Hur du hjälper en problemspelare: En guide för familj och vänner

Om du oroar dig för en närståendes spelvanor, hoppas vi verkligen att du hittar vad du letar efter i den här artikeln. Vi kommer att ta upp olika sätt att identifiera tecken på spelmissbruk, hur du kan prata med och hjälpa en problemspelare, och vad du kan göra för att skydda dig själv och din familj.

Artikelns innehåll:

 1. Tecken på att din närstående är en problemspelare
 2. Varför och hur någon blir en problemspelare
 3. Hur du konfronterar problemspelare om deras beteende
 4. Hur du kan hjälpa en problemspelare
 5. Hur du skyddar dig själv och din familj

Tecken på att din närstående är en problemspelare

Har din partner, familjemedlem eller vän betett sig konstigt på sistone? Är du orolig för att han eller hon kan ha utvecklat ett spelberoende? Förhoppningsvis är det bara din fantasi som spelar dig ett spratt, men tänk om det inte är det? Innan du ställer någon mot väggen, bör du först gå till botten med din egen oro och vad som ligger bakom den.

I det här avsnittet av artikeln har vi förberett tre listor till dig med olika tecken på att din närstående kan vara en problemspelare. Bekräfta eller skingra dina misstankar genom att gå igenom listorna och bocka av eventuella tecken du känner igen.

Tecken relaterade till pengar

 • oförklarliga skulder eller lån
 • pengar eller tillgångar som försvinner
 • otaliga lån, obetalda lån eller avstängningsmeddelanden
 • lite eller ingen mat i hemmet
 • "tappar" ofta bort pengar och/eller plånböcker
 • saknade kontoutdrag
 • hemliga bankkonton, lån eller kreditkort
 • stora förändringar i konsumtionsvanor

Sociala tecken

 • deppighet och/eller oförklarliga vredesutbrott
 • depression
 • undvikande av kontakt med vänner och familj
 • tillbakadragenhet eller ointresse för gamla hobbyer
 • familj och vänner som klagar på att personen är tillbakadragen och frånvarande
 • undvikande av sociala evenemang och sammankomster
 • försök att kontrollera och manipulera andra genom hot, lögner eller charm
 • hemlighetsfull kring aktiviteter

Tecken relaterade till tid

 • försvinner under perioder som personen sedan inte kan redogöra för på ett trovärdigt sätt
 • ingen tid för vardagsaktiviteter
 • överanvändning av sjukdagar och frånvaro från jobbet
 • tillbringar mycket tid på att läsa eller titta på spelrelaterat innehåll
 • tar onormalt mycket tid på sig för att sköta vardagsrutiner (t.ex. gå och handla på en butik i kvarteret och inte återvända förrän två timmar senare)

Obs! För att lära dig mer om olika symptom på spelproblem kan du läsa vår artikel Symptom och diagnos för problemspelande.

https://www.youtube.com/embed/XySnzz2HCuI{https://www.youtube.com/embed/XySnzz2HCuI9https://www.youtube.com/embed/XySnzz2HCuI>https://www.youtube.com/embed/XySnzz2HCuI<https://www.youtube.com/embed/XySnzz2HCuI9https://www.youtube.com/embed/XySnzz2HCuI}https://www.youtube.com/embed/XySnzz2HCuI

Varför och hur någon blir en problemspelare

I ovanstående listor med varningstecken på problemspelande kan du ha hittat flera oroande saker som stämmer överens med en närståendes beteende. I den här typen av fall är känslor av förvirring och misstro ganska vanliga. "Hur kan någon som står mig nära bli beroende av att spela? Varför skulle han eller hon ens börja med det?" Det här är bara några av de tankar som kanske strömmar genom ditt huvud just nu.

Sanningen är den att ingen planerar att bli en problemspelare. Ett beroende är nästan omöjligt att upptäcka i dess tidiga, inledande faser och när det väl blir uppenbart, är personen i fråga vanligen redan beroende. Vi har en artikel som går in mycket mer på djupet kring orsakerna bakom problemspelande, och den kan du läsa här. Men för att du åtminstone ska ha en grundläggande förståelse för varför människor helt kan uppslukas av sina spelvanor, följer här fyra underliggande orsaker till spelberoende.

 1. Nybörjartur – De har (o)turen att vinna stort när de först börjar spela. En sådan person kommer sannolikt att återgå till att spela flera gånger i hopp om att få uppleva samma känsla av att vinna igen. Om personen drabbas av stora förluster kommer det dock troligen att störa hans eller hennes sunda spelvanor och kan leda till att vederbörande blir beroende.
 2. Eskapism – Om personer kämpar med svåra livssituationer eller negativa känslor, kan spelande upplevas som ett sätt att lämna sådana problem bakom sig. Problemet är att det är väldigt lätt att hänge sig för mycket åt spelande. Dessa personer kan börja se lösningen på alla sina problem i spelande, vilket aldrig någonsin fungerar till deras fördel.
 3. Social isolering – Personer som känner sig ensamma eller isolerade från andra kan börja spela bara för att få känna sig delaktiga i en gemenskap. Drifter att spela som härrör från en olycklig plats är i allmänhet de mest troliga att resultera i att en person utvecklar osunda spelvanor.
 4. Föräldrainflytande – Har du någonsin sett ett cigarettpaket med texten "Barn till rökare är mer benägna att själva bli rökare"? Detsamma gäller för spelande. Om barn har en negativ familjebakgrund där en eller båda föräldrar spelar ofta, är risken stor att de följer i sina föräldrars fotspår.

Innan du konfronterar någon om problematiska spelvanor är det några saker du bör tänka på först. En av dem är vilka problem eller situationer som kan ligga bakom att de agerar som de gör. Försök att vara inkännande och se var han eller hon kommer ifrån innan du säger något eller dömer.

Hur du konfronterar problemspelare om deras beteende

Så du misstänker på goda grunder att någon i din närhet har problem med sitt spelande. Du tror att du förstår varför personen har problem och är beredd att konfrontera honom eller henne om beteendet. Men det återstår en sak att göra innan du tar det här svåra samtalet.

Gör dig redo för samtalet

Se till att du är i ett bra känslomässigt och mentalt läge. Upptäckten att en närstående till dig är en problemspelare kan sätta igång massor av känslor – förlust av tillit, fruktan, ilska, frustration, förvirring, hjälplöshet osv.

Men för att kunna hjälpa någon annan, måste du först vara stark själv. Det kommer att krävas mycket tid för att få en närstående att ändra beteende, så vidta åtgärder för att skydda ditt eget, din familjs och dina vänners välbefinnande. Fortsätt att ha sunda vanor – träna, träffa vänner och umgås, och sätt av tid för dina egna intressen.

Tänk på att problemspelaren inte gör det här för att irritera dig eller skada dig. Ingen väljer att bli en problemspelare, utan är snarare ett offer för omständigheterna. Problemspelande börjar ofta med ett missriktat försök att rädda sig själv eller sin familj ur ekonomiska trångmål.

Sätt er ned och prata

När du har förberett dig så mycket du kan, är det dags att tänka på när och var du ska ha din intervention. Välj en tid när din närstående är öppen för ett allvarligt samtal och är på bra humör. När det gäller platsen bör du hitta något privat, där ni båda två känner er bekväma och trygga.

Glöm inte att problemspelare, trots dessa försiktighetsåtgärder, kan reagera på många olika sätt. De kan bli arga, känna sig lättade över att de har någon att prata med, skämmas över sitt beteende eller till och med försöka ljuga sig ur hela situationen. Var öppen för alla dessa reaktioner och ha en plan för hur du ska hantera dem.

När det gäller själva samtalet, är det några saker vi rekommenderar att du gör och inte gör.

 • Det är bra att förklara hur deras spelbeteende påverkar människor i deras närhet.
 • Det är bra att fokusera på de positiva sakerna och vad som kan göras för att förbättra deras situation.
 • Det är bra att prata om fördelarna med att dra ner på spelandet eller helt sluta spela.
 • Det är bra att berätta att du gör det här för att du bryr dig om dem.
 • Det är bra att använda orden de själva använder för att prata om spelande så att de förstår dina synpunkter bättre.
 • Det är bra att vara öppen för vad de har att säga.
 • Det är bra att ställa frågan: "Hur illa måste det bli innan du ser det här som ett problem?"
 • Det är bra att ha tålamod med dem.
 • Undvik anklaga eller klandra dem.
 • Undvik att läxa upp dem – de kommer att sluta lyssna på dig om du är nedvärderande.
 • Undvik att säga vad du skulle ha gjort i deras ställe såvida du inte själv har tagit dig ur ett missbruk.
 • Undvik att säga vad de ska göra, nå fram till en gemensam slutsats istället.

Det finns alltid en risk att du tappar tråden under interventionen, men det finns fyra viktiga punkter ert samtal bör täcka in.

1. Förklara hur du känner

Berätta för din närstående vilka förändringar du har lagt märke till i hans eller hennes beteende, varför det bekymrar dig och hur det får dig att må.

2. Lyssna på vad din närstående har att säga

Ge din närstående tid att dela med sig av sin sida av historien. Avbryt inte förrän han eller hon är färdig. Därefter kan du be din närstående att reflektera över sitt spelande, och huruvida han eller hon betraktar det som problematiskt.

Om de inte ser spelandet som problematiskt, kan du föreslå att de tar ett test som kan ge en fingervisning om deras problemspelande. Vi har en hel artikel om problemspelande som diagnos. Den innehåller massor av nyttig information, ett frågeformulär från Anonyma spelberoende såväl som mycket annat relaterat till den här diagnosen.

3. Be om din närståendes åsikt

Fråga vad din närstående skulle göra i din situation och vad han eller hon anser är en bra handlingsplan. Om diskussionen blir för infekterad vid något tillfälle och börjar glida över i ett gräl, så avsluta den. Kom överens om att fortsätta senare för att ge er båda tid att lugna ned er.

4. Uppmuntra din närstående att överväga olika sätt att ta itu med sitt problem

Diskutera möjliga tillvägagångssätt. Du kan också rekommendera några användbara källor så att din närstående själv kan göra efterforskningar innan han eller hon fattar ett beslut. Du kan exempelvis ta hjälp av vår artikel "Hur man övervinner problemspelande".

Hur du kan hjälpa en problemspelare

Det finns ingen enskild väg som är rätt när det handlar om att rehabilitera en problemspelare. Du har alltid flera möjliga vägar öppna, vilket vi tänker diskutera i det här avsnittet av artikeln. Olika strategier fungerar olika bra för olika människor och det finns inget garanterat sätt att avgöra vilken strategi som är rätt för just din närstående.

Låt till en början problemspelaren själv välja vilken strategi som känns bäst. Följ din närståendes framsteg, om situationen inte förbättras, prova en annan strategi. Det tar tid att bli frisk från ett beroende, så var tålmodig och visa ditt stöd.

1. Jobba tillsammans

Att jobba tillsammans med problemspelare är ett mycket bra sätt att utvecklas och göra framsteg mot deras slutgiltiga rehabilitering. Blanda dock inte ihop "jobba tillsammans" med "jobba för dem". Du bör sätta tydliga gränser för hur mycket och med vad du är villig att hjälpa dem. Offra inte din egen hälsa, psykiska välbefinnande och ekonomiska trygghet för deras skull.

Vi har förberett flera förslag på saker du kan göra för att hjälpa till. Välj de du tycker känns rätt för dig och tillämpa dem.

Hantera ekonomin

 • sätt en daglig, veckovis eller månatlig pengagräns för spelande – helst noll
 • hjälp dem att skapa en allmän budget och att avsätta pengar till räkningar
 • hitta sätt att begränsa deras tillgång till pengar för icke-nödvändiga utgifter
 • håll koll på deras kredit- och kontokort under en viss tid
 • om de ber dig om ett lån, så överväg att själv betala deras räkningar och skulder och se till att de betalar tillbaka allt i tid

Socialt liv och fritidsaktiviteter

Att skära ned på spelande kan frigöra massor av tid för spelaren, men tristess är farligt i det här läget eftersom driften att spela, i brist på annan underhållning, riskerar att ta överhanden igen.

 • tillbringa tid med dem och fyll tiden med roliga aktiviteter
 • återförena dem med familj och vänner för att bygga upp ett sunt nätverk som kan stötta dem

Skapa nya regler för hushållet

Regler är enklare att driva igenom om du bor tillsammans med problemspelaren i fråga. Se till att ni inte bara skapar reglerna utan att ni också är överens om konsekvenser i händelse av att reglerna inte efterlevs.

 • få dem att visa dig alla aktuella skulder och kontrollera relevanta kontoutdrag regelbundet, för att se att det inte dyker upp nya skulder
 • du ska sluta lösa deras spelskulder
 • se till att de inte har åtkomst till din ekonomi, begränsa deras tillgång till pengar eller krediter
 • hantera deras ekonomi under en bestämd tid
 • om du känner att det är rätt och nödvändigt, överväg att villkora ert ömsesidiga förhållande på att din närstående ska sluta med sina dåliga vanor

2. Skaffa professionell hjälp

Ibland kan spelandet få ett så otroligt starkt grepp om någons liv att varken de själva, du eller någon annan i deras sociala nätverk kan göra något. Det är då du måste skaffa professionell hjälp. På vår webbplats har vi sammanställt en Lista över hjälpcenter för problemspelande, som innehåller både internationella alternativ och alternativ för specifika länder.

Om du känner att du uttömt alla sätt att hjälpa din närstående, så rekommenderar vi starkt att du söker upp stödgrupper för problemspelare eller skaffar professionell hjälp. Många stödgrupper och liknande hjälplösningar är helt gratis. Och även om psykologer och hjälpcenter ibland kan vara kostsamma, så finns det inget pris som är för högt för dina närståendes hälsa och trygghet.

3 Låt problemspelaren ta sig igenom det själv

Det finns alltid en möjlighet att din närstående inte vill ha någon hjälp från dig. Även om det är sant att många inte kan tillfriskna på egen hand, bör du ändå respektera det här beslutet. Personliga erfarenheter är trots allt mer värda än ord.

Om din närstående väljer det här alternativet, rekommenderar vi att du följer upp hans eller hennes framsteg ofta och samtalar regelbundet om deras erfarenheter. Sätt ett datum eller en tidsperiod (t.ex. varje månad) då ni ska sätta er ned och utvärdera situationen. Om du inte ser några beteendeförbättringar, så överväg att byta till en annan strategi.

Obs! Se till att förse din närstående med massor av hjälpsamma resurser längs vägen. Vår sektion Ansvarsfullt spelande och hjälp för problemspelare på webbplatsen har exempelvis många nyttiga artiklar och länkar.

https://www.youtube.com/embed/XySnzz2HCuI{https://www.youtube.com/embed/XySnzz2HCuI9https://www.youtube.com/embed/XySnzz2HCuI>https://www.youtube.com/embed/XySnzz2HCuI<https://www.youtube.com/embed/XySnzz2HCuI9https://www.youtube.com/embed/XySnzz2HCuI}https://www.youtube.com/embed/XySnzz2HCuI

Hur du skyddar dig själv och din familj

Att hjälpa en närstående med ett spelmissbruk får inte ske på bekostnad av din eller din familjs fysiska, psykiska och ekonomiska hälsa.

Skydda din psykiska och fysiska hälsa

Att hantera problemspelande är en väldigt tärande upplevelse, både mentalt och fysiskt, även när du inte är det primära offret. För att skydda ditt och din familjs välbefinnande, finns det särskilda åtgärder du bör vidta.

Se till att hålla bestämda rutiner för att hjälpa till att mildra problemspelandets stressande effekter. En hälsosam diet, sunda sovvanor och regelbunden träning hjälper dig inte bara att tänka på annat, utan frigör också dopamin, som hjälper dig att uppnå en balanserad sinnesstämning och kropp.

Lägg tid på hobbyer och aktiviteter du tycker om. Låt inte dina problem dominera varenda timme och minut av ditt vardagliga liv – det hjälper dig inte att klara det.

Umgås och prata med din familj och dina vänner. Ibland är det nödvändigt att lätta på hjärtat. Prata med personer du litar på och uttryck dina känslor och din oro. Tala klarspråk och dölj ingenting, annars kommer problemen fortsätta att gnaga i dig.

Överväg att själv jobba med en specialist på psykisk hälsa och diskutera din situation med honom eller henne. Det kan vara svårt att bearbeta och hantera allt ensam, och terapeuter och andra specialister är bäst lämpade att hjälpa dig.

Hur du avgör vem du ska prata med

Du kanske tycker att det är svårt att tala klarspråk om din närståendes problem. Det kanske känns som att du går bakom ryggen på honom eller henne. Problemspelaren ska självklart ha friheten att själv välja vem som ska veta om missbruket och du bör prata om det här med honom eller henne innan du pratar med någon annan.

Men om din närstående lever i förnekelse om sina problem, kanske du inte har något annat val än att diskutera situationen utan hans eller hennes medgivande. Innan du gör det, så överväg noga fördelarna och eventuella risker. Fatta ditt beslut baserat på det.

Om du känner dig fysiskt hotad

Ibland kan en problemspelare få våldsamma utbrott, det kan handla om både verbala och fysiska angrepp. Även om det kan vara svårt, och kan kännas som en form av svek, bör du lämna en sådan person så snabbt som möjligt. Om du känner att du är i fara, tveka inte att kontakta larmtjänst. Du kanske också vill fundera på att hitta juridisk rådgivning, eftersom du aldrig vet hur en situation kan utvecklas.

Skydda din ekonomi

Ett spelberoende är som ett svart hål som suger in alla tillgängliga pengar, och lämnar ett tomrum i människors plånböcker, bankkonton och sparande. Den här effekten stannar inte vid problemspelarna själva, utan kan utvidgas till familj, vänner och kollegor. Så om du inte vill lämna din tillvaro helt skyddslös, bör du överväga att vidta en del förebyggande åtgärder.

Till att börja med bör du försöka undvika att låna ut pengar till problemspelaren eller täcka hans eller hennes skulder. Om du har gjort det tidigare så hjälper det inte att gräma sig över det, men gör inte om samma misstag. Det är också en bra idé att inte låna ut dina kreditkort till spelare, ge dem dina PIN-koder eller lämna någon av dessa saker framme i bostaden.

Ompröva dina ekonomiska arrangemang med problemspelaren. Om det är fråga om en maka eller make, eller någon annan familjemedlem, kanske ni delar kreditkort eller har ett gemensamt bankkonto. Det är bäst att tänka igenom dessa arrangemang noga och överväga att ändra dem, åtminstone tills vidare. Om du orkar kan du försöka att sköta all ekonomi själv. Men om det inte är något du kan eller vill göra, så överväg att ta bort ditt namn från eventuella gemensamma konton ni har och skaffa separata kreditkort.

Undvik skulder och ett dåligt kreditbetyg. Budgetering är aldrig en rolig upplevelse, men det är ibland nödvändigt. Förklara för din familj att ni kanske måste dra åt svångremmen ett tag. Kontrollera din utgiftshistorik och dra in på onödiga utgifter. Utarbeta en vecko- eller månadsbudget och ge dina familjemedlemmar pengar som täcker den överenskomna perioden. Glöm inte att prioritera nödvändigheterna och betala dina skulder i tid. Du kan ordna autogiro för dina räkningar, lån och andra regelbundna utgifter.

Undvik juridiska problem. Oavsett hur osannolikt det än kan verka, går det aldrig att förbereda sig för mycket. Situationer där beroende spelar en avgörande roll kan gå utför väldigt snabbt och helt utan förvarning.

spara dokumentation om din ekonomi för säkerhets skull, inklusive tillgångar, utgifter, inkomst, bidrag, gåvor osv. Det är också en bra idé att kopiera och spara kopior över alla dina viktiga dokument som lagfarter, vigselbevis och födelseattester. Undvik att underteckna dokument du kanske inte förstår eller ingå avtal du vet att du inte har råd med.

Om du känner att allt det här är för mycket för dig att tänka på, kan du alltid höra av dig till en finansiell rådgivare, som kan hjälpa dig ordna allt och skydda din familjs ekonomi.

En finansiell rådgivare kan hjälpa dig i samtalen med din bank och skydda ditt hem från ytterligare belåning. Om du har mycket skulder, kan rådgivaren visa dig vilka skulder du bör prioritera och hjälpa dig att förhandla med kredit- och bankbolag angående din återbetalning. Om du behöver det kan rådgivaren också gå igenom för- och nackdelar med konkurs, samt hur själva förfarandet går till.

Negativa konsekvenser på barn av problemspelande

Föräldrars spelproblem kan ha mycket stor inverkan på deras barn. Barn till problemspelare löper högre risk att följa i sina föräldrars fotspår och själva bli problemspelare. Det är också mycket sannolikt att de lider av känslor av isolering, ilska och depression.

I extrema fall kan barnen drabbas av riktiga existentiella problem. I ett finansiellt instabilt hushåll kanske barnen inte får tillräckligt med mat att äta och lider av undernäring, eller så kanske deras föräldrar inte har råd att köpa kläder och skor till dem. Deras skolgång och fritidsaktiviteter riskerar också att drabbas på grund av hemförhållandena.

Barn till problemspelare tvingas ofta att växa upp snabbare än de flesta andra barn. De tar över sina föräldrars vuxenansvar, som att till exempel ta hand om yngre syskon. De kan tvingas bevittna bråk, våld och att hela familjen till slut bryter samman, vilket kan leda till hemlöshet.

Hur man hjälper barn i familjer med spelproblem

Barn som hamnar i den här typen av situationer behöver, precis som vuxna, uttrycka sina känslor och prata om sin livssituation. Sätt dig ned med dem och låt dem prata fritt om sina känslor.

De kanske känner att de på något sätt är ansvariga för vad som händer med deras familjer. Bekämpa dessa tankar på ett tidigt stadium och försäkra dem om att de inte har någon skuld i vad som sker. När du pratar med dem, fördöm inte deras familjemedlem för att han eller hon är en problemspelare. Det här kan vara väldigt förvirrande för ett barn, så separera personen från beteendet och kritisera bara beteendet istället.

Håll barnen sysselsatta för att hjälpa dem sluta tänka på sina problem. Det är också väldigt bra att involvera barnen i familjeaktiviteter för att förhindra att familjebanden bryts ned. Om det går så är det bäst att inte involvera dem för mycket i att lösa problemen som deras familj går igenom. Barn har trots allt rätt att bara få vara barn.

Obs! Om du upplever att ett barn far illa eller försummas på grund av en förälders problematiska spelvanor, kan det vara en god idé att ta kontakt med myndigheterna, d.v.s. socialtjänsten.

Avslutningsvis är det svårt att hjälpa en närstående som blivit en problemspelare, men det går. Vi hoppas verkligen att du har hittat något som kan hjälpa dig i den här artikeln och att din närstående kan hitta tillbaka till en sundare livsstil.

Skulle några av dina vänner tycka att det här är användbart?

Dela den här artikeln och låt dem veta.

flash-message-news
Nyheter från Casino Guru – Följ dagliga nyheter från spelbranschen
Forum_alt
Gå med i diskussionerna på vårt forum och träffa casinospelare från hela världen
Följ oss på sociala medier – Dagliga inlägg, insättningsfria bonusar, nya spelautomater och mer