Hur man behandlar och övervinner spelberoende

När spelandet övergår till ett problem eller ett beroende är det inte alltid så lätt att övervinna det. Det är dock möjligt att ta sig ur det här beroendet eftersom det finns åtskilliga metoder som kan hjälpa en spelare att vinna kampen mot problemspelande, patologiskt spelande, spelmissbruk eller spelberoende.

Om du känner att dina spelvanor har gått överstyr, rekommenderar vi att du läser den här artikeln och söker hjälp för att försöka ändra ditt förhållande till spelande.

Den här artikeln innehåller en översikt över olika sätt att hantera problemspelande, inbegripet:

 • steg som du kan ta på egen hand;
 • sätt att få hjälp från din familj, dina vänner, eller från andra som kämpar med sitt spelande;
 • möjliga källor till professionell hjälp och hur de kan hjälpa dig.

Innehåll:

 1. Erkänna problemet
 2. Processen för att övervinna spelberoende
 3. Hantera det på egen hand
 4. Stöd från familj och vänner
 5. Hjälplinjer och chattjänster
 6. Stödgrupper
 7. Psykoterapi, rådgivning och professionell hjälp
 8. Rehabilitering och behandlingsprogram
 9. Var man hittar hjälp

Erkänna problemet

När du vill lösa ett problem är det helt nödvändigt att först acceptera att du har ett problem och att du behöver göra något åt det. Utan detta första "steg" är dina chanser att frigöra dig från den kontroll som spelandet har över ditt liv, i princip noll.

Det låter ganska självklart, eller hur? Om du inte erkänner att något är fel, och egentligen inte vill ändra på det, hur ska du kunna göra något åt det?

Fastän resonemanget bakom detta steg är självklart, visar det sig ofta vara en av de svåraste delarna i att övervinna ett spelproblem eller beroende. Problemspelande, särskilt i dess mer avancerade former, kan kännas som en extremt svår fiende att besegra. Det kan ha oerhört stark kontroll över dig och ditt medvetande, och få dig att tänka att allting är helt bortom din kontroll.

Om du upplever att spelandet har utvecklats till mer än bara en form av underhållning för dig, och känner att du vill återta kontrollen över ditt liv, så är du på rätt spår. Det är dock fortfarande en lång väg att vandra.

Och om du tror (eller ens misstänker) att något med dina spelvanor kan vara ett bekymmer, rekommenderar vi starkt att du läser vår artikel om problemspelande som diagnos. Bara vid blotta misstanken om att du kan ha ett spelproblem, är det troligt att något måste förändras. Det är bättre att ta det säkra före det osäkra.

Processen för att övervinna spelberoende

Det kan vara svårt att föreställa sig hur hela processen för att lyckas övervinna ett spelberoende ser ut. Av den anledningen har vi bestämt oss för att inkludera två "modeller" som kan hjälpa dig att visualisera processen och göra dig bättre förberedd inför resan:

Tillfrisknandets tre faser

Robert L. Custer, M.D., en psykiater som banade väg för modern behandling av patologiskt spelande och problemspelande, beskrev en modell med tre faser av tvångsmässigt spelande, och tillfrisknandets tre faser. Ett par decennier har gått sedan dessa faser först beskrevs och spelbranschen har utvecklats enormt sedan dess, men kärnprinciperna förblir desamma.

De tre faserna av tvångsmässigt spelande är: den vinnande fasen, den förlorande fasen, och desperationsfasen. Efter att ha gått igenom dessa faser når en person i princip botten. Denna fas kännetecknas av en känsla av hopplöshet, abstinenssymtom och emotionella sammanbrott. Gripanden för brott som begåtts för att skaffa pengar till spelande kan förekomma, utöver alkohol- eller drogmissbruk. Självmordstankar är också ganska vanliga.

Det här kan vara din situation precis nu, oförmögen att hitta en väg ut. Men det är viktigt att inte tappa hoppet och börja din resa mot tillfrisknande. Låt oss ta en titt på tillfrisknandets tre faser vid problemspelande – den kritiska fasen, återuppbyggnadsfasen och den växande fasen.

Observera: Detaljerna för de tre enskilda faserna kan vara lite annorlunda för ungdomar, men den övergripande bilden är densamma.

1. Den kritiska fasen

Under den kritiska fasen börjar du tänka på vad du sysslar med och vad du redan har gjort ur ett kritiskt perspektiv. Du inser vad som har hänt och börjar ta ansvar för dina handlingar. Du slutar spela och blir mer klartänkt, och suget efter att spela påverkar inte längre allt du gör.

Du analyserar din ekonomi och börjar fundera på vad du ska göra. Risken är att ditt spelberoende har lämnat dig i en dålig ekonomisk situation, och det är i den här fasen du börjar göra planer för att återbetala dina skulder och reparera din ekonomi.

Det är i huvudsak under den kritiska fasen du börjar återuppbygga ditt spelfria liv.

2. Återuppbyggnadsfasen

Den första fasen börjar med att återuppbygga ditt liv, men det är fortfarande en ganska lång väg att gå. Återuppbyggnadsfasen handlar om att fortsätta denna återuppbyggnadsprocess och helt enkelt bygga upp ditt liv igen. Denna process kräver vanligen förbättringar på flera områden, inklusive personlig utveckling, stärka relationer och återuppbygga din privatekonomi.

När det gäller ekonomi, är det nödvändigt att hålla sig till den tidigare nämnda planen för att återbetala skulder samtidigt som du även fokuserar på att betala dina nuvarande räkningar. Därutöver bör du också göra allt i din makt för att lösa eventuella juridiska problem som kan ha uppstått till följd av dina spelvanor.

Du kan sedan acceptera dig själv för den du verkligen är, inklusive dina styrkor och svagheter. Du kan återvinna din självaktning, bli mindre otålig och lättretlig. Du börjar med nya aktiviteter, skaffar nya intressen och skapar mål inför framtiden.

Du börjar spendera alltmer tid med familj och vänner, och jobbar med att förbättra dina relationer till din familj, dina vänner, partner och alla som är viktiga för dig. Dessa människor kommer sakta men säkert börja lita på dig igen, och dina relationer blir bättre och bättre.

3. Den växande fasen

När du har återuppbyggt ditt liv, är det här en fantastisk möjlighet att växa ännu mer, bli en bättre version av dig själv och upptäcka ett nytt (bättre) levnadssätt. Det här är den växande fasen.

Du slutar tänka på spelandet och kan hantera livets alla utmaningar. Du kan möta problem och hantera dem utan den påverkan som spelandet hade på ditt beteende.

Du kan offra dig själv för andra och ge ömhet och uppmärksamhet till människorna omkring dig. Utöver det här, ger erfarenheten av att övervinna ett spelberoende en djupare personlig insikt. Du börjar förstå dig själv och andra bättre än tidigare, vilket gör dig ännu starkare i ditt nya spelfria liv.

Förändringshjulet

Medan de tre faser som beskrivs ovan är bra verktyg för att visualisera tillfrisknandeprocessen, är de inte ideala för att erkänna svackor och återfall, vilka är ganska vanligt förekommande även under en period av varaktigt tillfrisknande.

Den transteoretiska modellen, som beskriver flera faser av förändring, utvecklades under sent 1970-tal genom att studera rökare och deras erfarenheter av beroende. Denna modell utgår från antagandet att människor gör kontinuerliga förändringar av sina beteendemönster under en cyklisk process, istället för att göra det snabbt och slutgiltigt.

Enligt denna modell finns det tre förändringsstadier:

 1. Förnekelsestadiet – Under det här stadiet är personen inte medveten om att hans eller hennes beteende är problematiskt eller kan medföra negativa konsekvenser. Vederbörande har inte för avsikt att vidta några åtgärder inom en överskådlig tid (definierat som nästföljande sex månader), och underskattar ofta de positiva aspekterna med att förändra sitt beteende samtidigt som han eller hon överskattar de negativa.
 2. Begrundandestadiet – Under det här stadiet har personen för avsikt att börja bete sig på ett sundare sätt eller avhålla sig från osunt beteende inom en överskådlig tid. Personen erkänner att beteendet kan vara problematiskt, medan han eller hon börjar överväga för- och nackdelar med att göra en förändring på ett mer eftertänksamt och lösningsorienterat sätt. Med detta sagt kan personen fortfarande vara osäker på om han eller hon vill göra en förändring eller inte.
 3. Beslutsstadiet – Under det här stadiet (även känt som förberedelsestadiet), är personen redo att göra något inom de kommande 30 dagarna. Personen börjar ta små steg mot en önskad förändring och tror att en förändring kan leda till en sundare livsstil.
 4. Handlingsstadiet – Under "handlingsstadiet" har personen genomfört en förändring nyligen och planerar att fortsätta röra sig framåt. Det här kan visa sig som förändringar av det problematiska beteendet, eller genom att personen lägger sig till med nya sundare typer av beteenden.
 5. Aktivitetsstadiet – Under det här stadiet har personen lyckats bibehålla sitt nyligen ändrade beteende en viss tid (definierat som mer än sex månader) och har för avsikt att upprätthålla det i framtiden. Han eller hon arbetar hårt för att förhindra återfall, och vill inte återgå till sitt tidigare osunda beteende.
 6. Vidmakthållandestadiet – Under det här stadiet har personen ingen önskan att återgå till sitt osunda beteende och är helt säker på att inte drabbas av återfall. Det här stadiet uppnås endast i extremt sällsynta fall. De flesta människor stannar på aktivitetsstadiet, vilket är anledningen till att vidmakthållandestadiet väldigt sällan uppnås.

Fastän svackor och återfall bara nämns i samband med aktivitetsstadiet ovan, kan de fortfarande förekomma när som helst. Även om dessa återfall kan orsaka en försening i resan mot tillfrisknande, är det väldigt viktigt att inte tappa hoppet och fortsätta på den inslagna vägen.

Även om de två modellerna ovan har vissa begränsningar och inte är perfekta, kan de ge dig nödvändiga insikter för att vinna din kamp. Låt oss kika på hur du kan klara av det.

Hantera det på egen hand

Du kanske kan övervinna ditt spelberoende själv utan att söka någon form av hjälp från dina släktingar, vänner, din partner eller yrkesverksamma. Det här kan mycket väl framstå som det mest önskvärda alternativet, men det är utan tvekan det svåraste.

Det kan vara extremt svårt att berätta för någon om ditt spelberoende. Du kan känna dig rädd för att dela med dig av den här informationen till dina nära och kära, att berätta för dem vad du har gjort och vad som är fel. De flesta människor som kämpar med sitt spelande är rädda för att berätta om det, precis som du kanske är just nu. Men det är rätt sak att göra och det kan vara oerhört fördelaktigt för dig och gynna ditt tillfrisknande.

Stödet från dina vänner, din familj eller partner, kan utgöra hela skillnaden mellan ett framgångsrikt och misslyckat tillfrisknande. Men om du inte berättar för dem, kan de inte hjälpa dig om de inte själva listar ut det.

En annan sak du kan göra är att vända dig till en professionell person, och söka hjälp den vägen, eller söka hjälp från andra personer som går igenom (eller har gått igenom) samma sak som du.

Vi kommer att fokusera på alla dessa alternativ senare, men nu ska vi ta en närmare titt på vad du kan göra på egen hand. De metoder och tips som omnämns i det här avsnittet kan hjälpa dig övervinna ditt spelberoende på egen hand, men du kan (och bör) tillämpa dem även om du inte gör det här ensam.

1. Begränsa din tillgång till spelande

Onlinecasinon och spelförmedlare samt vissa fysiska casinon, erbjuder olika alternativ för att spela mer ansvarsfullt som kan vara till hjälp i den här situationen, till exempel:

 • Självavstängning
 • Insättningsgränser
 • Gränser för insatsstorlek

Det finns dessutom "globala" blockeringstjänster och verktyg som gör sitt bästa för att hindra dig från att få tillgång till onlinecasinon eller webbplatser som erbjuder andra former av spelande. Du kan läsa mer om dessa verktyg i vår artikel om alternativ för ansvarsfullt spelande som erbjuds av casinon.

Det är helt klart en bra idé att använda dessa verktyg, men du bör också ha i åtanke att de inte kommer hjälpa dig övervinna dina spelproblem helt på sina egna meriter. En person som verkligen vill spela kommer alltid att hitta ett sätt att kringgå dessa verktyg och begränsningar, och fortsätta spela.

Självavstängning, insättningsgränser, blockeringsverktyg och andra verktyg kommer inte att hjälpa dig att helt upphöra med spelandet, men de kommer skapa ett hinder som kan avhålla dig från spelande närhelst du känner suget att spela igen. Det kan hjälpa dig att begränsa det negativa inflytande som spelandet har på ditt liv, men när självavstängningsperioden löpt ut är det väldigt enkelt att återfalla i spelberoendets skadliga cykel. Det är därför som det är viktigt för dig att fokusera på andra aspekter i kampen mot spelberoende, istället för att bara blint förlita dig på dessa verktyg.

Mer extrema metoder kan vara användbara i vissa situationer. Du kanske ska överväga att göra dig av med din dator, mobiltelefon eller surfplatta, så att du inte har någon tillgång alls till onlinespelande. Givetvis kanske detta inte är möjligt på grund av din livsstil eller ditt yrke, men det är definitivt värt att ta i beaktande. Det är även klokt att sluta besöka barer, pubar och andra inrättningar som erbjuder möjligheter till spel.

2. Hitta aktiviteter för att ersätta spelandet i ditt liv

För många problemspelare har spelandet, oavsett om de inser det eller inte, blivit en väldigt viktig del av deras liv, och det är ganska troligt att det stämmer in även på dig. När du känner dig uttråkad är det mycket troligt att spelande är en av de första sakerna du tänker på, vilket gör det svårare att motstå.

När du kämpar mot ett spelberoende, är det viktigt att fylla dina dagar med sunda aktiviteter som håller dig sysselsatt och hindrar dig från att hela tiden tänka på spelande. Om du konstant har något att göra, kommer dina chanser att vinna kampen mot spelberoende vara betydligt större.

Gå på en promenad, börja med en ny sport, börja gå till gymmet och börja spendera mer tid med din familj och dina vänner. Nästan allt du kan komma på kan vara till hjälp, med undantag för de faktorer som vi ska fokusera på i nästa avsnitt.

3. Var försiktig så att du inte blir beroende av något annat

Medan du kämpar mot spelberoende är det väldigt lätt att bli beroende av något annat. Alkohol, droger eller andra farliga substanser kan ge snabb lindring för ditt spelsug, men kommer inte hjälpa dig att pussla ihop ditt liv igen. De kommer bara öka dina problem och leda i precis motsatt riktning av vad du försöker uppnå.

Att försöka övervinna ett spelberoende är mentalt sett oerhört krävande process, som gör dig mer mottaglig för andra missbruk som till exempel alkohol- eller narkotikamissbruk. Var på din vakt och gör ditt bästa för att hitta sundare saker att göra.

4. Förstå att spelande INTE är ett sätt att försörja sig på

Att försöka vinna stort och jaga dina förluster, är ett av de främsta symptomen på spelberoende. Du väntar på en stor vinst och hoppas tjäna tillbaka redan förlorade pengar, och kanske lite extra utöver det. Men denna "storvinst" kommer egentligen aldrig, och du gräver bara ett allt djupare hål åt dig själv.

Det är helt nödvändigt att förstå att spelande INTE kommer att göra dig rik. Varje casino är inrättat på ett sätt som gynnar casinot (eller "huset"). Casinots fördel är känd som "husfördelen" eller "house edge" på engelska, en term som du kan läsa mer om i vår artikel om RTP och varians. Det här omfattar i första hand casinospel, men fungerar på ett snarlikt sätt för sportbetting, bingo, skraplotter, lotterier i största allmänhet och andra typer av spelande.

Husfördelen innebär att du förlorar en andel av varenda insats du lägger, vilket gör det omöjligt att gå med vinst på längre sikt. Varje spel är konfigurerat på olika sätt, men de har alla en faktor gemensamt – du KOMMER så småningom förlora pengar om du fortsätter spela. Ha detta i åtanke, det kan hjälpa dig att förändra ditt förhållningssätt till spelande.

Vinna pengar, eller åtminstone få tillbaka förlusterna, är troligen ett av skälen till att du spelar. Men som många yrkesverksamma på området är överens om, går de verkliga orsakerna till spelande mycket djupare än så, och när det gäller spelberoende, handlar det ofta inte om pengar överhuvudtaget. Det handlar om att "mata" beroendet, och pengar är en nödvändig ingrediens för att göra detta. Många problemspelare slutar inte fastän de vinner stort, utan fortsätter spela tills de förlorar allt, eller inser att de har ett stort problem och gör något åt det. Ju snabbare du inser att spelande inte är ett sätt att tjäna pengar, desto bättre är det för dig.

5. Lär dig att motstå suget efter att spela

När storrökare försöker sluta röka, fortsätter de att ha ett starkt sug efter cigaretter. Det är samma sak med spelande. Du kommer nästan garanterat bli sugen på att spela på spelautomater, lägga en insats till i roulette, eller spela på ditt lag ännu en gång. Men det är helt nödvändigt att försöka kämpa emot.

Hur gör man det? Det finns ingen universallösning för att motstå frestelsen att spela, men det finns några saker som kan hjälpa :

 • Skjuta upp spelandet – Gör allt i din makt för att tvinga dig själv att vänta i 10 minuter när du känner för att spela, eller kanske en timme eller en dag innan du faktiskt gör det. Medan tiden går kanske du inser att det vore ett misstag att spela, vilket får dig att inte börja med det. Helst ska du skjuta upp spelandet för alltid, men det här är ett första steg.
 • Tänk på vad som händer när du spelar – Det är högst sannolikt att merparten av dina tidigare spelsessioner har slutat på minus. Försök att visualisera hur du brukar känna dig efter att du förlorat allt, inklusive hur du känner inför dig själv och hur andra kan känna inför dig i det läget. Det är ingen trevlig tankeprocess, men det är själva poängen.
 • Distrahera dig genom att hålla kontakt med andra människor och göra saker – Vi har nämnt det här tidigare, men det är viktigt att hålla sig sysselsatt så att suget inte dyker upp lika ofta. Det är även till stor hjälp att vara runt andra människor och inte sitta ensam, eftersom andra kan erbjuda såväl förströelse som stöd. Börja med någon sport, ta upp nya hobbyer och försök att tillbringa så mycket tid som möjligt med andra människor.
 • Var inte för tuff mot dig själv – Du kanske inte lyckas motstå alla frestelser och kanske spelar då och då. Det är viktigt för dig att inse att detta kan hända vem som helst. Använd inte det som en ursäkt för att ge upp helt bara för att det hände en enda gång. Lär av dina misstag, förbli stark och fortsätt kämpa. Med detta sagt, är det viktigt att inte ta för lätt på det här, utan snarare inse att du har gjort ett misstag. Om det sker mer än en gång, kan det vara en bra idé att söka professionell hjälp.

Alla är emellertid olika, så det är svårt att säga vad som kommer att fungera, eller inte fungera, för just dig. Det viktiga är att du gör allt i din makt för att motstå frestelsen att spela. Ovanstående är bara några av de möjligheter som står till buds för att hjälpa dig i den här situationen.

I en del fall kan suget efter att spela vara kopplat till din personliga miljö. Det finns berättelser om personer som lyckats övervinna spelberoende genom att byta till en annan miljö, tack vare den efterföljande förändringen av deras liv som bytet innebär. Det här är definitivt inget alternativ för alla, men vi tänkte ändå att det var värt att nämna.

6. Försök att återställa din ekonomiska situation

Det kan vara så att du förlorat dina besparingar på grund av ditt spelande eller till och med blivit skuldsatt. Om det stämmer, bör du vidta åtgärder för att betala tillbaka dina skulder och hamna på rätt köl igen rent ekonomiskt.

Först och främst, sluta spela och sluta förlora mer pengar. Det som nämnts ovan är väldigt skadligt för både din mentala och ekonomiska hälsa att jaga förluster. Sluta jaga efter en osannolik "quick fix" och hitta ett rimligt sätt att bygga upp din privatekonomi igen.

Det här tenderar att bli en lång, svår och tröttsam process, men det är något som måste göras för att du ska kunna få ett normalt och lyckligt liv i framtiden. Det finns skuldrådgivningsbyråer och välgörenhetsorganisationer som är redo att hjälpa dig, såväl som flera organisationer inriktade på att behandla spelberoende, och som kan hjälpa dig att hantera dina skulder på ett ansvarsfullt sätt.

7. Skapa en "fickhjälp" som du alltid har med dig

Det här kan tyckas vara ett fånigt tips, men det kan verkligen hjälpa dig att hålla dig på rätt spår, samt hantera spelrelaterade begär. En "fickhjälp" kan vara ett litet pappersark (eller något annat du kan skriva på), som innehåller två listor.

Den första listan bör innehålla fördelarna med att leva ett spelfritt liv, och att inte spela. Den andra listan bör innehålla de negativa effekter som spelande har, och har haft, på ditt liv. Fundera på det ett par minuter, och du bör kunna få fram åtminstone tre eller fyra starka och betydelsefulla punkter för varje lista.

När du känner för att spela, gå förbi ett casino eller en bar med spelautomater, eller öppna en webbläsare för att besöka ett onlinecasino, och ta därefter fram din fickhjälp och läs den.

Skälen till att avhålla sig helt från spelande, och skälen mot att fortsätta spela, ska vara personliga och gälla särskilt för dig. Annars kommer de inte att fungera fullt ut. Tänk på vad spelandet gör med dig, och vilka positiva saker som skulle kunna hända om du avhåller dig från det, och anteckna sedan dessa tankar.

Du kan hitta lite inspiration i tabellen nedan. Dessa fraser är skrivna i första person (jag-form), eftersom de symboliserar dig när du pratar med dig själv genom din "fickhjälp".

8. Överväg möjligheterna i resten av den här artikeln

Tipsen ovan kan vara oerhört användbara, men som redan nämnts, är det väldigt svårt att kämpa mot spelberoende utan stöd från andra.

Om du försöker vinna den här kampen på egen hand, men fortsätter att misslyckas, kanske det är dags att överväga andra möjligheter. Det kan handla om att be din familj och dina vänner om hjälp, söka stöd från andra som kämpar mot spelberoende, eller söka professionell hjälp. Vi kommer att fokusera mer på dessa alternativ nedan.

Stöd från familj och vänner

När en person verkligen kämpar med sitt spelande, kommer familjemedlemmar, vänner, kollegor och människorna runt omkring troligen också att påverkas. Dessa människor kan emellertid vara till stor hjälp med att övervinna ett spelberoende.

Försök att tillbringa så mycket tid som möjligt med din familj och din närmaste krets av vänner och kollegor. Det kommer hjälpa dig stärka alla relationer som kan ha påverkats av dina spelvanor, och att göra saker med andra får dig att tänka på något annat än spelande.

Det är viktigt att börja återuppbygga dina relationer så snabbt som möjligt eftersom det kanske inte finns något kvar att återuppbygga när det har gått för långt. Det är väldigt svårt att få tillbaka förlorad tillit, men om du verkligen vill pussla ihop ditt liv igen, kommer din familj troligen att förstå och stötta dig i det.

Stöd från familj och vänner kan vara otroligt hjälpsamt, men för det mesta förstår de egentligen inte hur det är att kämpa mot spelberoende. Av det skälet kan det vara bättre att söka professionell hjälp eller höra av sig till personer med erfarenhet av spelrelaterade problem.

Det finns även andra hjälpresurser för problemspelare och deras familjer, som familjestödsgrupper och andra former av familjeterapi som, förutom att de hjälper dig direkt, även kan hjälpa dina familjemedlemmar att förstå dina problem och ge dem instruktioner om hur de kan stötta dig under behandlingsprocessen.

Hjälplinjer och chattjänster

Flera stödlinjer och chattjänster finns numera tillgängliga om du skulle vilja prata om dina spelproblem med en erfaren person i lugn och ro hemma. Dessa stödlinjer är extremt användbara eftersom de ger dig hjälp direkt, samt finns tillgängliga när du känner dig svag, behöver hjälp, eller bara vill prata med någon om dina problem.

Tillgängligheten för dessa tjänster kan variera beroende på var du bor. Vi har sammanställt en databas med stödlinjer och chattjänster, som kan vara användbara, beroende på var du befinner dig. Det kan vara oerhört gynnsamt för ditt tillfrisknande att prata med människor som har erfarenhet av spelberoende, och som förstår vad du går igenom. Dessutom är dessa stödlinjer och chattjänster för det mesta gratis, så du har all anledning att använda dem.

Stödgrupper

Att prata med andra som går igenom samma saker som du, eller som redan vunnit kampen mot spelberoende, kan hjälpa dig inse att du inte är ensam om det, och att det finns andra som kämpar med spelproblem. Dessa människor förstår vad som händer i ditt huvud och hur svårt det kan vara att övervinna ett spelberoende. Att hitta någon som verkligen förstår, kan (och kommer) hjälpa dig.

Dessutom kommer du att prata med personer som redan lyckats vinna kampen mot sina spelproblem. Låt dem dela med sig av vad som hjälpt dem. Dessa personer har redan klarat av att göra det som du nu försöker uppnå. Och om de har klarat det, varför skulle inte du kunna det?

Du kanske upplever en känsla av hopplöshet just nu, och tror att din kamp mot spelandet aldrig ska nå hela vägen. Genom att prata med andra som också har gått igenom den här processen, och lyckats bli bättre, kan du få hjälp med att inse att du KAN vinna den här kampen, vilket förbättrar din inställning och ger dig hopp om en bättre framtid.

Den mest välkända föreningen som ordnar spelrelaterade stödgrupper kallas för Gamblers Anonymous (GA) eller Anonyma spelberoende på svenska. De organiserar regelbundna möten i många amerikanska städer och i många andra länder runt om i världen, inklusive Sverige. Beroende på var du bor, kan du hitta det närmaste mötet här: Möten i USA och internationella möten. Länkarna ovan leder till en internationell webbplats för GA. Du kan hitta länkar till lokala GA-webbplatser i vår databas med hjälpcenter för spelberoende.

Om Gamblers Anonymous för närvarande inte organiserar möten i ditt hemland, eller i närheten av där du bor, kan det finnas andra stödgrupper tillgängliga genom andra organisationer, eller som drivs helt oberoende. Om du inte hittar något som passar, finns det massor av andra möjligheter att få hjälp.

Alternativt, finns det också stödgrupper online, exempelvis de grupper Gambling Therapy organiserar. Dessa grupper är ett fantastiskt alternativ eftersom de finns tillgängliga för i stort sett vem som helst med en internetanslutning. Det finns olika typer av grupper, så du kommer garanterat att hitta någon som passar just dina behov, och på det sättet få hjälp och stöd.

Gambling Therapy driver även forum engagerade i att hjälpa personer övervinna spelberoende, eller andra spelrelaterade problem. Om du letar efter en hjälpande hand i onlinevärlden, kan forum som dessa stötta dig genom att koppla ihop dig med andra som förstår vad du går igenom.

Psykoterapi, rådgivning och professionell hjälp

Psykoterapi, även känt som individuell terapi eller vägledning, är en process under vilken en person pratar med en terapeut i syfte att lösa ett problem, förbättra sin livskvalitet, utveckla relationer osv. Psykoterapins mål kan variera från ett fall till nästa, men när det gäller just spelproblematik är målet ganska uppenbart.

Individuell terapi kan hjälpa dig att lösa problem, övervinna hinder, få nya perspektiv eller uppnå andra mål som skulle vara svårare (eller helt omöjliga) att uppnå på egen hand. Samtal med en terapeut som har erfarenhet av den här typen av svårigheter kan verkligen hjälpa dig:

 • att bättre förstå de negativa konsekvenserna spelandet har på ditt liv, och livet för människor runt omkring dig;
 • att kontrollera begäret att spela;
 • att inse och acceptera att spelandet har gått överstyr; inse och acceptera att spelandet har gått överstyr;
 • att upptäcka den verkliga orsaken bakom dina spelproblem, och upptäcka hur du kan lösa dem;
 • att vinna din kamp mot spelberoende.

Det finns många olika typer av psykoterapi, där kognitiv beteendeterapi (KBT) är den mest använda vid behandling av spelrelaterade problem. KBT fokuserar på att upptäcka förhållanden mellan tankar, känslor, uppfattningar, attityder och beteende, samt att utmana och ändra dem om de verkar ha missgynnsamma eller negativa effekter. Detta kan hjälpa dig att ändra ditt sätt att tänka på spelande, analysera den tankeprocess som lett till spelberoende, kontrollera de känslor du får i förhållande till det, motstå begäret att spela, hantera problem du står inför just nu, och förhoppningsvis ordna upp dem med tiden.

EXEMPEL

Många spelare tror exempelvis att de så småningom kommer att lyckas bryta sin "otur", vinna stort och få tillbaka allt de har förlorat. Detta är en väldigt osund tanke som gjort att många förlorat allt de äger och har. En terapeut kan hjälpa dig att ta itu med denna tankeprocess och förhoppningsvis se till att du blir kvitt den en gång för alla, om vi utgår från att du själv inte kan förstå det.

Vidare orsakas eller triggas spelberoende ofta av ett underliggande problem som du kanske inte själv är medveten om. Människor spelar ofta för att fly undan från något som tynger dem eller som händer i deras liv. Ett samtal med en terapeut kan hjälpa dig upptäcka den verkliga orsaken bakom dina spelproblem och hjälpa dig sluta spela.

Utöver KBT, kan även exponeringsterapi vara till hjälp. Denna terapiform syftar vanligen till att hantera rädslor genom att öppna upp och bli exponerad för dem, men kan också fungera gynnsamt vid behandling av spelproblem. Exponeringsterapi kan fungera genom att du föreställer dig vad som händer efter spelandet, analysera hur du mår när du förlorat pengar, och genom att i allmänhet hjälpa dig förstå och uppleva vilket negativt inflytande spelandet har haft på ditt liv. Det kan vara en emotionellt smärtsam process, men det är definitivt värt att gå igenom den om det hjälper.

Rehabilitering och behandlingsprogram

Om inget verkar hjälpa, finns alltid alternativet att skriva in sig på rehabilitering eller ett liknande omsorgsboende. Dessa är oftast inriktade på de svåraste fallen av spelberoende, där det krävs stöd, vård och omsorg dygnet runt.

Vid den här typen av inrättningar finns ingen möjlighet att spela, så att du kan fokusera helt på att läka och röra dig bort från frestelsen att spela. Utöver detta får du också full uppmärksamhet från vårdpersonal som är specialiserade på att hjälpa människor som du med att övervinna sina spelproblem.

På ett rehabiliteringsboende för spelare, får du tillbringa tid med andra personer som också kämpar med spelande, vilket kan ge dig ytterligare insikt i hur andra hanterar den här problematiken. De flesta rehabiliteringsboenden erbjuder även stödgrupper, vilket ger dig en möjlighet att dela din berättelse, lyssna på andras berättelser och lära dig något nytt.

Om det är för svårt att undvika spelande på grund av ditt dagliga liv och miljön runt dig, kan ett rehabiliteringsboende vara ett bra alternativ för dig. Miljöombytet, stödet från vårdpersonal, och den begränsade åtkomsten till spelande kan fungera gynnsamt även i fall där inget annat har fungerat.

Var man hittar hjälp

Som du kan se finns det ett antal olika sätt du kan få hjälp i din kamp mot spelberoende. Dina valmöjligheter kan vara begränsade beroende på var du bor, men eftersom problemspelande är ett utbrett problem som påverkar livet för miljontals människor, vågar vi säga att du GARANTERAT hittar åtminstone några alternativ som passar för dig.

Ibland kan det vara svårt att få hjälp från andra som också kämpar mot spelberoende, eller hitta professionell hjälp, så vi har bestämt oss för att skapa en databas med hjälplinjer, chattjänster, stödgrupper, rehabiliteringsboenden och andra sätt som förhoppningsvis kan hjälpa dig. Använd denna länk för att hitta hjälp tillgänglig på ditt språk, i ditt land eller område.

Slutsats

Problemspelande, patologiskt spelande, tvångsmässigt spelande, spelberoende. Det har många namn, men en sak förblir – det är en svårslagen fiende.

Du kan försöka klara det här själv genom att använda självhjälpstipsen i den här artikeln, men om du behöver ytterligare stöttning, så tveka inte att söka efter professionell hjälp eller stöd från din familj och dina vänner.

Hursomhelst, bara genom att ta dig till slutet av den här artikeln är det troligt att du nu är på rätt spår med att göra en viktig förändring i ditt liv. Du kanske har en lång resa framför dig, men med rätt inställning, och bra stöd, kan du besegra spelberoendet och börja leva ett spelfritt liv.

Skulle några av dina vänner tycka att det här är användbart?

Dela den här artikeln och låt dem veta.

flash-message-news
Nyheter från Casino Guru – Följ dagliga nyheter från spelbranschen
Följ oss på sociala medier – Dagliga inlägg, insättningsfria bonusar, nya spelautomater och mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för det senaste om insättningsfria bonusar, nya spelautomater och andra nyheter