Symptom och diagnos för problemspelande

Det har många olika benämningar. Problemspelande, ludomani, spelsjuka, patologiskt spelande, tvångsmässigt spelande, spelberoende. Även om de exakta definitionerna kan variera beroende på vem du frågar, förblir den grundläggande definitionen densamma. Spelande anses vara problematiskt när en person har ett sug efter att fortsätta spela trots skadliga och negativa konsekvenser, eller en vilja att sluta.

Spelande kan verka vara en harmlös aktivitet, men när det utvecklas till något som har en negativ inverkan på ditt liv, kan dess negativa konsekvenser vara förödande. Det är därför det är viktigt att granska dina spelvanor om du känner att något kan vara fel, och därefter agera på lämpligt sätt.

Om du känner att dina spelvanor (eller spelvanorna hos någon nära dig) har blivit ett problem, och vill lära dig mer om problemet, kommer denna artikel bistå dig med svar.

Artikelns innehåll:

 1. Vad är problemspelande?
 2. Problemspelandets faser
 3. Tecken på problemspelande
 4. Problemspelande som diagnos
 5. Vad man kan göra åt det

Definition av problemspelande

Vi har redan nämnt den grundläggande definitionen av problemspelande i artikelns första stycke. Problemspelande är behovet att vilja spela regelbundet trots dess skadliga eller negativa konsekvenser, eller oförmågan att sluta spela även när du vet att du borde. Problemspelare fortsätter spela även när deras spelvanor har en negativ påverkan på dem (eller på personer runt omkring), trots att de vill sluta.

Casino Guru note
Om du känner att spelandet har en negativ inverkan på ditt liv, eller om du inte kan sluta trots att du vill, råder vi dig att titta närmare på dina spelvanor och agera på lämpligt sätt.

Problemspelande handlar inte nödvändigtvis om hur mycket du spelar, eller storleken på dina insatser, utan om konsekvenserna som de spelrelaterade valen har på ditt liv, familj, vänner och människorna omkring dig. Det är rimligt att påstå att sannolikheten att utveckla negativa spelvanor är högre för dem som spelar regelbundet och spelar om större summor.

Hur definitionen har utvecklats över tid

Trots att termen "spelberoende" har använts regelbundet under ett bra tag, är problemet som helhet något som klassificerades som ett beroende ganska nyligen. Amerikanska psykologförbundet (APA) har tillsammans med personer från de flesta andra organisationer valt att klassificera patologiskt spelande som en impulskontrollstörningar under flera års tid. Detta kan vara en av anledningarna till att uttrycket "tvångsmässigt spelande" ofta används nuförtiden.

Amerikanska psykologförbundet publicerade den femte utgåvan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 2013, vilket också är startpunkten för när problemspelande började betecknas som en beroendeframkallande sjukdom eller ett missbruk. Det är en väldigt passande beskrivning eftersom spelberoende har många likheter med missbruk av substanser, trots att det faller under en annan kategori av missbruksbeteende.

Spelmissbruk och de flesta fall av substansberoende har för avsikt att aktivera hjärnans belöningssystem, vilket inte är fallet med impulskontrollstörningar.

Beslutet att omklassificera problemspelande som ett beroende är väldigt viktigt, eftersom det inte bara förändrar förståelsen som professionella har för beteendet, utan också hur det behandlas. Om du är intresserad av att lära dig mer, ta gärna en titt på vår artikel om behandlingar för spelproblem.

Hur problemspelande utvecklas och förändras över tid

Diagnosen som problemspelare är inte statisk. Symptom tenderar att utvecklas och förändras över tid, ofta på ett cykliskt sätt. För att bättre illustrera den föränderliga naturen hos spelproblem, har vi valt att inkludera två "modeller" av spelproblem som kommer hjälpa dig förstå vad en problemspelare generellt sett går igenom.

Detta kan vara hjälpsamt för att förstå din egen situation om du kämpar med spelande, likaså om någon du känner har liknande problem, kan det hjälpa dig förstå dem och hjälpa dem tillbaka på rätt väg.

Problemspelandets tre faser

Vi börjar med problemspelandets tre faser enligt beskrivningen från Robert L. Custer, M.D., i hans diagram över tvångsspelande och tillfrisknande. Diagrammet innehåller även tre faser för tillfrisknande, men här väljer vi att fokusera på problemspelande eftersom det är det artikeln handlar om. Du kan läsa mer om de tre faserna för tillfrisknande i vår artikel om att övervinna spelproblem.

1. Den vinnande fasen

Problemspelande är inte alltid något som börjar med att förlora pengar, utan om att vinna. Den första stora (eller till och med lilla) vinsten som en person upplever genom sitt spelande kan få dem att bli ännu mer intresserade och nyfikna på spelande. Detta är ofta det som utvecklas till problemspelande, eller ett fullvärdigt beroende.

Regelbundet spelande tar ofta fart efter den första vinsten, kombinerat med fantasier om framtida vinster. En person kan bli exalterad av spelande, njuta av att vinna, och så småningom bli mer och mer besatt av det.

I samband med den vinnande fasen, betraktas spelandet generellt sett inte som ett problem enligt spelarna själva, eller av personer omkring dem. Spelande ses som en form av underhållning och sker ofta i form av en gruppaktivitet.

Observera: För många förblir spelande en form av underhållning och utvecklas inte till ett problem, för somliga blir det dock en alltmer problematisk vana, vilket kan förklaras bättre av de följande faserna.

2. Den förlorande fasen

Något som nämns gång på gång hos Casino Guru, är det faktum att det är omöjligt att fortsätta vinna pengar hos ett nätcasino över tid. Det är därför rimligt att den vinnande fasen så småningom tar slut. Och det är här som den förlorande fasen börjar.

Den förlorande fasen innebär att en spelare kan uppleva långvariga perioder av spelande, börja spela ensam, och bli mer och mer upptagen med att spela. Eftersom de vet att de nu förlorar pengar istället för att vinna (och inte ens går jämnt ut), börjar spelandet bli problematiskt.

Spelandet börjar bli ett problem, inte bara på grund av de förlorade pengarna, utan också på grund av personlighetsförändringar, frånvaro från jobbet, vårdslös attityd osv. Vi kommer nämna fler symptom på spelproblem längre fram i artikeln, varav många av dem framträder i just den förlorande fasen.

Pengar blir även det ett påtagligt problem. Det är ofta svårt att "hålla igång" problematiska spelvanor på längre sikt, så många personer i denna fas börjar ofta låna pengar eller leta efter alternativa sätt att få tag i mer pengar till sitt spelande (både lagliga och olagliga sätt). Skulder byggs upp och blir alltmer svåra att betala tillbaka.

3. Desperationsfasen

Näst på tur är desperationsfasen. Spelandet tar alltmer tid, och många vänder sig i denna fas till illegala aktiviteter för att få tag i mer pengar. Känslor av ångest och panik är ganska vanliga i samband med att spelare inser vad de har gjort och hur svårt det kan bli att återfå sitt normala liv.

Andra personers uppfattning av spelaren kan påverkas negativt, allteftersom de börjar märka de problematiska spelvanorna, där jobb och socialt liv blir lidande också. På grund av svårigheten att ta ansvar för det som redan har skett, är det ganska vanligt att skylla på andra för de motgångar som följer av spelproblemen.

Efter desperationsfasen har spelare i stort sett nått botten. Detta tillstånd karaktäriseras av hopplöshet och abstinens om personen inte har tillräckligt med pengar för att fortsätta spela. Alkohol- och substansmissbruk är ganska vanligt i denna situation, likaså illegala sätt att få tag i pengar samt bli anhållen till följd av dessa aktiviteter. Det är här som flest emotionella sammanbrott och självmordstankar kommer.

Problemspelandets cykel

De tre faserna av problemspelande är passande i många avseenden, de är dock ganska linjära, vilket innebär att en person går från en fas till nästa, samtidigt som de rör sig allt närmare botten. Problemspelande skiftar ofta i ett cykliskt mönster, vilket är anledningen till att vi har valt att inkludera problemspelandets cykel som utarbetats av GamCare i den här artikeln.

Denna cykel innehåller fem "tillstånd".

 1. Trigger - En trigger är något som får en person att tänka på att spela igen, efter en "spelfri" period. Denna trigger kan vara intern, exempelvis en känsla som får någon att börja spela, eller extern, exempelvis att gå förbi en pub där det finns en spelautomat. Det är viktigt att förstå hur triggers kan förändras över tid, och hur varje spelepisod kan triggas av något annat.
 2. Suget - Efter att ha upplevt en trigger, börjar ett psykiskt och fysiskt begär för spelande yttra sig. Det blir allt svårare att motstå, förr eller senare kommer personen att börja spela igen.
 3. Spelepisod - Det som kommer efteråt är en spelepisod och den kan innefatta både vinster och förluster.
 4. Fortsatt spelande - Efter den inledande spelepisoden är det vanligt att fortsätta spela, antingen för att jaga förluster (i ett förlorande scenario) eller för att vinna ännu mer (i ett vinnande scenario).
 5. Spelandet slutar - Spelandet upphör så småningom. Detta sker vanligtvis på grund av en av två faktorer – antingen tar tiden slut eller så gör pengarna det. Vad som än inträffar först.

Eftersom det utgör en del av cykeln, är det möjligt att gå från det femte steget tillbaka till det första. Detta är väldigt vanligt. Om en person lider av spelproblem, är det bara en tidsfråga innan ytterligare en trigger dyker upp och stimulerar suget att börja spela, vilket i sin tur leder till en ny spelepisod. Och så fortsätter det. Det enda sättet att ta sig ur denna skadliga cykel är att utforska sätt att övervinna sitt problemspelande och få hjälp.

Symptom och tecken på problemspelande

Spelande anses vara ett problem när spelare inte kan sluta trots att det har en negativ inverkan på deras liv, eller då de känner ett behov av att sluta. Tillsammans med andra faktorer, kan de tidigare nämnda negativa konsekvenserna ses som tecken och symptom på problemspelande.

Spelmissbruk påverkar i stort sett alla aspekter av en persons liv, symptomen kan således vara väldigt olikartade. Det är anledningen till att vi har valt att dela upp dem i kategorierna nedan. Klicka på någon av länkarna nedan och du kommer tas till ett avsnitt av denna artikel som beskriver de angivna symptomen närmare.

 1. Att vilja sluta spela och att känna ånger efter spelandet
 2. Symptom relaterade till pengar
  • Förlora en betydande summa pengar på grund av spelandet
  • Suget efter att vinna mycket pengar (av en mängd olika anledningar, från själviska incitament till behov av pengar för att ta hand om andra personer)
  • Spela tills dess allt är förlorat
  • Försöka vinna tillbaka pengar som förlorats
  • Behovet av att öka insatsstorlek för att uppnå samma spänning från spelandet
  • Behöva låna pengar för att spela
  • Inte vilja spendera pengar på något annat, så att de kan användas till spelandet
  • Begå brott för att kunna finansiera sitt spelande
 3. Symptom relaterade till tid
  • Spelandet tar upp allt mer tid
  • Spela längre sessioner än planerat
  • Inte ha tillräckligt med tid för andra aktiviteter, vänner, familj eller jobb på grund av spelandet
 4. Symptom relaterade till jobb
  • Går inte till jobbet på grund av spelandet
  • Försämrad effektivitet och koncentration på jobbet
  • Förlust av ambitioner och mål
 5. Sociala symptom
  • Försämrade relationer
  • Tappar kontakten med andra
  • Raserat anseende
  • Ljuger om spelandet
 6. Psykiska och biologiska symptom
  • Rädsla
  • Irritation
  • Oförmåga att sova
  • Självdestruktivt beteende och självmordstankar
  • Vårdslöshet
  • Använder spelandet som en flykt
  • Depression
  • Ångest

Låt oss nu ta en mer ingående titt på dessa symptom så att du kan skapa dig en bättre förståelse för hur de uppkommer i alla livets delar.

Observera: Om du inte vill läsa mer ingående om dessa symptom, kan du använda dig av länken för att hoppa vidare till det avsnitt i artikeln som beskriver sätt att ta reda på om dina spelvanor har blivit problematiska.

Att vilja sluta spela och att känna ånger efter spelandet

Problemspelare känner ofta (men definitivt inte alltid) att deras spelvanor har en negativ inverkan på deras liv, denna känsla är dock inte alltid tillräcklig för att få dem att sluta spela. I den här typen av situationer är beroendet mycket starkare än viljan att sluta, vilket är anledningen till att det är ett av de viktigaste symptomen på problemspelande, och anledningen till att det nämns fristående i definitionen ovan.

Det här sammanfaller med ett annat tecken på problemspelande, vilket är känslan av ånger efter spelandet. Du kan ha upplevt detta också. Efter att ha spelat ett tag och i slutändan förlorar pengar, inser du att det är fel och du känner dig olycklig. Och att återgå till något som i slutändan gör en person olycklig är ett tydligt tecken på beroende, eller åtminstone på problematiska spelvanor.

Symptom relaterade till pengar

Ett av de många symptomen på spelberoende är att förlora mycket pengar. Detta är ganska uppenbart, även för de personer som aldrig ens har spelat. Pengarelaterade problem vid spelberoende har dock ett betydligt djupare samband.

Behovet att vinna pengar är ofta närvarande i de tidiga utvecklingsstadierna av ett spelberoende. Somliga drömmer om att vinna så stort att det kan förändra deras liv, medan andra bara vill försörja sig själva och sin familj och ser spelande som ett sätt att göra detta på. Detta synsätt är väldigt problematiskt och bör undvikas till varje pris.

Något som du kanske redan vet om du har läst några av våra andra artiklar, är att casinospel (och andra former av spelande) är designade för att gynna casinot. Du är alltid i underläge och kan inte vinna på lång sikt. Du kan ta hem en hyfsad engångsvinst, vilket ofta fungerar som ett incitament att fortsätta spela i en förhoppning om att vinna igen.

Det slutar dock för det mesta precis tvärtom. Problemspelare spelar ofta tills de förlorar allt de överhuvudtaget kan förlora. De försöker vinna tillbaka sina förlorade pengar, bara för att istället gräva sig ännu djupare ner i hålet. Det blir svårare och svårare att "ta sig ur" allt eftersom det här fortgår.

Livet för problemspelare och deras familjer kan bli lidande redan innan de förlorat allt. De vill inte spendera pengar på några andra nödvändigheter, som exempelvis mat och hushållsartiklar, för att kunna ha råd med sitt spelande.

Pengar tenderar att försvinna ur problemspelarens fickor i en allt snabbare takt. Ett av tecknen på problemspelande är behovet av att öka insatsstorleken för att få samma känsla av spänning som tidigare. Om du inte uppnår samma känsla som tidigare när du lägger dina vanliga insatser, kan det vara en indikation på att något är fel.

När problemspelare förlorar allt som de har tillgängligt, kan det hända att de börjar leta efter andra sätt att få tag på pengar till sitt spelande. De börjar låna pengar från familj, vänner, eller från finansiella institutioner samt i väldigt allvarliga fall, begår brott för att få tag i pengar till spelandet.

Observera: Pengar är starkt knutet till spelande, men när beroendet tar över är det inte nödvändigtvis den huvudsakliga anledningen till att personer spelar. En person kan tro att de spelar för att vinna pengar, i många fall tjänar det dock bara som anledning att kunna spela längre sessioner. Det ger dem resurser nog att elda på deras spelberoende.

Symptom relaterade till tid

Andra livsaspekter som kan komma att bli lidande av problematiska spelvanor är tid. När ett spelberoende etableras, börjar det ta upp mer och mer tid, vilket så småningom börjar inkräkta på andra dagliga aktiviteter. Om spelandet tar upp en allt större del av din tid, kan det betraktas som ett symptom på en ohälsosam relation till det.

Ytterligare ett tecken på problemspelande är att spela längre än planerat. Du har kanske sagt till dig själv att du bara ska spela en viss tid på ett fysiskt casino eller ett nätcasino, men när tiden tar slut kan det vara svårt att sluta spela.

Genom att spendera mer och mer tid på ett casino, eller genom att dras in i andra former av spelande, kan det hända att du inte längre har tid för saker som du en gång tyckte om, såsom familj, vänner eller jobb. En problemspelare kan komma på sig själva med att inte göra något annat än att spela, sova och äta. Även sömnen kan bli lidande.

Spelberoende kan komma på sig själva med att vara helt uppslukade av spelandet, där de funderar på det större del av dagen, och letar efter mer tid (och pengar) att ägna åt sitt spelande. Spelandet blir en form av firande, men även ett sätt att fly från personliga problem, något vi kommer prata om mer ingående senare.

Symptom relaterade till jobb

Oavsett om en problemspelare är anställd eller egenföretagare, tenderar deras arbete att bli lidande på grund av spelandet. Som vi tidigare nämnt, om du börjar ägna mer och mer tid åt ditt spelande, kan det vara så att du inte längre har tillräckligt med tid att lägga på ditt arbete.

En egenföretagares verksamhet kan komma att bli lidande, medan anställda kan sluta gå till jobbet, vilket leder till arbetsrelaterade problem eller till och med uppsägning.

En problemspelares karriär eller verksamhet måste inte nödvändigtvis bli lidande endast på grund av tidsbrist. Spelberoende kan även leda till ineffektivitet. I samband med att din hjärna blir upptagen med spelandet, blir det allt svårare att koncentrera sig på något annat. Ditt arbete kan bli lidande även om du ägnar det lika mycket tid som tidigare.

Slutligen kan en ohälsosam relation till spelande leda till brist på ambitioner och mål. Du kan sluta bry dig om mål och prestationer, och jobbet kan kännas meningslöst och ovärdigt att lägga din tid på.

Sociala symptom

Socialt liv och relationer kan också bli lidande på grund av spelproblem. Allteftersom spelberoendet utvecklas, blir individer mer och mer upptagna med spelandet, och tappar kontakten med familj, vänner, partners och kollegor.

Detta leder till att relationer försämras. De kan ibland gå att reparera igen över tid, men det kan vara omöjligt om spelandet går för långt. Det är viktigt att komma ihåg att tilliten, när den väl är förbrukad, kan vara väldigt svår att bygga upp igen. Det är därför som spelande har förstört så många relationer under årens lopp, och kommer fortsätta att göra det även i framtiden. Det enda du kan göra är att försöka sluta innan det är för sent.

Ytterligare något som kan ta skada på grund av spelrelaterade problem är personers anseende. Om det börjar cirkulera rykten om dina problematiska spelvanor, riskerar det att bli ett väldigt stort problem inom ditt sociala- och arbetsmässiga liv, på grund av den negativa syn de flesta har på spelande.

Människor som lider av spelberoende tenderar även att ljuga om sina spelvanor, både för sig själva men även för andra (familj, vänner, kollegor etc.). Känslan av oro för hur andra upplever ens spelvanor är ganska vanlig, som att inte vilja att andra ska lägga sig och till exempel kapa ens tillgång till pengar för att kunna fortsätta spela.

Psykiska och biologiska symptom

Spelberoende är ett beteendemässigt beroende, vilket ofta innebär att merparten av dess symptom och tecken är knutna till en persons mentala hälsa. Det kan sägas om de flesta av symptomen som vi beskrivit ovan, det finns dock andra psykologiska kännetecken för problemspelande som vi kommer att gå igenom i den här artikeln.

En sak du kan känna i samband med spelande är rädsla. Denna negativa känsla är givetvis inte närvarande hela tiden. Du kan komma att känna dig exalterad av spelandet, men så snart pengarna tar slut och du inser vad som har skett, följs det ofta av rädsla. Rädsla är en väldigt stark känsla och det är just därför som den är så farlig, och anledningen till att du gör irrationella saker.

Rädsla kan även göra dig irriterad när du reagerar på saker som gör dig rädd. Irritation orsakas inte enbart av rädsla. Spelande är ofta ett känsligt ämne, och du kan komma att reagera på ett irriterat sätt så fort någon vill prata om det. Det är inte bra för ditt tillfrisknande, eftersom det kan vara till stor hjälp att prata om dina problem för att bli kvitt dem.

Det är även svårt att få en god natts sömn när man kämpar med ett spelberoende. Hjärnan är upptagen med spelandet och alla dess effekter. Det kan därför bli svårt att somna eller få tillräckligt med sömn under natten. Rastlöshet, en oförmåga att slappna av och sömnbrist, gör bara situationen värre.

Problematiska spelvanor kan göra att en person agerar självdestruktivt, speciellt när de har nått botten, förlorat sina pengar och ägodelar, eller förstört sin relation till familj och vänner. Det är här som självmordstankar förekommer ganska regelbundet, och när den största skadan kan ske.

När du känner starkt negativa känslor, eller upplever ovan nämnda symptom, är det bara naturligt att leta efter en utväg. Olyckligtvis ser personer med problematiska spelvanor spelandet som ett sätt att fly undan dessa problem, vilket bara gör situationen värre och svårare att komma ur.

På grund av svårigheten med att hitta en "utväg", kan du bli vårdslös, tappa intresset för saker, och inte längre bry dig om vad som händer med dig. Tillsammans med tidigare nämnda självdestruktiva tendenser och självmordstankar, kan detta bli katastrofalt. Detta är anledningen till att det är viktigt att ta steget mot rehabilitering så snart du misstänker att något är fel, för att undvika att hamna i en sådan situation.

Psykologiska symptom på problemspelande stannar inte där. Depression och ångest är ganska vanligt också. Blandningen av olika psykologiska (och andra) symptom blir väldigt farlig, därför bör du vidta åtgärder så snart du misstänker att något är fel.

Problemspelande som diagnos: Hur du märker om du är påverkad eller ej

Låt oss ta en titt på de steg du kan gå igenom för att se om dina spelvanor är problematiska eller ej. Spelande kan även avnjutas som en harmlös typ av underhållning, men så snart det blir mer än bara en "rolig aktivitet", är det viktigt att sluta spela och söka hjälp om så krävs.

I den här delen av artikeln listar vi ett antal "diagnoser för problemspelande" för att hjälpa dig se huruvida dina vanor är säkra eller problematiska. Specifikt kommer vi att täcka:

 1. Anonyma spelberoendes frågeformulär
 2. DSM-5 diagnos
 3. Andra verktyg för diagnos

Anonyma spelberoendes frågeformulär

Anonyma spelberoende är en av de största organisationerna som arbetar mot problemspelande i världen. Det gemensamma målet för denna organisation är att hjälpa personer med spelrelaterade problem, genom att hålla dussintals med stödgrupper runt om i världen, och erbjuda andra former av hjälp åt personer som har upplevt samma saker.

För att få hjälp med att besvara frågan om en person har ett spelproblem eller inte, använder sig Anonyma spelberoende av ett frågeformulär med 20 stycken "ja" eller "nej" frågor:

 1. Har du någonsin haft för lite tid för jobb eller skola på grund av ditt spelande?
 2. Har spelandet någonsin haft en negativ inverkan på familjelivet?
 3. Har spelandet påverkat ditt anseende?
 4. Har du någonsin känt ångest efter du har spelat?
 5. Har du någonsin spelat i syfte att få in pengar för att betala skulder eller på annat sätt lösa finansiella svårigheter?
 6. Har ditt spelande inneburit en lägre ambitionsnivå eller ineffektivitet?
 7. Efter att du har förlorat, kände du att du var tvungen att komma tillbaka så snart som möjligt för att vinna tillbaka dina förluster?
 8. Efter en vinst, hade du ett starkt sug efter att komma tillbaka och vinna mer?
 9. Fortsatte du spela tills det att alla dina pengar var slut?
 10. Har du någonsin lånat pengar för att finansiera ditt spelande?
 11. Har du någonsin sålt något för att finansiera ditt spelande?
 12. Har du varit motvillig till att använda "spelpengar" för normala utgifter?
 13. Har ditt spelande inneburit att du varit vårdslös gällande din eller din familjs välmående?
 14. Har du någonsin spelat längre än planerat?
 15. Har du någonsin spelat för att undvika oro, problem, rastlöshet, ensamhet eller sorg?
 16. Har du någonsin begått, eller övervägt att begå en kriminell handling för att finansiera ditt spelande?
 17. Har ditt spelande inneburit sömnsvårigheter?
 18. Har bråk, besvikelser eller frustrationer skapat ett sug att spela?
 19. Har du haft ett sug efter att fira saker i vardagen med att spela några timmar?
 20. Har du någonsin haft självdestruktiva tankar eller självmordstankar på grund av ditt spelande?

Detta frågeformulär, med klickbara svar, finns tillgängligt på Anonyma spelberoendes hemsida, tillsammans med andra extremt hjälpsamma verktyg för spelrelaterade problem. Sammanfattningsvis, Anonyma spelberoende hävdar att tvångsmässiga spelare svarar "Ja" på ungefär 7 eller fler av de 20 frågorna. Dessa frågor fungerar som en inofficiell form av diagnosticering av spelmissbruk, de bör dock inte användas som ett substitut för en officiell diagnos från yrkesverksamma inom området.

DSM-5 diagnos

När det gäller officiella diagnoser, beskrivs den vanligaste förekommande metoden för att avgöra om en individ lider av ett spelberoende (eller problemspelande) i den tidigare nämnda femte utgåvan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).

DSM-5 använder sig av följande kriterier för att diagnosticera spelmissbruk:

 1. Bestående och återkommande problematik med spelande som innebär en medicinskt signifikant nedsättning eller ångest, vilket indikeras av att individen ger uttryck för fyra (eller fler) av följande under en 12-månadersperiod:
  • Behov av att spela med allt större summor för att nå samma nivå av tillfredställelse.
  • Är rastlös eller lättirriterad vid försök att spela mindre eller sluta helt.
  • Har flera gånger försökt men misslyckats med att kontrollera, dra ner på, eller helt sluta spela.
  • Är ofta upptagen av spelandet (t.ex. tankar på att återuppleva tidigare spelupplevelser, planerar nästa upplevelse, funderar på sätt att få tag i pengar till sitt spelande).
  • Spelar ofta när känslor av oro uppkommer (t.ex hjälplöshet, skuldkänslor, ångest, depression).
  • Återvänder ofta till spelandet efter en dag med förluster för att gå jämnt ut ("jaga" förluster).
  • Ljuger för att dölja hur omfattande spelandet är.
  • Har riskerat eller "förlorat" en betydelsefull relation, jobb, utbildningsmöjlighet eller jobbmöjlighet på grund av sitt spelande.
  • Förlitar sig på att andra bistår med pengar för att hjälpa till med finansiella problem som uppstått på grund av spelandet.
 2. Spelvanorna förklaras ungefär som en manisk episod.

Om du känner igen dig i minst fyra av dessa kriterier, kan dina spelvanor anses vara problematiska enligt DSM-5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders specificerar tre svårighetsgrader:

 • Mild: fyra till fem kriterier passar
 • Måttlig: sex till sju kriterier passar
 • Svår: åtta till nio kriterier passar

DSM-5 skiljer även på episodiskt och bestående spelmissbruk:

 • Episodiskt: Uppfyller en nivå av diagnostiska kriterier vid mer än en tidpunkt, inbegripet symptom som avtar mellan perioder av spelmissbruk under åtminstone flera månaders tid.
 • Beständig: Upplever kontinuerliga symptom, och uppfyller diagnostiska kriterier under flera års tid.

Spelmissbruk kan enligt DSM-5 avta. Följande två fall specificeras i manualen:

 • Tidigt avtagande: Efter det att de fullständiga kriterierna uppfyllts, inget av kriterierna för spelmissbruk har uppfyllts de senaste tre månaderna, men inom 12 månader.
 • Oavbrutet avtagande: Efter det att de fullständiga kriterierna uppfyllts, inget av kriterierna för spelmissbruk har uppfyllts de senaste 12 månaderna, eller längre.

Observera: Diagnoser enligt kriterier från DSM-5 är mer komplicerade och tar hänsyn till fler faktorer än det formulär med 20 frågor som sammanställts av Anonyma spelberoende. Detta eftersom DSM-5 är tänkt att användas av medicinskt professionella personer. Ta gärna en titt på dessa kriterier för att få en övergripande bild av ditt eget tillstånd. Du bör dock inte använda dessa för att diagnosticera dig själv.

Andra verktyg för diagnos

Det finns ett flertal andra verktyg som är utformade för att hjälpa spelare utvärdera sina spelvanor och ta reda på om de bör söka hjälp, eller om det inte behövs. Vart och ett av dem angriper problemet på lite olika sätt, principen är dock densamma. De förlitar sig på att ställa frågor gällande ett flertal olika symptom på problemspelande, och uppskattar vilken risknivå en person befinner sig på.

Om du vill ge dem en chans, använd gärna länkarna nedan:

Observera: Vi har inte listat alla verktyg som finns tillgängliga, eftersom det finns så otroligt många. Många casinon erbjuder sina egna verktyg, vi har dock fokuserat på välkända organisationer som förespråkar säkert spelande och behandling av problemspelande.

Vad du ska göra om du har spelproblem

När du inser att du kan ha problematiska spelvanor, finns det flera saker som kan göras. Det finns många sätt att övervinna eller behandla spelmissbruk, allt från metoder för självhjälp genom hjälplinjer och stödgrupper till kliniker för rehabilitering.

Vilken metod som är bäst lämpad för att övervinna problemspelande beror på din specifika situation och hur allvarliga dina ohälsosamma spelvanor är. Det viktigaste är dock att agera så snart du känner att spelandet håller på gå utför. Det värsta du kan göra är inte göra något, och låta det blir värre.

Även om du bara uppvisar några av symptomen som beskrivs i artikeln, är det alltid bättre att vara på den säkra sidan när det gäller en såpass farlig fiende som spelmissbruk. Du kan läsa mer om de många saker du kan göra, i vår artikel om att övervinna problemspelande och hur du behandlar det.

Skulle några av dina vänner tycka att det här är användbart?

Dela den här artikeln och låt dem veta.

flash-message-news
Nyheter från Casino Guru – Följ dagliga nyheter från spelbranschen
Följ oss på sociala medier – Dagliga inlägg, insättningsfria bonusar, nya spelautomater och mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för det senaste om insättningsfria bonusar, nya spelautomater och andra nyheter