $ och ett målbelopp på 1 024 $, så länge som insatstypen också förblir densamma.

För varje insatstyp, ursprunglig bankrulle och målbelopp har jag simulerat 1 000 000 omgångar. Urvalets storlek bör vara tillräckligt stort för att generera statistiskt tillförlitliga resultat, men det går inte att utesluta vissa avvikelser i omgångarna med högre varians. Resultaten bör, med detta sagt, ändå vara tillräckligt tillförlitliga för att det ska gå att dra solida slutsatser.

Simuleringar av satsningar på färg

Vi börjar med färgsatsning och en bankrulle på 10 $, vilket räcker för 100 omgångar med grundinsatsen. Eftersom satsningar på färg har väldigt låg varians, måste spelare vinna ett större antal omgångar i rad för att ta hem en hyfsad vinst. Vi ska kika på hur många av spelarna som faktiskt lyckades med det.

Följande tabell visar resultaten av en annan simulering, denna gång med en bankrulle på 100 $, vilket räcker till 1 000 omgångar med grundinsatsen. Denna gång är det lägsta målbeloppet fastställt till 102,4 $ eftersom det första värdet faktiskt är högre än den ursprungliga bankrullen.

Det framgår tydligt att antalet vinnare och medelkostnaderna blir lägre respektive högre, i takt med att målvärdet ökar. Detta är givetvis relativt självförklarande eftersom högre vinster är mindre troliga (därav det lägre antalet vinnare), förutom att spelare måste satsa högre belopp för att uppnå dessa vinster, vilket leder till högre medelkostnader. Detta kommer att vara lika för alla insatstyper.

Simuleringar av hörnsatsningar

Den andra gruppen av simuleringar följer spelare som placerar sina insatser på en hörnsatsning. Precis som i de föregående simuleringarna, innehåller den första tabellen resultaten från simuleringar som använder en grundinsats på 0,1 $ och en bankrulle på 10 $, vilket räcker till 100 omgångar.

Följande tabell innehåller resultaten från simuleringar som använder en grundinsats på 0,1 $ och en bankrulle på 100 $, vilket räcker till 1 000 omgångar. Målvärdet börjar på 656,1 $ eftersom detta är det första möjliga målvärdet som är högre än den ursprungliga bankrullen.

Simuleringar av satsningar på ett nummer

De sista två simuleringarna fokuserar på roulettesatsningen med högst varians – satsningen på ett enskilt nummer. Båda tabellerna har en grundinsats på 0,1 $ och en spelbudget på 10 $ (100 omgångar) för första tabellen, och 100 $ (1 000 omgångar) för den andra tabellen.

Förklaring av simuleringsresultaten samt rekommendationer

När vi kikar på simuleringarna för varje enskild insatstyp, framgår det tydligt att medelkostnaden fortsätter att öka i takt med att vinstmålen blir högre. Detta beror på att vi måste placera högre insatser för att uppnå större vinster, vilket också leder till ökade kostnader.

I roulette förlorar du statistiskt en andel av varje placerad insats (2,7 % i europeisk roulette), vilket är anledningen till att högre insatser ger högre långsiktiga kostnader för spelarna. Faktum är att medelkostnaden för varje insatstyp och målvinst kan beräknas exakt med formeln nedan:

Medelkostnad (%) = 1 – (36/37) ^ (antal vinster i rad som krävs för att uppnå målet)

Observera: Denna formel för att beräkna medelkostnad fungerar väldigt bra över tid, men resultaten av mina simuleringar skiljer sig en aning för vissa värden, särskilt för dem med hög varians. Medelkostnaden för att få 167 961,6 $ med en ursprunglig bankrulle på 10 $, är exempelvis 1,27 $ i mina simuleringar, och med 100 $ är medelkostnaden 9,3 $, men statistiskt borde kostnaderna ligga på 1,038 $ respektive 10,38 $. Det skulle vara nödvändigt att simulera ett enormt stort antal spelare för att få mer korrekta resultat, men det är ärligt talat inte så viktigt. Simuleringarnas nuvarande utformning ger ändå en ganska korrekt bild av strategin.

Sannolikheten att uppnå målbeloppet är rimlig. Ju högre målbelopp du vill uppnå, desto mindre troligt är det att du uppnår det. Det är helt enkelt så statistiken fungerar i det här fallet. Om du strävar efter att ta hem en riktig storvinst, måste du acceptera det faktum att du inte kommer att vinna särskilt ofta.

Jämförelse mellan insatstyper och deras kostnader

Målbeloppets storlek är helt upp till dig eftersom det inte är möjligt att objektivt definiera vilket målbelopp som är bäst. Du byter helt enkelt möjligheten att vinna stort mot en ökad medelkostnad.

Något som däremot kan fastställas på objektiva grunder är det optimala valet av insatstyp. När du kikar på resultattabellerna från mina simuleringar, kan du tydligt se att medelkostnaderna är betydligt högre vid satsningar på färg. Detta beror på att det krävs ett större antal vinster i rad, ett större antal satsningar och att insatsstorlekarna tenderar att vara högre.

Observera: Formeln för medelkostnad klargör också detta, genom att specificera det antal vinster i rad som krävs för att uppnå målbeloppet. I takt med att denna siffra växer, ökar också medelkostnaden.

Tabellen nedan visar simuleringsresultaten för olika typer av satsningar, men med liknande målbelopp. Nu tar vi en titt på dessa resultat så att vi kan göra en tydlig jämförelse mellan insatstyperna och deras respektive medelkostnader.

Det framgår tydligt att kolumnen "Ett nummer" har den högsta målvinsten av de tre exemplen, såväl som den lägsta medelkostnaden. Detta är ett tydligt tecken på att högre varians ger bättre resultat, precis som jag också nämnt i huvudartikeln om roulettestrategier.

Jag har tidigare angett att högre målvinster hänger ihop med högre medelkostnader, men det är bara sant när insatstypen förblir densamma. Genom att röra dig till satsningar med högre varians, kan du öka målvinsten och samtidigt minska medelkostnaden. Om du är ute efter maximal effektivitet bör du definitivt hålla dig till satsningar på ett nummer.

Det enda skälet att hålla sig till satsningar med lägre varians är om du vill spela ett stort antal omgångar och dra ut på det roliga lite längre. Baksidan med att använda satsningen med högst varians är att den ger dig det lägsta antalet spelomgångar, och det faktum att du ytterst sällan får placera högre insatser, vilket i viss mån kan påverka spänningsfaktorn negativt.

Om du vill uppleva lite fler omgångar kan du prova att placera hörnsatsningar, men undvik färgsatsningar, eftersom de medför väsentligt högre medelkostnader.

Antal spelade omgångar

Tidigare i den här artikeln använde jag en formel för att beräkna det totala antalet omgångar som spelare borde klara för varje insatstyp. Simuleringarna gav de förväntade resultaten, vilket tydligt framgår i tabellen nedan.

Slutsats

Den omvända Martingale-strategin är verkligen den bästa strategin enligt mig. Till exempel ger den dig en realistisk möjlighet att vinna 4 665,6 $ med en ursprunglig bankrulle på bara 10 $. Även om chansen att lyckas med detta är lägre än 0,2 %, kommer hela spelet i genomsnitt bara att kosta dig 0,87 $. Såvitt jag vet finns det ingen annan roulettestrategi med ett så pass bra förhållande mellan vinstpotential och medelkostnad.

Du bör dock vara medveten om att denna strategi bara är en av många strategier jag valt att inkludera i min artikel om roulettestrategier. Även om jag personligen anser att det här är den bästa strategin, har du nu heltäckande information för att själv välja det bästa sättet att spela roulette på. Läs gärna igenom huvudartikeln och kom ihåg att kolla in de andra strategierna för att själv bedöma om någon av dem är bättre eller inte.

Om du bestämmer dig för att testa den omvända Martingale-strategin, rekommenderar jag starkt att du håller dig borta från att satsa på färg, och väljer att satsa på antingen hörn eller ett enskilt nummer, där det sistnämnda alternativet tveklöst är det statistiskt bästa.

Skulle några av dina vänner tycka att det här är användbart?

Dela den här artikeln och låt dem veta.

Följ oss på sociala medier – Dagliga inlägg, insättningsfria bonusar, nya spelautomater och mer
flash-message-news
Nyheter från Casino Guru – Följ dagliga nyheter från spelbranschen
Forum_alt
Gå med i diskussionerna på vårt forum och träffa casinospelare från hela världen